Thời sự - Chính trị
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XIX thành công tốt đẹp
14:52' 25/9/2015

Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành các nội dung, chương trình và thành công tốt đẹp.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt Đại hội.


Tiếp tục chương trình làm việc, phiên họp chiều ngày 23-9, Đại hội đã nghe và thảo luận Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX tham gia vào Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII trình Đại hội; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khoá XVIII; Dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Trong phiên họp sáng ngày 24-9, Đại hội tiến hành quy trình bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX (nhiệm kỳ 2015-2020) và nghe tham luận tại hội trường. Với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, Đại hội đã bầu 55 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020, (trong đó tỷ lệ nữ chiếm 14,6%, tỷ lệ tuổi trẻ 5,5%).

Chiều 24-9-2015, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã họp phiên thứ nhất bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, Chủ tịch UBND tỉnh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX. Các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVIII, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Ủy viên Ban Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII, Bí thư Thành ủy Nam Định được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX. Hội nghị đã bầu 9 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Phan Văn Tình, Ủy viên Ban Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVIII được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX.

Tại phiên làm việc ngày 25-9-2015, Đại hội tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm 22 đồng chí đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Đại hội đã thống nhất, biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội xác định, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nam Định chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn; đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư trong và ngoài nước; tập trung, huy động mọi nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông, y tế, xây dựng nông thôn mới.


Tiếp tục thực hiện nghiêm túc kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ, công việc của mỗi người.

Các địa phương, đơn vị nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng theo hướng thiết thực, phù hợp, hiệu quả, phân định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cung cấp thông tin, định hướng về tư tưởng và lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ cụ thể tại cơ sở…

Phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, tạo bước đột phá về phát triển kinh tế; phấn đấu đến năm 2020 Nam Định là tỉnh nông thôn mới, có nền công nghiệp phát triển nhanh theo hướng hiện đại, tạo bước phát triển mạnh mẽ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng tỉnh Nam Định ngày càng giàu đẹp.

Hồng Phúc

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS