Thời sự - Chính trị
Nhiệm vụ lớn lao và nặng nề
17:47' 9/3/2011
Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (trái sang, thứ 9) trao tặng chứng nhận cho các vụ, đơn vị đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc
Sáng ngày 9-3, Ban Tổ chức Trung tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo Ban, BCH Công đoàn, BCH Hội Cựu chiến binh cơ quan, BCH Đoàn thanh niên cơ quan, đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Ban Tổ chức Trung ương. Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.


Trước khi tiến hành Hội nghi, đồng chí Nguyễn Đức Hạt, Phó trưởng Ban Thường trực đọc Quyết định của Ban Bí thư điều động đồng chí Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương về Ban Tổ chức Trung ương, giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã thay mặt toàn bộ cán bộ, công chức nhiệt liệt chào mừng đồng chí Mai Trực.
Năm 2010, Ban Tổ chức Trung ương  đã triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng. Ban đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình công tác đề ra, bảo đảm chất lượng, tiến độ. Bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị (BCT), Ban Bí thư (BBT), phối hợp chặt chẽ với các cấp uỷ trực thuộc Trung ương, các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, cơ quan tổ chức các cấp tham mưu cho BCT, BBT chỉ đạo thành công đại hội đảng bộ các cấp. Chủ động tham mưu, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình, kết quả tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và việc thực hiện thí điểm một số chủ trương mới, quan trọng về công tác tổ chức xây dựng đảng, kịp thời báo cáo BCT, BBT. Tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương (BCHTƯ) chuẩn bị về nội dung, nhân sự và các công tác khác phục vụ Đại hội XI của Đảng. Tham mưu cụ thể hoá nhiều nghị quyết, chỉ thị của BCHTƯ, BCT, BBT về công tác tổ chức xây dựng đảng, nhất là Kết luận số 37-KL/TW thành các quy định, quy chế để thực hiện. Công tác xây dựng nội bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của Ban tiếp tục được quan tâm, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong các hoạt động.
Ban Thanh tra nhân dân đã có báo cáo kết quả hoạt động năm 2010, đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm 2011.
Trong Hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2010. 15 vụ, đơn vị đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc, 2 đơn vị đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến. 12 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Ban. 58 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. 5 tập thể, 25 cá nhân được tặng Bằng khen của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. 27 cá nhân được tặng Giấy khen của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. 148 cá nhân đạt Lao động tiên tiến.
Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Ban Tổ chức Trung ương trong năm 2010 đã giải quyết khối lượng công việc lớn và nhiều clãnh đạo ông việc rất quan trọng.
Thay mặt Lãnh đạo Ban đồng chí Tô Huy Rứa đã phát động thi đua năm 2011 với 5 yêu cầu:
1. Tích cực, chủ động tham mưu, phối hợp triển khai quán triệt, cụ thể hoá Cương lĩnh xây dựng đất nước, Điều lệ Đảng và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, xây dựng chương trình toàn khoá của BCHTƯ khoá XI về công tác tổ chức xây dựng đảng.
2. Tiếp tục triển khai đồng bộ các khâu của công tác cán bộ; tham mưu, hướng dẫn việc phân công, bố trí, sắp xếp và thực hiện chính sách cán bộ sau đại hội Đảng.
3. Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức tốt bầu cử hội đồng nhân dân các cấp và bầu cử Quốc hội khoá XIII.
4. Tiếp tục tham mưu chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng đội ngũ đảng viên.
5. Tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và xây dựng cơ quan Ban Tổ chức Trung ương vững mạnh.
Đồng chí Tô Huy Rứa nhấn mạnh: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, xây dựng môi trường công tác tốt. Là những người đồng chí, đồng nghiệp càn sống nhân hậu, bao dung, rộng lượng, chia sẻ, giúp đỡ nhau khắc phục khó khăn…

Nhiệm vụ của Ban Tổ chức Trung ương  nói chung và năm 2011 là lớn lao và nặng nề. Trung ương, toàn Đảng mong mỏi Ban Tổ chức Trung ương có nhiều đổi mới, khắc phục thiếu sót, tồn tại.  Đồng chí cũng bày tỏ niềm tin tưởng cán bộ, công chức Ban Tổ chức Trung ương với truyền thống sẵn có sẽ có khả năng phấn đấu thực hiện tốt, đạt nhiều thành tich tốt trong năm 2011.

 

Tin: Thu Huyền. Ảnh: Xuân Sơn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS