Thời sự - Chính trị
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống công tác đảng ngoài nước (31-3-1961 -31-3-2011) :
Đổi mới và tăng cường công tác đảng ngoài nước
13:50' 18/3/2011
Đồng chí Trương Mạnh Sơn, Bí thư Đảng ủy ngoài nước đọc đề dẫn

Sáng nay 18-3, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống công tác đảng ngoài nước, Đảng ủy Ngoài nước tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đổi mới và tăng cường công tác đảng ngoài nước trong giai đoạn hiện nay”. Đây là hội thảo khoa học đầu tiên được tổ chức sau khi Ban Cán sự đảng ngoài nước được tổ chức lại thành Đảng ủy Ngoài nước. Chủ trì Hội thảo có đồng chí Phạm Gia Khiêm, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Trương Mạnh Sơn, Bí thư Đảng ủy ngoài nước; Lê Dân, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy ngoài nước.Báo cáo đề dẫn của đồng chí Trương Mạnh Sơn, Bí thư Đảng ủy ngoài nước khẳng định: Công tác đảng ngoài nước hình thành sau ngày thành lập Đảng, luôn gắn bó với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Đặc biệt, trong 50 năm qua, kể từ khi có nghị quyết đầu tiên (Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 31-3-1961) của Trung ương Đảng về tổ chức đảng ngoài nước, các tổ chức đảng hình thành, phát triển sâu rộng, trở thành hệ thống hoàn chỉnh, giúp cho sự lãnh đạo của Trung ương Đảng thông suốt đến các TCCSĐ ở ngoài nước, góp phần quan trọng vào thắng lợi to lớn trên mặt trận đối ngoại, đào tạo trí thức, phục vụ sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiều người trong số đó đã trở thành lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, đứng đầu các bộ, ban, ngành, đoàn thể, tỉnh, thành ủy, các doanh nghiệp… Thành tích và đóng góp to lớn của công tác đảng ngoài nước đã được Đảng và Nhà nước ta công nhận qua việc tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất và Huân chương Hồ Chí Minh cho Ban Cán sự đảng ngoài nước trước đây và Đảng ủy Ngoài nước hiện nay.

Trong điều kiện mới, trước yêu cầu mới cần đổi mới và tăng cường công tác đảng ngoài nước. Hội thảo được tổ chức để các đại biểu tham gia, đóng góp những ý kiến đánh giá và đề xuất giải pháp...

Các tham luận của Hội thảo đã tập trung thảo luận 3 vấn đề: 50 năm xây dựng, trưởng thành, đánh giá thành tựu, đề xuất các giải pháp khắc phục những bất cập trước hoàn cảnh mới; Vấn đề đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng về nội dung, hình thức để vừa phong phú, vừa thiết thực, đáp ứng tình hình thực tế người Việt Nam ở nước ngoài; Đề xuất mô hình cơ cấu tổ chức để quản lý tốt đảng viên ở nước ngoài.

Hội thảo khẳng định đổi mới và tăng cường công tác đảng ngoài nước trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết. Trong công tác đảng ở ngoài nước cần chú ý thoả đáng những đặc thù về tổ chức, về phương thức hoạt động và về nghiệp vụ công tác ở nước ngoài, không thể áp dụng các quy định chung như ở trong nước, nên cần có sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương.

Kết luận Hội thảo, đồng chí Phạm Gia Khiêm, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh: Đây là một Hội thảo tâm huyết, thẳng thắn, trí tuệ!

Thu Huyền

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 3 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS