Quốc tế
Nhân kỷ niệm lần thứ 59 Quốc khánh nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (1-10-1949 - 1-10-2008) :
Xây dựng đội ngũ lãnh đạo trung, cao cấp ở Trung Quốc
9:20' 1/10/2008


Việc đào tạo, bồi dưỡng, lựa chọn, sử dụng đội ngũ cán bộ lãnh đạo đảng, chính quyền các cấp là kế sách căn bản lớn của Đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ).

1. Cán bộ lãnh đạo trung, cao cấp trước hết phải là những nhà chính trị giỏi, đồng thời là một bộ phận trong đội ngũ nhân tài cao cấp của Đảng, Nhà nước.  

Quán triệt nguyên tắc có đủ đức tài và phương châm 4 hóa (cách mạng hóa, trẻ hóa, tri thức hóa, chuyên môn hóa), Điều lệ ĐCSTQ và Điều lệ công tác tuyển chọn sử dụng cán bộ lãnh đạo đảng, chính quyền đã đề ra 6 điều kiện cơ bản đối với cán bộ lãnh đạo đảng, chính quyền: Trình độ lý luận chính trị, chính sách phải được trang bị đủ mức cần thiết cho phân tích và giải quyết tốt vấn đề thực tiễn, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, vượt qua được các thử thách sóng gió. Về chấp hành đường lối, phương châm chính sách của Đảng phải thể hiện ở quyết tâm cải cách mở cửa, có sáng tạo mới, có thành tích thực tế. Kiên trì giải phóng tư tưởng, thực sự cầu thị, vươn lên cùng thời đại, đi sâu điều tra nghiên cứu, vận dụng tốt đường lối, phương châm chính sách của Đảng, Nhà nước vào tình hình cụ thể của mình, đem lại hiệu quả thực chất rõ rệt, chống giả dối, hình thức chủ nghĩa. Tâm huyết với sự nghiệp cách mạng, ý thức trách nhiệm chính trị cao, có kinh nghiệm thực tiễn, năng lực tổ chức, trình độ văn hóa và tri thức chuyên môn để đảm nhiệm tốt công tác lãnh đạo. Phải sử dụng quyền lực nhân dân giao cho vào việc mưu cầu lợi ích của dân, chống mọi hành vi lạm quyền, mưu lợi riêng bất chính. Phải kiên trì bảo vệ và thực hiện chế độ tập trung dân chủ của Đảng.

Cán bộ lãnh đạo trung, cao cấp đảng, nhà nước còn là một trong ba bộ phận nhân tài cao cấp của Đảng và Nhà nước (cán bộ lãnh đạo đảng, nhà nước cấp cao, các nhà doanh nghiệp ưu tú và các loại chuyên gia cấp cao) đã được xác định tại “Quyết định tăng cường công tác nhân tài của Trung ương và Quốc vụ viện” ban hành ngày 26-12-2003. Quyết định yêu cầu cấp Trung ương, tỉnh, bộ, ngành cần căn cứ nhu cầu phát triển lâu dài mà xây dựng đội ngũ cán bộ dự bị cấp tỉnh, bộ và cấp ty, sở có số lượng sung túc, tố chất tốt, chuyên môn đủ loại, kết cấu hợp lý. Đồng thời xây dựng đội ngũ nhân tài cấp cao, trực tiếp gắn với một loạt nhà doanh nghiệp ưu tú và các loại chuyên gia cao cấp.

Phương châm 4 hóa cán bộ được thực tiễn chứng minh là đúng và được thực hiện liên tục, đồng thời được chế độ hóa, qui phạm hóa.

Để đào tạo, bồi dưỡng được người cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược phải có thời gian trên dưới 30 năm, kiên trì phấn đấu, rèn luyện thử thách liên tục qua các chặng đường chủ yếu:

Học xong đại học, vào Đảng (có trường hợp vào Đảng ngay khi đang học đại học). Làm công tác chuyên môn và tham gia công tác chính trị sơ cấp ở cơ sở (như công nhân nông trường, công nhân nhà máy, thợ lò, kỹ thuật viên, trưởng phòng kỹ thuật nhà máy, tham gia cấp ủy cơ sở, từ cán sự chính trị, bí thư chi bộ, bí thư Đoàn Thanh niên, trưởng phòng chính trị phân xưởng, bí thư đảng ủy nhà máy…). Giai đoạn này trên dưới 10 năm.

Làm công tác chuyên môn kết hợp công tác chính trị trung cấp từ công ty, tổng công ty, ty, sở, cục, vụ, từ cấp huyện, thị, tỉnh, bộ. Trong giai đoạn này kết hợp công tác chuyên môn với công tác chính trị, công tác lãnh đạo một cách chặt chẽ từ thấp lên cao, hầu như người nào cũng kết hợp kiêm nhiệm chức vụ cấp trên với chức vụ cấp dưới trong một thời gian (như phó bí thư tỉnh kiêm bí thư một huyện hoặc một thị). Giai đoạn này thường mất 7-8 năm.

Giai đoạn làm công tác chính trị cao cấp là chủ yếu (như bí thư tỉnh ủy, bí thư tỉnh đoàn, Trung ương đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên, Phó chủ nhiệm văn phòng Trung ương, bí thư kiêm chủ tịch tỉnh v.v…). Giai đoạn này thường là 7-8 năm và luân chuyển 2-3 lần cương vị, địa bàn công tác.

Trong giai đoạn là cán bộ trung, cao cấp, phần lớn đều trải qua các khóa bồi dưỡng chuyên đề ngắn hạn về các chủ đề chính trị, kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa xã hội, quốc phòng, ngoại giao, v.v… tại hệ thống trường đảng hoặc học viện hành chính quốc gia. Trong thời gian này có không ít người đạt học vị thạc sĩ, tiến sĩ.

Đại hội toàn quốc của Đảng lựa chọn trong số những người ấy để bầu vào các chức danh lãnh đạo chính trị, là cán bộ cấp chiến lược, giữ các chức vị trọng yếu của Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Trong 25 ủy viên Bộ Chính trị Đại hội XVII có 16 đồng chí khóa XVI lưu nhiệm, 9 đồng chí mới vào. Trong ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị có Tập Cận Bình 54 tuổi và Lý Quốc Cường 52 tuổi.

Trong 62 đồng chí bí thư, chủ tịch tỉnh, thành, khu tự trị, có 12 đồng chí dưới 55 tuổi, 31 đồng chí nghiên cứu sinh trở lên, 30 đồng chí xuất thân giáo dục văn khoa, 10 vị chức danh cao cấp, 5  tiến sĩ. Trong hơn 100 cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh ủy, trên 60% có trình độ nghiên cứu sinh, một số đã từng có chức danh học giả, trên 70% có bằng cấp về khoa học xã hội nhân văn.

Đội ngũ lãnh đạo trung, cao cấp của Đảng, Nhà nước Trung Quốc hiện nay có mấy nét đáng chú ý:

Trình độ học vấn ngày càng cao. Trong thời đại mới, cán bộ có kỹ năng chuyên ngành giỏi, có tầm nhìn sâu, rộng về tình hình đất nước cũng như quốc tế dễ được trọng dụng, đề bạt. Cán bộ có kiến thức giáo dục văn khoa, luật, quản lý, kinh tế ngày càng phù hợp với xu thế văn khoa hóa lãnh đạo cao cấp trên thế giới. (2/3 quan chức cấp cao của Mỹ học luật và làm luật). Trung Quốc hiện nay đang trải qua quá trình chuyển biến từ công trình sư trị quốc sang nhà khoa học xã hội cầm quyền. Sự chuyển biến này trước tiên thể hiện ở nhà trường. Mấy chục năm qua, Đại học Thanh Hoa đã bồi dưỡng rất nhiều nhà lãnh đạo cho Trung Quốc, được khái quát là “hiện tượng Thanh Hoa”. Những năm gần đây, số cán bộ lãnh đạo, quản lý học từ Đại học Bắc Kinh có xu thế tăng lên rõ. Điều này cũng phản ánh quá trình chuyển biến từ thể chế kinh tế kế hoạch sang thể chế kinh tế thị trường XHCN. Hiện nay, Trung Quốc vẫn coi trọng chọn cán bộ trong lãnh đạo doanh nghiệp lớn, phù hợp với đường lối lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm, đồng thời với đà công việc quản lý xã hội tăng nhanh, Nhà nước đang cần cán bộ có kiến thức giáo dục khoa học xã hội nhân văn ngày càng tăng lên. Quan chức có xuất thân từ khoa học kinh tế, khoa học luật đang bắt đầu thành xu thế trở thành chính giới. Nhìn từ phạm vi thế giới, nhà khoa học xã hội trị quốc cũng là một xu thế.

Kinh qua công tác chính trị phong phú, năng lực toàn diện. Hầu như cán bộ trung, cao cấp dù đã tốt nghiệp đại học vẫn trưởng thành từ cơ sở, từng bước phấn đấu, rèn luyện và đào tạo bồi dưỡng trong thực tiễn sản xuất, công tác chuyên môn, công tác chính trị, quân sự, công tác lãnh đạo từ thấp đến cao, từ dễ đến phức tạp, trải qua nhiều lĩnh vực khác nhau, địa bàn khác nhau, đều là người trực tiếp tham gia quá trình thực tiễn và quá trình hình thành lý luận, hình thành đường lối xây dựng CNXH đặc sắc Trung Quốc (như qua các cuộc thảo luận sâu rộng về “thực tiễn là chân lý cuối cùng”, “giải phóng tư tưởng”, “thế nào là XHCN”, “xây dựng kinh tế thị trường XHCN với họ CÔNG họ TƯ”, “về xây dựng một đảng cộng sản cầm quyền như thế nào”, “xây dựng một nhà nước pháp quyền XHCN như thế nào”, v.v…). Họ đều là lớp cán bộ ưu tú, là nhà chính trị trẻ, lấy kết quả hoạt động thực tiễn của mình để chứng minh sự trung thành với sự nghiệp CNXH đặc sắc Trung Quốc. Họ đều sống, hoạt động trong quần chúng, trưởng thành trong quần chúng, gắn chặt với quần chúng, hiểu rõ quần chúng, được quần chúng tin cậy và ủng hộ, thực sự họ vừa là người của Đảng, Nhà nước, vừa là người của quần chúng nhân dân.

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo trung, cao cấp của Đảng, Nhà nước không chỉ thể hiện rõ cách mạng hóa, tri thức hóa, chuyên môn hóa mà còn trẻ hóa, thể hiện sự kế thừa, phát triển vững chắc, hài hòa thế hệ trước với thế hệ sau. ở Trung Quốc, ngoài hệ thống nhà trường danh tiếng, Đoàn Thanh niên Cộng sản cũng là nôi đào tạo, cung cấp nhiều cán bộ lãnh đạo trung, cao cấp.

2. Một số chủ trương biện pháp lớn đã và đang tiếp tục thực hiện.

Thứ nhất, tạo nguồn cán bộ rộng lớn từ cơ sở.

Vấn đề lớn nhất, khó nhất, bức thiết nhất trong giải quyết vấn đề đường lối tổ chức là vấn đề lựa chọn lớp người kế tục. Lớp người kế tục không phải có sẵn, phải có đất tốt, ươm trồng sớm thật nhiều cây mầm, qua quá trình chăm bón, chọn lọc, mới có thể có được những lớp người kế tục xứng đáng nối tiếp nhau như một dòng chảy không bao giờ bị ngừng, đứt đoạn.

Nâng cao tố chất tư tưởng, đạo đức, văn hóa, khoa học, sức khỏe cho toàn dân trên cơ sở tạo dựng quan niệm đại giáo dục, đại bồi dưỡng. Tăng nhanh xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân hiện đại để phát triển bồi dưỡng nhân tài. Theo yêu cầu hướng về hiện đại hóa, hướng ra thế giới, hướng về tương lai, kiên trì giáo dục phục vụ xây dựng hiện đại hóa XHCN, phục vụ nhân dân, lấy yêu cầu của xã hội là hướng chỉ đạo, ra sức thúc đẩy sáng tạo, đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng và trình độ quản lý giáo dục. Hình thành xã hội học tập, khuyến khích mọi người bằng nhiều hình thức, nhiều con đường học tập suốt đời.

Chọn lựa đưa hàng vạn thanh niên trí thức về ươm trồng từ sơ sở. Những năm gần đây, nhiều địa phương, như Quảng Đông đã chọn mời 1.000 cán bộ trẻ từ cơ quan, đơn vị sự nghiệp về nhận chức ở thôn. Sau 2 năm có 642 lượt người được biểu dương, có 151 người được đề bạt sử dụng.

Vừa qua, được sự đồng ý của Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương Đảng cùng một số ban, ngành liên quan đã quyết định chủ trương trong 5 năm tới, bắt đầu từ năm 2008 chọn mời 10 vạn (mỗi năm 2 vạn) sinh viên đã tốt nghiệp đại học, nghiên cứu sinh trong một hai khóa gần đây về làm việc ở nông thôn, coi những sinh viên tốt nghiệp đại học là nguồn vốn nhân tài quý báu và là đội quân sinh lực xây dựng toàn diện xã hội khá giả, thúc đẩy sự nghiệp vĩ đại CNXH đặc sắc.

Những người được chọn mời về thôn công tác thời hạn 2 năm. Nếu là đảng viên chính thức bố trí làm trợ lý cho bí thư chi bộ thôn, là đảng viên dự bị hoặc chưa là đảng viên làm trợ lý cho trưởng thôn, là đoàn viên thanh niên kiêm bí thư, phó bí thư đoàn thanh niên thôn. Sau một thời gian công tác, tùy sự tín nhiệm của đảng viên, quần chúng, có thể tham gia vào cấp ủy, phó bí thư, bí thư, trưởng thôn. Sau một hai năm, tùy theo sự trưởng thành và nguyện vọng của mỗi người, có thể tham gia thi tuyển công chức ở hương trấn, huyện, hoặc chuyển làm việc khác, nơi khác, hoặc đi học lên tiếp, đều được khuyến khích và tạo điều kiện. Mặt khác, về phía tổ chức, qua theo dõi có thể bước đầu phát hiện được một số mầm mống nhân tài, để chủ động đưa vào kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng ở giai đoạn kế tiếp.

Đây là một chủ trương có tính chiến lược lâu dài, chỉ cần 1% trong số này, sau 20, 25 năm phấn đấu trưởng thành, là đã có cả ngàn cán bộ trung, cao cấp đủ tiêu chuẩn.

Thứ hai, chế độ hóa việc học tập của cán bộ lãnh đạo đảng, chính quyền trung, cao cấp.

Việc bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo đảng, chính quyền, chú trọng nâng cao tố chất chính trị, tư tưởng và năng lực quyết sách vĩ mô, quán xuyến toàn cục, điều hòa phối hợp tổng hợp. Tùy theo nhu cầu từng thời gian thích hợp, Trung ương tổ chức lớp nghiên cứu, thảo luận chuyên đề tập trung cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt tỉnh, bộ về những thành quả mới nhất về lý luận và thực tiễn quan hệ đến toàn cục phát triển sự nghiệp Đảng, Nhà nước. Từ Đại hội XVI đã hình thành chế độ học tập tập thể thường xuyên đều đặn của Bộ Chính trị về những nội dung quan hệ chặt chẽ với vấn đề nóng, vấn đề trọng điểm gần, vấn đề khó, liên quan đến gần 20 chủ đề về pháp luật, kinh tế, quân sự quốc phòng, xây dựng đảng, tam nông, quan hệ quốc tế, ngoại giao, lịch sử văn hóa, v.v… (Từ tháng 12-2002 đến tháng 7-2008 đã có 51 lần học (bình quân 40 ngày/lần học), có đầy đủ các ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo Văn phòng Trung ương cùng lãnh đạo các ban, bộ liên quan chủ đề học tập dự). Trên cơ sở đó đã quyết định “xây dựng chính đảng kiểu học tập” trong toàn Đảng. Từ năm 2002 đến nay, Uỷ ban Công tác cơ quan Trung ương cùng Bộ Văn hóa, Viện Khoa học xã hội Trung Quốc đã tổ chức “Diễn đàn học tập lịch sử văn hóa” liên tục đều đặn (đã đến buổi học thứ 100) cho trên 100 vị lãnh đạo cấp bộ ở Trung ương về những chủ đề lịch sử, văn hóa, nghệ thuật của Trung Quốc và các dân tộc lớn trên thế giới, giúp cán bộ lãnh đạo, quản lý mở rộng tầm nhìn nhân văn, những bài học lịch sử lớn của Trung Quốc và thế giới để vận dụng trong công tác của mình. Để xử lý công việc có cơ sở khoa học, toàn thể ủy ban Thường vụ Nhân đại khóa IX (thời Lý Bằng làm ủy viên trưởng) đã tổ chức 30 lần học tập nghiên cứu lý luận khoa học về pháp chế. Sau mỗi kỳ đại hội đảng, Trung ương đều tổ chức học tập cho số mới vào Trung ương, ủy viên Trung ương dự khuyết, đại biểu Nhân đại, Chính hiệp khóa mới. Mỗi lần chuẩn bị ban hành một chủ trương chính sách nào đó, Chính phủ đều mời cán bộ lãnh đạo chủ chốt các tỉnh, thành, khu, ban bộ liên quan chủ trương chính sách sắp ban hành về Trường Hành chính quốc gia tham gia nghiên cứu, thảo luận góp ý kiến, vừa nâng cao chất lượng quyết sách, vừa bồi dưỡng nâng cao trình độ chính sách, quyết sách của cán bộ.

Đối với cán bộ lãnh đạo đảng, chính quyền cấp tỉnh, bộ, ty, cục, cấp phòng huyện, qui định mỗi cán bộ phải có thời gian thoát ly công tác, tham gia bồi dưỡng lũy kế mỗi 5 năm phải trên 3 tháng. Tăng cường Trung tâm học tập lý luận của cấp ủy, đẩy mạnh học tập tại chức của cán bộ lãnh đạo. Năm 2006-2007 đã triển khai bồi dưỡng chuyên đề “xây dựng nông thôn mới XHCN” cho trên 5.400 bí thư, chủ tịch huyện toàn quốc. Từ đây tiếp tục bố trí mỗi năm trên 1.000 bí thư, chủ tịch huyện đương chức thoát ly công việc tham gia bồi dưỡng tại các trường đảng, học viện hành chính, học viện cán bộ trung ương và vùng...

Thứ ba, bồi dưỡng gắn với rèn luyện thử thách trong thực tiễn.

Trong 30 năm cải cách mở cửa, các luận điểm “thực tiễn là chân lý cuối cùng”, không ngừng “giải phóng tư tưởng”, “dám sáng tạo mới” được quán triệt trong mọi hoạt động, trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Từ đó làm thay đổi ba quan niệm lớn liên quan đến công tác học tập bồi dưỡng lý luận là: Từ thuyết bản vị lý luận sang thuyết bản vị thực tiễn, tức là mọi chủ trương, quyết sách là phải căn cứ vào thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn. Thay đổi, điều chỉnh, phát triển theo sự thay đổi, phát triển của thực tiễn, không thể lấy lý luận có sẵn làm căn cứ, mà phải lấy lý luận phát triển làm cơ sở chỉ đạo, lấy tinh thần cơ bản, tinh thần cốt lõi của nghị quyết làm tiêu chuẩn để nắm, vận dụng, quán triệt thực hiện. Luôn quán triệt học là để hành, để giải quyết vấn đề thực tiễn. Quá trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là quá trình xây dựng rèn luyện năng lực hiểu thực tiễn, coi trọng thực tiễn, gắn với thực tiễn, giải quyết vấn đề thực tiễn, chịu được thử thách của thực tiễn. Do vậy, việc bồi dưỡng lý luận rất coi trọng gắn với rèn luyện nâng cao năng lực chuyển hóa lý luận thành bản lĩnh thực tế về nhìn nhận phân tích nắm bắt được bản chất, tính qui luật của tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, tình hình địa phương, ngành, đất nước, quốc tế, thời đại, v.v… liên quan đến chức trách công việc mình phụ trách; nâng cao năng lực chuyển hóa thu hoạch học tập thành chủ trương, giải pháp chỉ đạo công tác; nâng cao năng lực phân biệt đúng sai, thiện ác, tốt xấu, vinh nhục XHCN liên quan đến nâng cao tính tự giác rèn luyện xây dựng nhân sinh quan, giá trị quan của người cán bộ lãnh đạo; nâng cao năng lực vận dụng lý luận, tổng kết thực tiễn, phát triển, sáng tạo mới lý luận tiến kịp thời đại, chống giáo điều, bảo thủ, máy móc rập khuôn trong học tập bồi dưỡng lý luận, vận dụng lý luận, trong việc đưa ra chủ trương, quyết sách; nâng cao năng lực tư duy khoa học, năng động, độc lập, sáng tạo, làm cơ sở cho xây dựng hình thành tốt 5 tác phong (tư tưởng, công tác, học tập, nghiên cứu, quần chúng) của người cán bộ lãnh đạo.

Thực hiện chế độ luân chuyển chức vụ, địa bàn công tác và chế độ đan xen nhận chức. Đây là chế độ quan trọng do Trung ương ĐCSTQ ban hành từ năm 1990 nhằm mở rộng phạm vi bồi dưỡng rèn luyện cán bộ lãnh đạo đảng, chính quyền. Từ năm 1995 đến tháng 5-2001, đã thực hiện luân chuyển được 499 cán bộ diện Trung ương quản lý, 96% bí thư huyện (thị, khu), 97% chủ tịch huyện (thị, khu), trên 10.000 cán bộ cấp địa phương, sở, 165.000 cán bộ cấp huyện, vụ.

Huy động trực tiếp tham gia lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề xảy ra đột xuất nghiêm trọng như thiên tai, dịch bệnh lớn, v.v... Qua đó rèn luyện, thử thách năng lực, bản lĩnh lãnh đạo, tổ chức chỉ đạo ứng phó vấn đề đột xuất của cán bộ lãnh đạo, có sự nhân xét, đánh giá, khen thưởng, đề bạt đối với người có cống hiến thực sự, kỷ luật những người không làm tốt nhiệm vụ.  

Thứ tư, thực hiện sàng lọc, lựa chọn chặt chẽ.

Cùng với việc thực hiện các điều lệ, qui định, nguyên tắc chế độ về quản lý, nhận xét, đánh giá, lựa chọn đề bạt sử dụng, giám sát cán bộ chung, đối với cán bộ lãnh đạo đảng, chính quyền “nhất định phải kiên trì tiêu chuẩn cao, yêu cầu chặt chẽ, quán triệt toàn diện đúng đắn phương châm 4 hóa và nguyên tắc có đủ đức tài, đặt cách mạng hóa lên hàng đầu” (Hồ Cẩm Đào). Vì vậy, lấy thành tích một quá trình của cán bộ lãnh đạo, vai trò giám sát, nhận xét, tiến cử, giới thiệu cán bộ lãnh đạo của quần chúng được coi trọng, quán triệt thực hiện ngày càng nhiều, càng rộng rãi trong quá trình lựa chọn đề bạt cán bộ lãnh đạo theo cơ chế dưới sự lãnh đạo của Đảng, tiến hành công khai, dân chủ, bình đẳng, cạnh tranh, chọn ưu ở các địa phương để chọn cán bộ lãnh đạo.

Trong quá trình chuẩn bị đại biểu Đại hội XVII ĐCSTQ vừa qua, đã có những đổi mới theo hướng tăng sự tham gia của quần chúng, đảng viên, như:

Coi những đại biểu đại hội đảng là nhà chính trị, phải được sàng lọc lựa chọn kỹ lưỡng, nên Bộ Chính trị, Thường vụ Bộ Chính trị đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ (trước sau đã họp 9 lần) qua từng khâu. Mở rộng thích đáng phạm vi người tham gia dân chủ giới thiệu, tăng thêm đại biểu Đại hội XVI có ở đơn vị mình, địa phương mình, cấp trưởng đảng, chính quyền huyện (thị), cấp vụ trưởng ở cơ quan Trung ương, Chính phủ. Ngoài phát huy vai trò ban thường vụ cấp ủy ra, chú trọng vai trò và trách nhiệm toàn ban chấp hành. Mở rộng thích đáng tỷ lệ số dư trong các vòng, các khâu khảo sát, lựa chọn.

Để thực hiện trẻ hóa đội ngũ, qui định độ tuổi của cán bộ từng cấp cũng là những cột mốc thời gian cho cán bộ phấn đấu sớm trưởng thành. Như ban lãnh đạo đảng, chính quyền các cơ quan trung ương, chính phủ, bộ, ngành, tỉnh, thành, khu trực thuộc Trung ương nói chung là dưới 60 tuổi, chủ yếu là 50 và trên dưới 45 tuổi. Ban lãnh đạo cấp vụ, cục cơ quan Trung ương, Chính phủ nói  chung là 55-50-45 tuổi. Ban lãnh đạo đảng, chính quyền cấp huyện là 50-40-30 tuổi.

Ngoài ra còn ban hành những công cụ có hiệu lực khác để thường xuyên kiểm tra, giám sát, sàng lọc cán bộ, như điều lệ kỷ luật đảng viên, điều lệ giám sát trong ĐCSTQ, điều lệ tuần tra cán bộ, quy định những điều không được làm của cán bộ lãnh đạo, chế độ kiểm tra trách nhiệm, chế độ tường trình chức trách, tường trình liêm khiết hằng năm của cán bộ lãnh đạo.

Đặng Đình Lựu
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2014
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD:
VIDEO CLIPS