Thời sự - Chính trị
Khai giảng lớp bồi dưỡng công tác tổ chức
10:43' 11/10/2017

Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vừa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng về công tác tổ chức năm 2017 cho 44 học viên là phó trưởng ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và tương đương.

PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng. Ảnh: hcma.vn


Lớp bồi dưỡng công tác tổ chức năm 2017 được tổ chức từ ngày 10-10 đến 18-10-2017.

Trong thời gian của lớp học, các học viên được cập nhật kiến thức về công tác tổ chức, thảo luận và nghiên cứu sâu 11 chuyên đề: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và đổi mới hệ thống chính trị theo tinh thần Đại hội XII của Đảng; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác tổ chức, cán bộ hiện nay; tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và một số vấn đề về công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay; một số vấn đề mới về chính sách cán bộ hiện nay; công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên hiện nay; một số vấn đề về công tác tổ chức cơ sở đảng hiện nay; một số vấn đề về công tác đảng viên hiện nay; kỹ năng lãnh đạo và thiết kế tổ chức; kỹ năng tham mưu, giúp việc của ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy trong tình hình mới.

Lớp kết hợp hai ngày đi thực tế, nghe báo cáo và trao đổi kinh nghiệm về công tác tổ chức.

Hoa Hiền

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS