Thời sự - Chính trị
Điện Biên sơ kết việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng
20:12' 17/12/2015Tỉnh ủy Điện Biên vừa tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25-8-2012, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng (ảnh bên). Đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 29-KL/TW, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Điện Biên quan tâm chỉ đạo thực hiện. Cấp ủy, cán bộ, đảng viên nhận thức rõ báo, tạp chí của Đảng là kênh thông tin chính thống, công cụ đắc lực trong lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của cấp ủy đảng, địa phương, đơn vị. Quy trình phân phối, vận chuyển và phát hành qua hệ thống bưu điện, nhất là ở khu vực vùng cao, biên giới đảm bảo kịp thời. Do đó, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, nhất là Tạp chí Xây dựng Đảng, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản và Báo Điện Biên Phủ được các chi bộ, đảng bộ, cơ quan đơn vị quan tâm chỉ đạo, đến được với đông đảo bạn đọc là cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đáp ứng nhu cầu thông tin; nâng cao nhận thức và trình độ lý luận chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tuy nhiên, việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng ở Điện Biên vẫn còn một số hạn chế: Một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị số lượng báo, tạp chí đặt mua còn thấp. Còn một bộ phận đảng viên ít quan tâm đến việc đọc báo, tạp chí của Đảng. Một số chi bộ, đảng bộ chưa dành kinh phí cho việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng. Nhiều nơi sử dụng kinh phí mua báo Đảng không đúng.

Để việc đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở Điện Biên đi vào nền nếp, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Năm chỉ đạo: Cấp ủy đảng, địa phương nhận thức đúng về vị trí, vai trò của báo chí; nghiêm túc thực hiện việc mua báo, tạp chí của Đảng và báo đảng địa phương theo đúng tinh thần Chỉ thị 11, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên. Ban tuyên giáo cấp ủy các cấp tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ kinh phí dành cho việc mua báo, tạp chí của Đảng, bảo đảm chi đúng nguyên tắc, kiên quyết chấn chỉnh việc sử dụng kinh phí sai quy định; tham mưu cho cấp ủy các cấp kịp thời biểu dương những đơn vị làm tốt; đôn đốc, nhắc nhở, xử lý những đơn vị làm chưa tốt hoặc cố tình làm sai quy định; đưa nội dung đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng vào tiêu chí đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng hằng năm.

Thiên Thanh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS