Thời sự - Chính trị
Thành phố Hồ Chí Minh :
Triển khai các nội dung đại hội đảng bộ đề ra, sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống
16:47' 21/9/2015
Hội nghị tổng kết đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020Thành ủy TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự có đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, đến giữa tháng 9-2015 tất cả đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở đã hoàn thành việc tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2015-2020. Đối với đảng bộ, chi bộ cơ sở, Ban Thường vụ Thành ủy đã chọn 105 đảng bộ cơ sở thực hiện chủ trương thí điểm đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy. Ban thường vụ quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở cũng đã chọn 92 cơ sở đảng thực hiện đại hội điểm để rút kinh nghiệm. Đến đầu tháng 4-2015, các đảng bộ cơ sở thực hiện thí điểm chủ trương đại hội bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư và các chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở thực hiện đại hội điểm rút kinh nghiệm đã hoàn thành việc tổ chức đại hội. Tính đến ngày 6-7, đã có 2.346/2.346 chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015-2020.

Với các đảng bộ 24 quận, huyện và đảng bộ cấp trên cơ sở, Ban Thường vụ Thành ủy đã chọn 10/67 đảng bộ thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy; 6 đảng bộ tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trước khi triển khai diện rộng. Tính đến ngày 29-8, đã có 100% đảng bộ quận, huyện và cấp trên cơ sở trực thuộc đã hoàn thành việc tổ chức đại hội đạt kết quả theo yêu cầu.

Từ kết quả tại các đại hội cơ sở và cấp trên cơ sở, Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị, giới thiệu danh sách ban chấp hành và ban thường vụ cấp ủy có số dư là 14,15% (quy định từ 10 - 15%). Kết quả bầu cử của các đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở cho thấy, tỷ lệ cán bộ nữ đạt 25,22%, tăng 4,06% so với nhiệm kỳ 2010 - 2015; tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 35 tuổi) đạt 9,35%, tăng 0,35% so với nhiệm kỳ trước. Chất lượng cấp ủy mới có trình độ đại học và trên đại học là 99,75%, tăng 1,93% so với nhiệm kỳ trước, là một trong những mặt mạnh trong trình độ cấp ủy mới nhiệm kỳ này.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; cơ bản đáp ứng yêu cầu Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Nhìn chung, các văn kiện đại hội được chuẩn bị đúng với tính chất nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, quá trình thảo luận văn kiện tại đại hội sát với thực tiễn địa phương, nêu ra được những vấn đề thiết thực, bức xúc cần giải quyết. Về vấn đề nhân sự đã bảo bảo có số dư theo cơ cấu; số cán bộ nữ, cán bộ trẻ, có quận, huyện đạt tỷ lệ cao, chất lượng cấp ủy được bảo đảm.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh: Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, bám sát tình hình, hướng dẫn chu đáo các vấn đề đặt ra trong quá trình tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020. Việc tổ chức đại hội bảo đảm tiến độ; nội dung bám sát yêu cầu thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn, nguyện vọng của nhân dân, phát huy dân chủ trong Đảng, trong nhân dân để xây dựng báo cáo chính trị và các báo cáo của đại hội; bảo đảm nguyên tắc dân chủ trong Đảng. Tuy nhiên, công tác xây dựng báo cáo chính trị tại một số đơn vị chưa sát với yêu cầu thực tiễn khi xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng điểm, chương trình đột phá; việc thu hút lấy kiến nhân dân có nơi làm chưa thật tốt; công tác nhân sự vẫn còn những hạn chế.

Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu các đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở trực khẩn trương ban hành kế hoạch thực hiện các nội dung đại hội đã đề ra, sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống. Từng cấp ủy cần tiếp tục thực hiện giải quyết bức xúc của dân trên địa bàn.

Phạm Bá NhiễuBan Tuyên giáo Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS