Thời sự - Chính trị
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng họp phiên trù bị
14:1' 20/1/2016

Các đại biểu dự Phiên họp trù bị Đại hội XII của Đảng.


Sáng 20-1-2016, sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ, các đại biểu dự Đại hội XII của Đảng họp phiên trù bị tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình để bầu Đoàn Chủ tịch gồm 17 đồng chí, Đoàn Thư ký 5 đồng chí, Ban thẩm tra tư cách đại biểu 13 đồng chí và thông qua Chương trình làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội và Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội. Chiều nay, các đại biểu nghiên cứu tài liệu tại đoàn. Đại hội sẽ chính thức khai mạc vào 8 giờ sáng mai (21-1) và kéo dài đến 28-1.

Với 1.510 đại biểu, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên cả nước tham dự, Đại hội XII với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” sẽ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và nhìn lại chặng đường 30 năm đổi mới đất nước, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm tới.

Đại hội lần này sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Trung ương khoá XI; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương khoá XI; Báo cáo về tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khoá XI và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng (nếu có); Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Đại hội cũng bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội. Theo phương án của Trung ương thông qua trình Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương khoá XII sẽ có 180 uỷ viên chính thức, 20 uỷ viên dự khuyết.

PV

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS