Thời sự - Chính trị
Quốc hội khóa XII :
Khai mạc kỳ họp thứ chín
11:20' 21/3/2011
Sáng 21-3, Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khoá XII đã được khai mạc trọng thể tại Hội trường Bộ Quốc phòng. Kỳ họp này là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XII, với nhiệm vụ trọng tâm là thảo luận, xem xét các báo cáo công tác cả nhiệm kỳ của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước.


Đây là dịp để Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan hữu quan nhìn nhận những việc đã làm được, chưa làm được, những hạn chế, khuyết điểm để nỗ lực phấn đấu, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, đạt được những kết quả to lớn hơn nữa, xứng đáng với lòng mong đợi của nhân dân. Đồng thời, cũng tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ thảo luận, phân tích sâu sắc bối cảnh tình hình, những thuận lợi, khó khăn cả từ ngoài nước, trong nước, đề xuất, bổ sung các giải pháp; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện tốt nhất các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2011.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định các vấn đề sau đây: Đánh giá các báo cáo bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2011. Xem xét, thảo luận các báo cáo công tác cả nhiệm kỳ của Quốc hội, Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Thông qua 04 dự án luật, gồm: Luật Kiểm toán độc lập; Luật Thủ đô; Luật Phòng, chống mua bán người; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Theo chương trình nghị sự, hôm nay, các đại biểu Quốc hội sẽ nghe “Báo cáo bổ sung tình hình kinh tế-xã hội năm 2010 và những giải pháp tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện phát triển kinh tế-xã hội năm 2011” của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế Quốc hội về báo cáo này của Chính phủ; Báo cáo tổng kết hoạt động của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII; Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007-2011 của Chủ tịch nước; Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007-2011 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007-2011 của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao; Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007-2011 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
 
Theo kế hoạch, Quốc hội họp phiên bế mạc vào ngày 29-3.

Thu Huyền

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 3 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS