Thời sự - Chính trị
Đảng ủy VietinBank tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
11:11' 19/11/2015
Đồng chí Trần Kiên Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VietinBank phát biểu tại Hội nghị.Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI theo hình thức trực tuyến đến 130 điểm cầu trong toàn hệ thống.

Đồng chí Trần Kiên Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VietinBank, đại diện lãnh đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và hơn 4.000 cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn hệ thống của VietinBank dự Hội nghị.


Tại Hội nghị, các cán bộ, đảng viên và người lao động của VietinBank đã được quán triệt các nội dung của Nghị quyết 12 mà BCH Trung ương Đảng khóa XI đã thảo luận và thông qua, đó là: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2015; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016; Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; Công tác chuẩn bị nhân sự BCH Trung ương Đảng khóa XII và một số vấn đề quan trọng khác.

Đồng chí Trần Kiên Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VietinBank cho biết: Hội nghị lần này nhằm giúp cán bộ, đảng viên và người lao động trong VietinBank nắm vững nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 BCH Trung ương Đảng khóa XI và thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và người lao động chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương và định hướng của Ngân hàng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hương Lan

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS