Thời sự - Chính trị
Sóc Trăng: Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp
9:23' 22/2/2011
Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng phát bỉểu chỉ đạo Hội nghị
Nhằm thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sóc Trăng tổ chức Hội nghị phổ biến và quán triệt nội dung Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 5-1-2011 của Bộ Chính trị, Thông tri số 01-TT/TU ngày 28-1-2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sóc Trăng về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016…


Nhằm thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sóc Trăng tổ chức Hội nghị phổ biến và quán triệt nội dung Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 5-1-2011 của Bộ Chính trị, Thông tri số 01-TT/TU ngày 28-1-2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sóc Trăng về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016…

Hội nghị đã nghe hướng dẫn một số vấn đề về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp; về cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; Quyết định thành lập Uỷ ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Sóc Trăng; Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bầu cử của Uỷ ban Bầu cử tỉnh; hướng dẫn về sử dụng kinh phí bầu cử.

Chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Võ Minh Chiến,  Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XII tỉnh Sóc Trăng, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh khẳng định: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là dịp để nhân dân phát huy quyền làm chủ, sáng suốt lựa chọn, giới thiệu và bầu ra những người tiêu biểu, đủ đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình trong Quốc hội, HĐND các cấp. Đặc thù của cuộc bầu cử lần này là sẽ tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trong cùng một ngày (chủ nhật, ngày 22-5-2011). Để thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử, đồng chí Võ Minh Chiến đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc trong tỉnh đề cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện có hiệu quả chỉ thị của Đảng và các văn bản có liên quan về công tác bầu cử; phải có nỗ lực cao, chuẩn bị thật chu đáo và triển khai thực hiện một cách chặt chẽ, khoa học. Sau Hội nghị này, các địa phương cần sớm quán triệt, vận dụng các văn bản về bầu cử và cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch của địa phương mình; tập trung lãnh đạo, chuẩn bị tốt công tác nhân sự; việc giới thiệu ứng cử các chức danh chủ chốt HĐND, UBND các cấp phải đảm bảo về tiêu chuẩn, có cơ cấu hợp lý, trên cơ sở quy hoạch cán bộ; chú trọng công tác tập huấn, tuyên truyền về bầu cử; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có) và tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự cho cuộc bầu cử sắp tới.
Tin, ảnh: Lê Thanh NghĩaBan Tổ chức Tỉnh uỷ Sóc Trăng

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS