Thời sự - Chính trị
Đại hội toàn quốc nhiệm kỳ II (2012-2017) của Trung ương Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực - nhân tài Việt Nam
14:6' 9/1/2012
Toàn cảnh Đại hội.

Sau 5 năm đi vào hoạt động và kiện toàn bộ máy, từ chỗ không có một đơn vị thành viên nào với hơn 350 hội viên ban đầu, đến nay, Trung ương Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực - nhân tài Việt Nam có 725 hội viên (trong đó 8,38% giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, 21,85% thạc sỹ, kỹ sư, cử nhân; 3,49% là nhà báo); 4 thành hội, tỉnh hội, 14 chi hội và 30 đơn vị trực thuộc Trung ương Hội bao gồm 9 viện nghiên cứu, 1 trường dạy nghề, 14 trung tâm khoa học, 4 công ty và quỹ hỗ trợ nhân tài.Sáng 8-1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Trung ương Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực - nhân tài Việt Nam đã tổ chức Đại hội toàn quốc nhiệm kỳ lần thứ II (2012-2017) với chủ đề "Đoàn kết - dân chủ - đổi mới - phát triển".

Báo cáo công tác nhiệm kỳ I (2006-2011)  do đồng chí Vũ Ngọc Phương, Chủ tịch Trung ương Hội trình bày khẳng định: Sau 5 năm đi vào hoạt động và kiện toàn bộ máy, từ chỗ không có một đơn vị thành viên nào với hơn 350 hội viên ban đầu, đến nay, Trung ương hội có 725 hội viên (trong đó 8,38% giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, 21,85% thạc sỹ, kỹ sư, cử nhân; 3,49% là nhà báo); 4 thành hội, tỉnh hội, 14 chi hội và 30 đơn vị trực thuộc Trung ương Hội bao gồm 9 viện nghiên cứu, 1 trường dạy nghề, 14 trung tâm khoa học, 4 công ty và quỹ hỗ trợ nhân tài.

Trung ương Hội đã thực hiện được những hoạt động có liên quan đến công tác tư vấn, phản biện. Trong đó, tổ chức nhiều hội nghị mở rộng với sự tham gia của nhiều Bộ, ngành bàn về kế hoạch phối hợp khảo sát, phân loại, đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực ở nông thôn; thành lập cơ sở dữ liệu nhân lực, nhân tài, tạo lập hệ thống thông tin khoa học thực tiễn về nguồn nhân lực có kỹ năng chuyên môn cao để giới thiệu cho các nhà sử dụng lao động và các ngành kinh tế... Riêng năm 2011, Hội đã tổ chức 3 hội thảo cấp quốc gia với 3 nội dung được xã hội quan tâm: Đào tạo nhân lực - Những thuận lợi và trở ngại; Phát triển nhân lực vùng ven biển Việt Nam trong biến đổi khí hậu; Nhân tài với thịnh suy của đất nước.


Nhiệm kỳ II (2012-2017), Hội sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ để tạo ra các sản phẩm đóng góp cho sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, phát hiện bồi dưỡng nhân tài trên tất cả các lĩnh vực mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lấn thứ XI đề ra; làm tốt công tác tư vấn, đề xuất cho Đảng, Nhà nước về chiến lược phát triển nguồn nhân lực, nhân tài trong giai đoạn mới; Huy động các nhà khoa học, các nhà quản lý trong và ngoài Hội nghiên cứu lý luận và thực tiễn để tư vấn và phản biện các đề án của Nhà nước, của các tổ chức xã hội và của các địa phương…


Thảo luận tại Đại hội, đa số các hội viên tán thành và thống nhất thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ I, đề xuất nhiệm vụ nhiệm kỳ II và Điều lệ sửa đổi của Hội. Các đại biểu tham dự đại hội đã đề xuất nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội trong thời gian tới như tiếp tục duy trì bản tin của Hội để đăng tải các thông tin hoạt động, các thông tin khoa học liên quan đến giáo dục và phát triển khoa học và công nghệ; đẩy mạnh hợp tác một cách chặt chẽ và toàn diện với Bộ Giáo dục và đào tạo trong quá trình đổi mới giáo dục, đào tạo nhân lực có chất lượng cao, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, đưa ra các giải pháp giải quyết các yêu cầu phát triển nguồn nhân lực, nhân tài của Việt Nam hiện nay.


Nhiều ý kiến cho rằng, nhiệm kỳ tới, nội dung hoạt động của Hội cần gắn chặt hơn với các vấn đề của giáo dục nước nhà, tập trung vào công tác nghiên cứu khoa học, đặc biệt là các chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nhân lực, nhân tài. Thời gian qua, do điều kiện của Hội còn nhiều khó khăn nên những đóng góp của Hội trong việc phát hiện, đề xuất trọng dụng nhân tài cho đất nước chưa thực sự nổi bật. Để Hội thực sự vững mạnh thì các đơn vị thành viên phải năng động, chủ động hơn nữa, trong đó người đứng đầu ở các hội địa phương giữ vai trò quyết định. Người đứng đầu phải đủ tâm, đủ tầm và đủ tài mới có thể lôi kéo được các nhà khoa học, các doanh nghiệp cùng tham gia.

 
Đại hội đã biểu quyết để bầu ra Ban chấp hành Trung ương Hội nhiệm kỳ II (2012-2017) gồm 62 ủy viên; Thường vụ Trung ương Hội gồm 17 ủy viên. Đồng chí Vũ Ngọc Phương tái đắc cử chức Chủ tịch Trung ương Hội nhiệm kỳ II.

Nhân dịp này, Trung ương Hội cũng đã trao tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 18 cá nhân; trao tặng Kỷ niệm chương cho 8 cá nhân có đóng góp đặc biệt xuất sắc cho công tác xây dựng phát triển Hội.  

Minh Anh
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS