Thời sự - Chính trị
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổng kết công tác nghiên cứu dư luận xã hội
7:46' 16/12/2015Chiều ngày 15-12, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dư luận xã hội nhiệm kỳ 2010 - 2015 (ảnh bên).

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội, Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương đã thành lập tổ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội, định kỳ tổ chức hội nghị giao ban tổ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội để nghe phản ánh tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tình hình ở các cơ quan Trung ương. Nhiều nội dung được các cộng tác viên phản ánh, trao đổi, nhất là những nội dung bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc; công tác cán bộ; công tác thông tin tuyên truyền; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước...

Các nguồn thông tin được tổng hợp để xây dựng báo cáo dư luận gửi Thường trực Đảng ủy Khối, các đảng ủy trực thuộc làm kênh tham khảo quan trọng đối với các đảng trực thuộc trong sinh hoạt chi bộ. Các báo cáo dư luận xã hội đã phản ánh tư tưởng, tâm trạng của cán bộ đảng viên ở hai mặt; phản ánh những ý kiến đóng góp, kiến nghị giải pháp của cán bộ, đảng viên để phát huy cái tốt, hạn chế cái xấu, loại bỏ cái ác để xây dựng xã hội tốt đẹp hơn, đóng góp ý kiến để chính sách của Nhà nước ban hành sát với thực tiễn, nguyện vọng của nhân dân.

Tuy nhiên, thực hiện công tác dư luận xã hội thời gian qua tại Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương vẫn còn những hạn chế: Đội ngũ cán bộ phụ trách và cộng tác viên dư luận xã hội là kiêm nhiệm, chưa được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành tâm lý học và xã hội học. Chưa hình thành được mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội từ cấp Đảng ủy Khối tới cơ sở, nhiều báo cáo chưa bao quát được các vấn đề nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên quan tâm...

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Tuyên giáo các Đảng ủy Khối tiếp tục tham mưu nâng cao nhận thức của các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong Khối về vị trí, vai trò của công tác dư luận xã hội đối với hoạt động lãnh đạo của các cấp ủy đảng; tiếp tục kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, hình thành mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội từ cấp cơ sở. Đổi mới, cải tiến phương thức nắm bắt dư luận, tăng cường hoạt động của đội ngũ cộng tác viên trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối; trọng tâm là nắm, bắt phản ánh là việc triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Tăng cường phối hợp hoạt động giữa tổ cộng tác viên dư luận xã hội của các đơn vị với Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác điều tra, nghiên cứu nắm bắt dư luận xã hội cho các cộng tác viên dư luận của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.
Hồng Phúc

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS