Thời sự - Chính trị
Đảng uỷ Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội :
Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014
13:59' 22/3/2014
Đại biểu dự Hội nghị
Sáng 21-3-2014, Đảng uỷ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2014: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” tới các đồng chí lãnh đạo chủ chốt trong toàn Khối.

Hội nghị có tính thiết thực và ý nghĩa thời sự. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm nay, đội ngũ cán bộ chủ chốt của Khối đã được nghe, phân tích rõ chủ đề “về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Từ trách nhiệm đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Do vậy, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân vừa là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, vừa là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của toàn Đảng và toàn dân. Chống chủ nghĩa cá nhân trước hết phải chống từ trong Đảng và trong bộ máy quản lý Nhà nước. Mỗi cán bộ, đảng viên phải là người tiên phong, gương mẫu trong chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, làm cho mỗi tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần coi trọng khâu giáo dục nhận thức, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên, xây dựng động cơ đúng đắn.    

Tại Hội nghị, cán bộ chủ chốt được cũng xác định rõ mục đích, yêu cầu của chủ đề năm, trong đó yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần, trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm trong giai đoạn hiện nay và tìm ra giải pháp hữu hiệu để tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả.

Việc toàn Đảng, toàn dân và Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và học tập làm theo chuyên đề năm 2014 có ý nghĩa to lớn, góp phần cho việc học tập và  làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thiết thực và có hiệu quả hơn.
Trần Thủy

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS