Thời sự - Chính trị
Đồng chí Tô Huy Rứa dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX
16:16' 24/9/2015
Ngày 24-9, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội; tham dự Đại hội có đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và 313 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 5 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Đồng chí Tô Huy Rứa (thứ hai từ phải sang) tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đại hội.


Báo cáo chính trị khóa XVIII của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nêu rõ nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đề ra 4 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế-xã hội, trong đó tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát huy lợi thế so sánh, năng lực cạnh tranh để nâng cao hiệu quả nền kinh tế, phát triển kinh tế nhanh và bền vững; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa-xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái; xây dựng nền tảng, phấn đấu đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào những năm 20 của thế kỷ XXI theo hướng văn minh, hiện đại.


Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tô Huy Rứa biểu dương và đánh giá cao những thành tựu kinh tế-xã hội mà Đảng bộ, nhân dân tỉnh Bắc Ninh đạt được trong nhiệm kỳ qua.


Đồng chí Tô Huy Rứa cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém của tỉnh cần khắc phục trong thời gian tới. Đó là một số chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra chưa đạt, như chỉ tiêu về tỷ lệ đô thị hóa, cơ cấu ngành dịch vụ trong tổng sản phẩm của tỉnh. Ngoài ra, kinh tế phát triển cao nhưng còn một số mặt chưa bền vững, tốc độ phát triển ngành dịch vụ, nông nghiệp còn chậm, chưa có bước đột phá, tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, tài chính vẫn xảy ra, ô nhiễm môi trường chậm được khắc phục, công tác đào tạo nghề, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu. Mặt khác, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng có lúc chưa kịp thời, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể có đổi mới, nhưng vẫn còn một số mặt yếu kém, chưa đáp ứng tốt yêu cầu.


Đồng chí Tô Huy Rứa cho rằng, trên cơ sở nhận thức đúng về tình hình và bối cảnh chung, cần phân tích, làm rõ hơn nữa những tiềm năng, lợi thế cũng như những mặt khó khăn, hạn chế của tỉnh để xác định được những khâu trọng tâm, đột phá cần tập trung chỉ đạo thực hiện. Tỉnh Bắc Ninh cần thực hiện công nghiệp hóa-hiện đại hóa đi liền với đô thị hóa theo hướng văn minh, hiện đại, giữ được bản sắc văn hóa Bắc Ninh-Kinh Bắc, giữ được tương quan giữa công nghiệp và nông nghiệp trong môi trường cạnh tranh.


Đồng chí Tô Huy Rứa đề nghị Bắc Ninh cần phát huy lợi thế địa lý và hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt thuận lợi, huy động tối đa các nguồn lực, tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về cơ cấu ngành, vùng, cơ cấu thành phần kinh tế, thực hiện được mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% đến 11,5%, đưa Bắc Ninh là một trong những tỉnh có vai trò, vị trí quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ. Trong giai đoạn tới, tỉnh tập trung thu hút các loại hình công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp điện tử... sớm đưa Bắc Ninh lên nấc thang cao hơn của nền công nghiệp hiện đại. Đồng thời, Bắc Ninh cần gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa-xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân...


Đảng bộ cần duy trì sự đoàn kết, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, của đảng viên và hiệu lực, hiệu quả điều hành của bộ máy Nhà nước.


Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh diễn ra đến ngày 25-9.

Sông Cầu

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 3 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS