Thời sự - Chính trị
Ban Dân vận Trung ương gặp mặt các cơ quan báo chí
17:46' 2/4/2010

Sáng ngày 2-4-2010, Ban Dân vận Trung ương tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí ở Trung ương và thành phố Hà Nội để giới thiệu Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị về "Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị" và tuyên truyền nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng, Hội nghị toàn quốc biểu dương các điển hình "Dân vận khéo". Đồng chí Nguyễn Thế Trung, Uỷ viên TW Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương chủ trì buổi gặp mặt.Ngày 25-2-2010, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 290-QĐ/TW "về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị". Quy chế đã xác định rõ nội dung, phương thức, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng và của từng thành viên trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương đối với công tác dân vận. Đây là văn bản quan trọng của Đảng ta về lãnh đạo và thực hiện công tác dân vận của cả hệ thống chính trị trong thời kỳ mới.

Để tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và các tầng lớp nhân dân về công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới; tổ chức thực hiện có hiệu quả tư tưởng Bác Hồ nêu trong bài báo Dân vận ngày 15-10-1949 "... Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công..." Ban Dân vận Trung ương đã chỉ đạo và phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong cả nước. Phong trào thi đua "Dân vận khéo" mà trọng tâm là xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực của đời sống xã hội đã đi vào cuộc sống, góp phần tạo chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, nâng cao nhận thức và trách nhiệm, phong cách dân vận của cán bộ, đảng viên; huy động được nhiều nguồn lực và lực lượng làm công tác vận động quần chúng; nâng cao được nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác dân vận theo phương châm "sâu sát cơ sở, gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân", "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin".

Năm 2010 là năm có nhiều ngày lễ trọng đại của Đảng, đất nước; năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (2005-2010); năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; năm kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10-1930 - 15-10-2010), Ban Dân vận Trung ương sẽ tổ chức Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và Hội nghị biểu dương điển hình "Dân vận khéo" toàn quốc.

Thu Huyền
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS