Thời sự - Chính trị
Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 18B năm 2015
16:4' 16/12/2015

Sáng 16-12-2015 tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong (Hà Nội) khải giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính khóa 18B năm 2015. Dự lễ khai giảng có lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, lãnh đạo Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong và 65 học viên.              
Đ/c Đỗ Việt Hà, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan
Trung ương phát biểu khai giảng lớp học.

Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 18B năm 2015 gồm 65 học viên đang công tác ở các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Khóa học diễn ra trong thời gian 9 tháng với 1.056 tiết học, tập trung vào thứ 5 và thứ 6 hằng tuần.

Trong quá trình học tập, học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, đường lối lãnh đạo của Đảng, khoa học lãnh đạo quản lý, chuyên môn nghiệp vụ công tác đảng, nghiên cứu thực tế…

Kết thúc khóa học, các học viên có kết quả học tập tốt sẽ viết tiểu luận tốt nghiệp, các học viên còn lại sẽ thi tốt nghiệp 3 môn. Việc vận dụng các kiến thức này vào thực tiễn sẽ giúp cho các học viên nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.


Bá Thắng

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS