Nhân quyền và cuộc sống
Hội thảo trực tuyến về tôn giáo và pháp quyền
15:0' 1/10/2021
Trong hai ngày 28 và 29-9-2021, Hội thảo quốc tế “Tôn giáo và Pháp quyền: Tiến tới một quan hệ hài hoà trong thời đại toàn cầu hoá” đã diễn ra theo hình thức trực tuyến. Hội thảo do Hội Việt - Mỹ (VUS) thuộc Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Khoa Luật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đồng chủ trì tổ chức, với sự phối hợp tham gia của Viện Liên kết toàn cầu (Institute for Global Engagement - IGE), Trường Luật J. Reuben Clark, Đại học Brigham Young (BYU) Hoa Kỳ, Trung tâm nghiên cứu Tôn giáo (LSE Faith Centre) và Đại học Kinh tế và Chính trị Luân-đôn (Anh).Toàn cảnh Hội thảo tại điểm cầu Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hội thảo có sự tham gia của gần 140 đại biểu là học giả Việt Nam và quốc tế với 14 báo cáo viên quốc tế đến từ 9 quốc gia tham gia báo cáo trực tuyến.

Hội thảo được tổ chức với mục đích nhằm tìm hiểu các vấn đề lý luận, các cơ chế pháp lý quốc tế, các mô hình, kinh nghiệm của các quốc gia về xử lý các vấn đề phức tạp về tôn giáo, cũng như những khác biệt, thậm chí xung đột giữa đạo đức giáo lý tôn giáo với quy định pháp luật; từ đó cung cấp những phân tích và ý kiến tư vấn cho các cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tự do tôn giáo trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay, đặc biệt là trong việc thực hiện Luật Tôn giáo, Tín ngưỡng năm 2016. Bên cạnh đó, đây là cơ hội để các đại biểu tham dự tìm hiểu, trao đổi làm sâu sắc thêm tri thức, sự hiểu biết về các hiện tượng tôn giáo, sự xung đột giữa tôn giáo và pháp luật, quản lý nhà nước về tôn giáo, mối liên hệ giữa tôn giáo, nhà nước và pháp luật trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. Đồng thời, nâng cao hiểu biết, nhận thức về quan điểm, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tôn giáo, nhằm góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Một số đại biểu tham gia Hội thảo trực tuyến.

Các bài viết tham dự Hội thảo sẽ được biên tập, thẩm định và xuất bản làm tư liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu và giảng dạy, cung cấp luận cứ góp phần thực hiện pháp luật Việt Nam về tín ngưỡng tôn giáo, khuyến nghị hoàn thiện pháp luật, cơ chế quản lý và chính sách đối với tôn giáo tại Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

Hội thảo là sự kiện trong nằm trong khuôn khổ hoạt động của “Biên bản Ghi nhớ về hoạt động hợp tác” lần thứ 3 (ký tháng 12-2017) giữa Hội Việt - Mỹ (VUS) và Viện Liên kết toàn cầu (IGE). Các hoạt động hợp tác giữa Hội Việt - Mỹ với IGE đến nay trải qua gần 20 năm, hai bên đã điều phối tổ chức được 7 hội thảo và 9 khoá đào tạo, tập huấn về tôn giáo và pháp quyền tại các cơ quan, cơ sở nghiên cứu đào tạo của Việt Nam.

PV

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS