Thời sự - Chính trị
Ban Chỉ đạo Đề án 165 tổng kết công tác năm 2015, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2016
21:26' 25/12/2015

Sáng 25-12-2015 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Đề án 165 tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2015, nêu phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Nguyễn Văn Quynh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Ban Chỉ đạo Đề án 165 chủ trì Hội nghị. Tham dự có các thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 165; đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Ngoại Giao, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Kho bạc Nhà nước và đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương.              

                                      Đồng chí Nguyễn Văn Quynh phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2015, Ban Chỉ đạo Đề án đã chỉ đạo Văn phòng 165 phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương triển khai, thực hiện các loại hình đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm chất lượng; công tác tổ chức, quản lý của Đề án bảo đảm quy định.

Công tác quản lý đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ: Tính đến tháng 12-2015, Đề án còn 147 cán bộ đang học tập ở nước ngoài, việc quản lý học viên ở nước ngoài đã đi vào nền nếp, các học viên chấp hành đúng quy định của Đề án và pháp luật nước sở tại. Trong năm đã tiếp nhận 84 học viên hoàn thành chương trình đào tạo và về nước. Năm 2015, Đề án có 71 học viên tham gia 5 chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết trong nước, nhìn chung bảo đảm chất lượng về nội dung, chương trình học.

Bồi dưỡng trung hạn: Năm 2015, Đề án đã tổ chức 6 đoàn đi bồi dưỡng trung hạn với thời gian 3 đến 4 tháng, gồm 25 cán bộ học tại các nước Nhật, Ca-na-da, Hoa Kỳ. Dự kiến tháng 1-2016 sẽ có 9 học viên đi học tại Hoa Kỳ.

Bồi dưỡng ngắn hạn: Năm 2015, Đề án tổ chức được 65 đoàn bồi dưỡng ngắn hạn, học tập tại các quốc gia phát triển cho 1299 cán bộ trong đó có 5 đồng chí ủy viên Trung ương Đảng, 42 đồng chí thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Công tác tổ chức đoàn được thực hiện chu đáo, cơ bản đáp ứng yêu cầu. Ngoài ra, Văn phòng 165 còn tổ chức được 18 đoàn bồi dưỡng ngắn hạn cho 355 cán bộ tại Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Úc, Nhật, Hàn Quốc…

Hợp tác quốc tế: Đề án tiếp tục duy trì các hoạt động hợp tác quốc tế với nhiều cơ sở đào tạo và tổ chức tại nước ngoài, tiêu biểu như: Tiếp tục khai thác tài trợ từ quỹ Temasek, Sin-ga-po, triển khai bồi dưỡng cho 6 đoàn gồm 137 cán bộ đi bồi dưỡng ngắn hạn; hợp tác với tổ chức WUS, Đức; tranh thủ sự hỗ trợ về chi phí đào tạo của Học viện GRIPS Nhật Bản, Trường Đại học Porland, Hoa Kỳ…

Công tác quản lý, sử dụng kinh phí: Công tác tài chính - kế toán được thực hiện có nền nếp, chất lượng công tác được nâng cao. Văn phòng Đề án 165 đã giải quyết đầy đủ, kịp thời các khoản chi theo chế độ cho các đoàn và học viên học tập ở trong và ngoài nước theo quy định. Ban chỉ đạo chú trọng chỉ đạo xây dựng các hợp đồng đào tạo với nước ngoài, hợp đồng thuê phiên dịch, dịch thuật tài liệu, hợp đồng cung cấp dịch vụ hàng hóa trong nước… với nội dung đầy đủ, rõ ràng, làm cơ sở cho việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và hoạt động thường xuyên được thuận lợi, tiết kiệm ngân sách.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo cũng chỉ ra một số khó khăn, hạn chế, đó là: Một số cơ quan, đơn vị phân cấp chưa chủ động trong xây dựng kế hoạch tổ chức, xây dựng nội dung, chương trình, lựa chọn đối tác. Công tác phục vụ các đoàn ra, việc mua vé máy bay và các thủ tục ở một số đoàn chưa được thực hiện tốt. Vẫn còn tình trạng một số địa phương, đơn vị rút hoãn nhân sự tham gia các đoàn sát ngày, gây khó khăn cho công tác tổ chức đoàn. Việc xin cấp visa ở một số nước còn kéo dài thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ tổ chức các đoàn, thậm chí phải lùi thời gian so với kế hoạch…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quynh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Ban Chỉ đạo Đề án 165 đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác đào tạo, bồi dưỡng của Đề án trong năm 2015. Đồng chí khẳng định công tác tổ chức và quản lý của Ban Chỉ đạo đã chủ động hơn các năm trước; xây dựng nội dung, chương trình sát nhu cầu của người học và các địa phương, cơ quan, đơn vị; nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho người học ở nước ngoài.

Trong năm 2016, Ban Chỉ đạo Đề án cần nghiên cứu triển khai xây dựng đề án tổng thể về đào tạo, bồi dưỡng theo kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 157-TB/TW ngày 28-4-2014. Nghiên cứu để có giải pháp giúp các địa phương, cơ quan, đơn vị chuẩn bị cán bộ trẻ, có trình độ ngoại ngữ tốt để tham gia các chương trình đào tạo trung hạn. Điều chỉnh cơ sở đào tạo để phù hợp với thực tiễn cũng như bảo đảm cân đối nguồn kinh phí. Đổi mới nội dung, chương trình, phương thức tổ chức gắn với các chức danh lãnh đạo, quản lý cụ thể. Chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2016.


Bá Thắng

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS