Thời sự - Chính trị
Tp.Bắc Ninh triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 13, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
19:26' 25/2/2011
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 13 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn Tp.Bắc Ninh sẽ diễn ra vào ngày 22-5-2011. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, thông qua bầu cử, nhân dân và cử tri thể hiện quyền công dân, lựa chọn những đại biểu ưu tú, đủ đức đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tham gia vào cơ quan quyền lực cuả Nhà nước và các cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương.


Theo Kế hoạch số 01 của Ban bầu cử Thành phố, mọi công việc liên quan đến cuộc bầu cử được tiến hành làm 3 bước.
Bước 1: Tiến hành công tác chuẩn bị, thành lập các tổ phụ trách bầu cử, tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, lần thứ hai (từ ngày 8-2 đến 10-4);
Bước 2: Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba, thành lập các tổ phụ trách bầu cử còn lại, phân chia khu vực bỏ phiếu, lập và niêm yết danh sách cử tri, tiếp tục hoàn thành công tác chuẩn bị (từ ngày 14-4 đến 11-5);
Bước 3: Tổ chức ngày bầu cử, báo cáo kết quả và tổng kết bầu cử (từ ngày 12-5 đến 20-6).

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành uỷ Bắc Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo công tác bầu cử thành phố yêu cầu các ngành hữu quan phát huy kinh nghiệm thành công từ những kỳ bầu cử trước, phải chủ động, nêu cao trách nhiệm với công việc được giao, có kế hoạch chu đáo, cụ thể, bám sát vào các mốc thời gian theo luật định; xây dựng tiến độ thực hiện công tác bầu cử tại đơn vị mình theo đúng qui định nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra như: công tác theo dõi tổng hợp; rà soát thống kê danh sách cử tri; công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND, công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức về bầu cử; đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau ngày bầu cử; công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo... Kết thúc bầu cử phải tổ chức tổng kết khen thưởng kịp thời những cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân làm tốt công tác bầu cử đồng thời xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật bầu cử nếu có.
Khổng Văn ThắngChi cục Thống kê Tp.Bắc Ninh
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 3 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS