Thời sự - Chính trị
Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương triển khai công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2017
16:5' 19/6/2017
Đại diện Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối báo cáo công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Chiều 19-6-2017, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo (Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương) tổ chức sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017. Trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác tư tưởng trong Đảng bộ Khối được các cấp ủy đảng quan tâm, từ việc nắm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội đến việc tổ chức định hướng tư tưởng, dư luận xã hội và kịp thời giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên, xử lý dứt điểm những vấn đề phát sinh tại cơ quan, đơn vị. Đảng bộ Khối, các cấp ủy đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn, thành lập mới và tổ chức quản lý hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội. Công tác thông tin thời sự tình hình trong nước và quốc tế được tăng cường về số lượng, phong phú về nội dung.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng ủy Khối, các cấp ủy đảng đã thực hiện kịp thời, nghiêm túc, sáng tạo, bảo đảm các yêu cầu về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng và của Đảng ủy Khối. 6 tháng đầu năm 2017, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội các cấp tiếp tục được kiện toàn, tập huấn nghiệp vụ nâng cao chất lượng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ.

Các cấp ủy đảng quan tâm, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức cho cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch làm theo cụ thể; sửa đổi, bổ sung các tiêu chí chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện, tình hình mới; tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm về vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực công tác; tuyên dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác.

Đảng ủy Khối đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2017 như sau:

Một là, nắm tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhất là những điểm “nóng” ở cơ sở. Kịp thời tham mưu cho cấp ủy các biện pháp giải quyết yêu cầu, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, quần chúng bảo đảm đúng quy định của pháp luật, các nội quy, quy chế trong mỗi cơ quan, đơn vị, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến quyền lợi của cán bộ, đảng viên.

Hai là, tập trung tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương khóa XII; các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và của Đảng bộ Khối, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, kết quả công tác xây dựng đảng của Đảng bộ Khối và các đảng bộ trực thuộc.

Ba là, tăng cường công tác thông tin tình hình thời sự trong nước và trên thế giới, tập trung vào các vấn đề được nhiều người quan tâm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phòng, chống suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống…

Bốn là, đôn đốc việc triển khai, kiểm tra và hướng dẫn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức Hội thảo “Xây dựng Đảng về đạo đức theo Di chúc và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bảo Yến

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS