Thời sự - Chính trị
Vai trò lãnh đạo của cấp uỷ đối với công tác cán bộ trẻ
18:34' 19/3/2010

Sáng ngày 19-3-2010, Thành uỷ Hà Nội đã tổ chức Hội nghị toạ đàm về “Vai trò lãnh đạo của cấp uỷ đối với công tác cán bộ trẻ”. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội; đồng chí Nguyễn Công Soái, Phó bí thư Thường trực Thành uỷ; đồng chí Tưởng Phi Chiến, Phó bí thư Thành uỷ và đồng chí Lâm Phương Thanh, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn.Đội ngũ cán bộ trẻ là những cán bộ chuyên trách ở xã, phường, thị trấn có độ tuổi dưới 30 chiếm 3,74%; chức danh cán bộ công chức xã dưới 30 tuổi chiếm 14%; cấp uỷ viên dưới 35 tuổi chiếm 9,8%. Đối với quận, huyện, thị xã, cấp uỷ viên có độ tuổi từ 35 trở xuống chiếm 2,2%, độ tuổi từ 36-45 chiếm 20,6%. Cán bộ trẻ tham gia cấp uỷ các cấp chiếm tỷ lệ thấp. Thực hiện Hướng dẫn số 24-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; Kế hoạch số 25-KH/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ  thực hiện thí điểm chủ trương đại hội cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, trong 113 đảng bộ đã đại hội có 20 đảng bộ có cán bộ trẻ tham gia cấp uỷ (có 2 đảng bộ đạt tỷ lệ 15%), số cán bộ trẻ được bầu vào các cấp uỷ cơ sở là 30/315, chiếm tỷ lệ 2,3%.

Tại Hội nghị, các ý kiến tập trung vào các nội dung: Đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ trẻ, nguồn cán bộ trẻ ở các khu vực khác nhau, từ đó khẳng định vai trò, vị trí của cán bộ trẻ; nguyên nhân Thủ đô Hà Nội có nguồn cán bộ trẻ dồi dào, nhưng số cán bộ trẻ được quy hoạch, đề bạt, tham gia cấp uỷ còn rất thấp; nêu rõ nhận thức của cấp uỷ đảng, lãnh đạo sở, ngành, trong đó đặc biệt nhấn mạnh vai trò người đứng đầu về công tác cán bộ trẻ; trách nhiệm của cán bộ trẻ, đoàn thanh niên các cấp; giải pháp để cán bộ trẻ được quy hoạch, bố trí, sử dụng trong cơ quan đảng, đoàn thể, doanh nghiệp đạt được tỷ lệ thấp nhất là 15% trong cơ cấu cấp uỷ. Tại Hội nghị, các đại biểu cũng trao đổi về mô hình làm hay, những giải pháp tốt phát huy vai trò của cán bộ trẻ.

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Soái, Phó bí thư Thường trực Thành uỷ nhấn mạnh: Tiếp tục rà soát, phân tích mặt được, mặt hạn chế để từ đó đưa ra những giải pháp thiết thực đẩy mạnh vai trò của cán bộ trẻ ở từng đơn vị; làm tốt công tác tuyên truyền, đổi mới nhận thức của cấp uỷ về cán bộ trẻ; làm tốt công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, tạo môi trường để cán bộ trẻ rèn luyện, phấn đấu; cơ quan tham mưu làm tốt công tác giúp Thành phố tiếp tục ban hành các văn bản về cán bộ trẻ; Ban Tổ chức Thành uỷ chủ trì tiếp tục xây dựng nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ trẻ; làm tốt công tác thông tin để tạo sự đồng thuận đảm bảo số cán bộ trẻ tham gia cấp uỷ không dưới 15%; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ đầu vào, đầu ra cho cán bộ đoàn; thực hiện đề án đào tạo cán bộ đoàn cho cơ sở và đưa sinh viên tốt nghiệp ra trường về công tác tại xã, phường, thị trấn.

Thu Huyền
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS