Thời sự - Chính trị
Sinh hoạt chuyên đề về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
6:4' 24/2/2012

Được sự chỉ đạo của Thường trực Đảng uỷ Cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, chiều 23-2, tại Hội trường Ban Tổ chức Trung ương, Chi bộ Vụ Bảo vệ chính trị nội bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tham dự có các đảng viên chi bộ Vụ Bảo vệ chính trị nội bộ và đại diện 18 chi bộ thuộc Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương.Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta; là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo.

5 năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã có sức lan tỏa, góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Trên đất nước ta đã xuất hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa, nhiều tấm gương thuyết phục trong học và làm theo Bác. Để phát huy kết quả đạt được, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị 03 ngày 14-5-2011 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.  

Việc học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh luôn được Đảng uỷ Cơ quan, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Cơ quan Ban Tổ chức Trung ương quan tâm. Chi bộ Vụ Bảo vệ chính trị nội bộ cũng như nhiều chi bộ khác trong Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chi bộ chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ gắn với công việc chuyên môn của mình. Trong năm 2012, Chi bộ Vụ Bảo vệ chính trị nội bộ là chi bộ đầu tiên trong Đảng bộ Ban Tổ chức Trung ương sinh hoạt chuyên đề. Vì thế, buổi sinh hoạt đã thu hút được đông đảo đảng viên của 18 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Cơ quan tham dự. Tại buổi sinh hoạt chuyên đề này, các đồng chí tham dự đã được nghe PGS.TS Ngô Văn Thạo, thành viên chuyên trách Tổ giúp việc của Ban Bí thư trao đổi về việc vì sao cần phải tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, vì sao phải xây dựng cơ chế, chuẩn mực đạo đức, xây dựng quy chế nêu gương, làm theo chứ không chỉ khuyến khích, kêu gọi tự giác. Phải cụ thể hoá chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh thành những nội quy, quy định của từng cơ quan, đơn vị. Cần đưa việc học tập và làm theo vào công việc hằng ngày, thường xuyên của cơ quan, đơn vị; mỗi đơn vị, cơ quan cần chọn ra những vấn đề nổi cộm, bức xúc để giải quyết; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào tiêu chuẩn bình xét thi đua hằng năm...

Triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Ban Bí thư phải gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Lan Phương

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS