Thời sự - Chính trị
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020
6:13' 24/9/2015

Ngày 23-9-2015, tại TP. Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) đã khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo Đại hội; dự Đại hội có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Trị qua các thời kỳ; đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động… và 333 đại biểu chính thức đại diện cho 39.660 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XVI, nhiệm kỳ 2015-2020


Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Lê Hữu Phúc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, Đại hội lần này có ý nghĩa to lớn, quyết định sự phát triển của tỉnh Quảng Trị trong những năm tới. Chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy mọi nguồn lực, đẩy mạnh cải cách hành chính và thu hút đầu tư, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu đưa Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước” là sự thể hiện khát vọng và ý chí quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2010-2015 trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 khẳng định: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn thách thức và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu quan trọng được đề ra đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt 7,4%/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt khoảng 34 triệu đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh tăng bình quân 16,6%/năm... Sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp phát triển ổn định và đạt kết quả khá toàn diện; nông nghiệp và kinh tế nông thôn có những chuyển biến tích cực; tốc độ tăng trưởng giá trị ngành nông, lâm, ngư nghiệp đạt 3,7%/năm. Sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng giá trị công nghiệp - xây dựng giai đoạn 2011-2015 đạt gần 9%/năm. Thương mại - dịch vụ phát triển ổn định với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 8,4%/năm. Công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định...  Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả khá, huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Ước đến cuối năm 2015, toàn tỉnh có 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 16,2% số xã. Sự nghiệp phát triển y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến. Công tác giảm nghèo thực hiện hiệu quả: tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 19,7% đầu năm 2011 dự kiến xuống còn 6,9% vào cuối năm 2015, bình quân mỗi năm giảm gần 2,6%. Quốc phòng - an ninh trên địa bàn được giữ vững…

Công tác xây dựng đảng được tăng cường, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở ngày càng được củng cố và phát triển. Công tác tổ chức, cán bộ có chuyển biến tích cực. Các cấp uỷ đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao năng lực lãnh đọ, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Phát triển đảng viên và tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh vượt chỉ tiêu Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh đề ra…

Báo cáo chính trị nêu rõ: Phấn đấu đến năm 2020, đưa Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình cả nước. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu đến năm 2020 được xác định là: tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh bình quân hằng năm giai đoạn 2016-2020 đạt 7,5-8%; đến năm 2020 cơ cấu kinh tế: công nghiệp - xây dựng, dịch vụ, nông nghiệp đạt tỷ trọng tương ứng là 40,5% - 41% - 18,5%. Phấn đấu đưa thu nhập bình quân theo đầu người đến năm 2020 gấp 2 lần so với năm 2015; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt trên 100.000 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm giai đoạn 2016-2020 đạt từ 1,5-2%; đến năm 2020 có 40 - 50% số xã đạt tiêu chí quốc gia về nông thôn môn... Trong công tác xây dựng Đảng: Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xây dựng chính quyền năng động, hiệu quả, gần dân, phục vụ người dân, doanh nghiệp và xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh...

Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là: Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và tính bền vững của nền kinh tế. Đẩy mạnh huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội để xây dựng kết cấu hạ tầng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội; phát triển hài hòa giữa các vùng đô thị và nông thôn. Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng toàn diện, bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Tập trung mạnh cải thiện môi trường sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp. Phát triển toàn diện giáo dục - đào tạo gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tiếp tục thúc đẩy phát triển văn hóa - xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, chủ động mở rộng quan hệ hợp tác trong khu vực và quốc tế…Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng (ảnh trên) đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Thủ tướng yêu cầu Đại hội cần nghiêm túc nhìn thẳng vào sự thật để đánh giá đúng tình hình. Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu “phấn đấu đến năm 2020 Quảng Trị sẽ đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước” của Đại hội đề ra là rất bức thiết nhưng để thực hiện được cần sự quyết tâm, nỗ lực không ngừng của cả tập thể. Thủ tướng yêu cầu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị cần phải quan tâm đến một số vấn đề then chốt trong nhiệm kỳ tới, trong đó xác định việc thực hiện phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm (khai thác tiềm năng khu vực hành lang kinh tế đông tây, khu kinh tế Đông Nam của tỉnh, các khu kinh tế biên giới Việt - Lào...). Kết hợp phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, cải thiện đời sống nhân dân. Tăng cường bảo đảm trật tự an ninh mọi mặt của xã hội. Tăng cường công tác xây dựng đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh. Tập trung chú trọng xây dựng đào tạo đội ngũ cán bộ cốt cán đáp ứng cho yêu cầu trước mắt và liên tục kế thừa. Không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chăm lo xây dựng củng cố và phát huy vai trò của mặt trận và các đoàn thể nhân dân trong vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của mọi người dân, động viên, khơi dậy mọi nguồn lực nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh... Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các đồng chí dự đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng và trước nhân dân, sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu được Đảng bộ và nhân dân tín nhiệm để bầu vào Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh…


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự Đại hội

Trong phiên làm việc buổi chiều, các đại biểu đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI được 53 đồng chí. Trong đó cán bộ nữ là 6 đồng chí, đạt tỷ lệ 11,32%. Sau khi có kết quả, tối cùng ngày, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khóa XVI họp lần thứ nhất  bầu ra Ban thường vụ gồm 15 đồng chí, trong đó 2 nữ, đạt tỷ lệ 13,33%. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ. Các đồng chí: Nguyễn Đức Chính, Phạm Đức Châu được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ. Hội nghị đã bầu Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ gồm 10 đồng chí; đồng chí Thái Văn Hoạt được bầu giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

Đại hội tiếp tục chương trình trong ngày 24 và bế mạc vào sáng 25-9-2015.

Thu Thuỷ

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 3 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS