Thời sự - Chính trị
Quán triệt, triển khai quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng khóa XI
20:14' 19/4/2012
Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an (thứ 3 từ phải sang) với các đại biểu dự Hội nghị.


Trong hai ngày 17, 18-4, Đảng bộ Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị triển khai các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng khóa XI; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng theo Điều lệ Đảng khóa XI; quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và kế hoạch thực hiện Nghị quyết 123 NQ/ĐUTC về lãnh đạo đổi mới, kiện toàn nâng cao chất lượng công tác tổ chức và cán bộ của Tổng cục năm 2012… Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm phải gương mẫu, đi đầu trong việc triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4; đồng thời chủ động nắm tình hình, tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp, phối hợp và triển khai các biện pháp công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm phục vụ có hiệu quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết. Phải thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp một cách đồng bộ, tổng thể, đồng thời có trọng tâm, trọng điểm. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ trực tiếp làm công tác phòng ngừa và điều tra tội phạm, nhằm nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Tổng cục và góp phần phòng ngừa, ngăn chặn được nhiều sai phạm trong điều tra, xử lý các vụ án…

Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi mình, phân tích những ưu, khuyết điểm của bản thân, đồng thời tham gia nhận xét, đánh giá đồng chí mình; đấu tranh mạnh mẽ chống tham nhũng, tiêu cực. Trong chỉ đạo phải quy định rõ trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị về tình trạng buông lỏng kỷ cương, kỷ luật, thiếu trách nhiệm, hiệu quả kém của đơn vị. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra giám sát… Lãnh đạo các đơn vị phải thường xuyên lắng nghe ý kiến của quần chúng; cải tiến, đổi mới lề lối làm việc sao cho gần dân, làm cho nhân dân ngày càng tin yêu, quý trọng giúp đỡ lực lượng Công an...

 

* Ngày 18-4, Tỉnh ủy Sóc Trăng đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng và Quy định về những điều đảng viên không được làm cho lãnh đạo các ban đảng tỉnh; bí thư hoặc phó bí thư các đảng đoàn, ban cán sự đảng; bí thư, phó bí thư thường trực, trưởng ban tổ chức, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

 

Các đại biểu đã được lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các báo cáo viên giới thiệu các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng; triển khai Quy định thi hành Điều lệ Đảng số 45-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Bí thư vê một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI; Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.


Các báo cáo viên đã làm rõ những điểm mới, những nội dung sửa đổi, bổ sung về cách tính tuổi đảng cho đảng viên; quy định về cấp ủy và nhiệm kỳ của cấp ủy ở những nơi thành lập mới, chia tách, hợp nhất, sáp nhập trong nhiệm kỳ; sửa đổi quy định về thành lập tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cấp ủy các cấp; tiêu chuẩn đảng viên; bổ sung nội dung nhiệm vụ của đảng viên; bổ sung thẩm quyền kỷ luật của cấp ủy từ cấp huyện và tương đương trở lên, thẩm quyền quyết định kỷ luật khiển trách, cảnh cáo đảng viên vi phạm phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, sinh hoạt đảng, thực hiện nhiệm vụ đảng viên...


Hồng Phúc (tổng hợp)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 4 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS