Thời sự - Chính trị
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào :
Tăng cường khối đoàn kết vững chắc toàn dân, đoàn kết thống nhất trong Ðảng, nêu cao vai trò và năng lực trong việc lãnh đạo tổ chức thực hiện đường lối đổi mới đạt kết quả mới
9:34' 19/3/2011
Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Ðảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào chính thức khai mạc sáng 17-3 tại Thủ đô Viêng Chăn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn; Thủ tướng Chính phủ Thong-xỉn Thăm-ma-vông; Chủ tịch QH Pa-ni Da-tho-tu; nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Khăm-tày Xi-phăn-đon; 576 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 191.700 đảng viên trong cả nước dự Ðại hội.


Sau bài phát biểu khai mạc của đồng chí Thong-xỉn Thăm-ma-vông, Tổng Bí thư Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn đã đọc Báo cáo Chính trị quan trọng. Với chủ đề: "Tăng cường khối đoàn kết vững chắc toàn dân, đoàn kết thống nhất trong Ðảng, nêu cao vai trò và năng lực trong việc lãnh đạo tổ chức thực hiện đường lối đổi mới đạt kết quả mới", Báo cáo Chính trị tổng kết, đánh giá kết quả việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng lần thứ VIII; phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm trong năm năm tới (2011-2015); tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đi đôi với công tác xây dựng Ðảng vững mạnh. Báo cáo nêu rõ: Năm năm qua, BCH TƯ Ðảng đã nêu cao tinh thần chủ động và trách nhiệm, lãnh đạo toàn Ðảng, nhà nước, lực lượng vũ trang và toàn dân tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ðại hội VIII. Báo cáo nhấn mạnh tổ chức thực hiện đường lối quốc phòng - an ninh toàn dân, toàn diện của Ðảng được tiến hành một cách có trọng điểm và thành phong trào rộng lớn trong phạm vi cả nước. Kinh tế - xã hội phát triển, đạt kết quả đáng phấn khởi. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi cuộc suy thoái kinh tế thế giới nhưng kinh tế của đất nước Lào vẫn phát triển liên tục, đúng hướng và có bước tiến mới. Trong năm năm qua, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Lào tăng 7,9%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 8,35 triệu kíp, vượt chỉ tiêu đề ra. Kinh tế vĩ mô ổn định, chương trình giảm nghèo đạt kết quả tốt.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm năm 2011-2015, Báo cáo nhận định tình hình quốc tế và khu vực trong những năm tới, xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là cơ bản, Ðảng phải chủ động nắm bắt cơ hội để đưa sự nghiệp xây dựng đất nước phát triển.

Qua 35 năm xây dựng và phát triển, nhất là sau 25 năm đổi mới, nước CHDCND Lào có những thay đổi to lớn trên nhiều lĩnh vực; thế và lực đang lớn mạnh. Hệ thống chính trị được củng cố, giữ vững và ổn định. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển, tạo yếu tố cơ bản cho việc CNH, HÐH đất nước. Ðối với giai đoạn 2011-2015 phát triển tạo bước đột phá, có trọng điểm, làm nền tảng cho các lĩnh vực phát triển trong giai đoạn tiếp theo, phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP 8%/năm trở lên, đến năm 2015 bình quân đầu người đạt 1.700 USD, giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm, đến năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo còn 19%; hoàn thành Mục tiêu Thiên niên kỷ của LHQ, bảo đảm sự phát triển bền vững, tạo điều kiện cho phát triển xã hội, văn hóa và bảo vệ môi trường cùng với tăng trưởng kinh tế, xây dựng cơ sở cho công nghiệp hóa và hiện đại hóa và phát triển bền vững trong những năm tiếp theo. Trong lĩnh vực kinh tế, thực hiện chính sách kinh tế nhiều thành phần; tiếp tục thực hiện đường lối chuyển sang kinh tế hàng hóa và xây dựng kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, phối hợp hài hòa giữa kế hoạch và thị trường; tiếp tục tập trung giải quyết tình trạng đói nghèo khuyến khích sản xuất hàng hóa và phát triển nông thôn; thực hiện chính sách phát triển nông nghiệp hỗn hợp, bảo đảm an ninh lương thực, bảo vệ và khôi phục rừng nhằm tăng cao độ che phủ rừng; thực hiện chiến lược CNH, HÐH, quy hoạch và sử dụng tài nguyên một cách có hiệu quả; tăng cường năng lực và hiệu quả trong quản lý nhà nước đối với kinh tế, nắm vững thời cơ để phát triển.

Trong lĩnh vực đối ngoại và hợp tác quốc tế, CHDCND Lào tiếp tục kiên định đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, hữu nghị và hợp tác, mở rộng quan hệ với các nước, vùng lãnh thổ theo hướng đa phương, đa bên, đa cấp; tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác với các nước xã hội chủ nghĩa, trong đó duy trì tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện với Việt Nam; phát huy mối quan hệ truyền thống với Trung Quốc trên tinh thần láng giềng tốt, bạn bè tốt và đối tác chiến lược toàn diện và lâu dài; phát huy mối quan hệ tốt với các nước anh em khác; thắt chặt quan hệ hợp tác với các nước láng giềng có chung biên giới, tích cực tham gia hoạt động trong khuôn khổ của ASEAN trên cơ sở cùng có lợi và giúp đỡ lẫn nhau trên nguyên tắc cơ bản của Hiến chương ASEAN. Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đi đôi với xây dựng Ðảng vững mạnh, báo cáo nhấn mạnh, cần tăng cường năng lực lãnh đạo của Ðảng, nâng cao chất lượng công tác chính trị - tư tưởng và quan tâm củng cố công tác nghiên cứu lý luận; tiếp tục củng cố Ðảng vững mạnh về tổ chức; đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng; tăng cường công tác kiểm tra, củng cố công tác bảo vệ Ðảng và xây dựng đội ngũ cán bộ để thực hiện tốt những mục tiêu Ðại hội đã đề ra.

Sáng cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Xổm-xa-vạt Lềnh-xa-vắt đã đọc Báo cáo kế hoạch kinh tế - xã hội năm năm lần thứ 7 (2011-2015). Ðại hội tiếp tục làm việc đến ngày 21-3.

Nguồn: TTXVN

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 3 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS