Thời sự - Chính trị
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
15:23' 11/1/2018
Đồng chí Phạm Văn Ru, UVTV – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.
Ngày 10-01-2018, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Phạm Văn Ru, UVTV – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.


Năm 2017, Ngành Tổ chức xây dựng đảng tỉnh Đồng Nai đã tích cực triển khai thực hiện đồng bộ và hoàn thành các nhiệm vụ được giao, trong đó nổi bật là: Tham mưu cấp ủy tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, ban hành Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025…  

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai trong toàn Đảng bộ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 02-02-2017 về nâng cao chất lượng lãnh đạo tổ chức đảng ấp, khu phố giai đoạn 2017 – 2020 và những năm tiếp theo….  

Tại hội nghị, ban tổ chức các cấp ủy trực thuộc tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ đã thảo luận, trao đổi về công tác tổ chức xây dựng Đảng tại địa phương, nêu bật một số kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị cần được quan tâm, tháo gỡ để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra trong năm 2018.  

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Tư, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được về công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2017 của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh. Về nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Phó Bí thư Thường trực yêu cầu ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Đồng Nai cần tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm mà toàn Ngành đã đề ra, trong đó lưu ý tiếp tục thực hiện đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.
Nguyễn TrangBan Tổ chức Tỉnh ủy

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS