Thời sự - Chính trị
Đại hội Đảng bộ Tổng cục Chính trị Công an nhân dân :
Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Đổi mới
13:23' 23/9/2015
Đại biểu bỏ phiếu bầu cử tại Đại hộiNgày 22-9-2015, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020 với chủ đề: “Dân chủ - Trí tuệ - Kỷ cương - Đoàn kết - Đổi mới”.

Tình hình thế giới, trong nước ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian tới, Đại tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương (CATƯ), Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ, yêu cầu đặt ra là phải có chiến lược và giải pháp đồng bộ để xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Việc đổi tên Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND thành Tổng cục Chính trị CAND thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với công tác xây dựng đảng, công tác chính trị trong CAND, đòi hỏi Đảng bộ Tổng cục cần tập trung lãnh đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác.

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội nêu rõ Đảng bộ phải nhận thức, quán triệt sâu sắc quan điểm xây dựng CAND đồng bộ, toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, trong đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, đề cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu; công tác xây dựng đảng là then chốt; công tác tổ chức, cán bộ là khâu đột phá; gắn tổng kết thực tiễn với nghiên cứu, phát triển lý luận là nhiệm vụ quan trọng. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Đảng bộ phải nghiêm túc tự phê bình và phê bình, gương mẫu, nói đi đôi với làm trong việc quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước; xây dựng Đảng bộ Tổng cục thật sự là cơ quan lãnh đạo, cơ quan tham mưu chiến lược về công tác Đảng và công tác chính trị trong CAND, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó. Chủ động tham mưu với Đảng ủy CATƯ và Bộ Công an tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác Đảng, công tác xây dựng lực lượng CAND theo tinh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ CATƯ lần thứ VI.

Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Trần Đại Quang chỉ rõ: Một trong những nhiệm vụ quan trọng tại Đại hội lần này là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục nhiệm kỳ mới để lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của Tổng cục và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ CATƯ lần thứ VI. Cần quán triệt thực hiện nghiêm túc Quy chế bầu cử trong Đảng; đề cao tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, sáng suốt lựa chọn những đảng viên tiêu biểu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục nhiệm kỳ mới và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ CATƯ lần thứ VI. Đảng bộ Tổng cục là đơn vị có các cơ quan nghiên cứu khoa học, nghiên cứu chiến lược, tập trung nhiều cán bộ có học hàm, học vị. Do vậy, cần cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đóng góp những ý kiến có chất lượng vào dự thảo các văn kiện của Đảng ủy CATƯ và dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, góp phần quan trọng vào thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ CATƯ lần thứ VI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng...

Đại hội bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 25 đồng chí và họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng cục nhiệm kỳ 2015-2020.

Lê Thuỷ

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS