Nhân quyền và cuộc sống
Thời gian qua, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong cụ thể hóa các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên vào hệ thống pháp luật Việt Nam nhằm ghi nhận và thúc đẩy quyền làm việc và tự do lựa chọn việc làm của người dân.
Mối quan hệ mật thiết giữa quyền dân tộc tự quyết và quyền con người khẳng định trong Hiến pháp 2013, qua đó, đặt trọng tâm trách nhiệm của chế độ chính trị ở Việt Nam là bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân.
Trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước báo cáo nhân quyền thường niên của Mỹ năm 2019, ngày 23-3-2020, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định, tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chủ trương nhất quán của Việt Nam.
Bình đẳng giới là vấn đề luôn được Đảng và Nhà nước dành sự ưu tiên đặc biệt. Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia xóa bỏ khoảng cách giới nhanh nhất trong vòng 20 năm qua, được Liên hiệp quốc đánh giá là điểm sáng về thực hiện bình đẳng giới trong thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ.
Giáo dục là vấn đề của mỗi nhà, mỗi lứa tuổi, có ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển của mỗi gia đình, dòng họ và cả quốc gia trong hiện tại cũng như nhiều năm về sau. Dân nguyện, dân quyền và xã hội hóa giáo dục đóng vai trò là động lực trực tiếp tạo ra những đột phá của giáo dục và xã hội.
Từ những năm 1980 đến hết năm 2017, Việt Nam đã ban hành và sửa đổi hơn 13.000 văn bản luật và dưới luật, trong đó quyền con người ngày càng được cụ thể hóa. Các điều uốc quốc tế về quyền con người mà Việt Nam tham gia đã được nội luật hóa mạnh mẽ trong Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam, trong đó có các văn bản pháp luật về bình đẳng giới.
Tiếp cận nước sạch và điều kiện vệ sinh an toàn là những quyền cơ bản của con người. Mục tiêu phát triển bền vững số 6 của Liên hiệp quốc ghi rõ: Nước cho mọi người vào năm 2030. Tuy nhiên, hàng tỷ người hiện đang phải sống trong điều kiện không có nước sạch và an toàn. Nhiều gia đình, trường học, nơi làm việc, nông trại và nhà máy đang phải vật lộn để tồn tại.
Với chủ trương "Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập, hợp tác và phát triển", Việt Nam tăng cường đối thoại và hợp tác quốc tế, trong đó coi vấn đề liên quan đến nhân quyền là một trong những nội dung trọng điểm.
Trước diễn biến nhanh và phức tạp trên toàn thế giới của dịch bệnh COVID-19, Chính phủ Việt Nam ra một số quy định xuất nhập cảnh tạm thời đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. Các quy định đó có hiệu lực 30 ngày kể từ 12h00 ngày 15-3-2020 và không áp dụng với người nhập cảnh vì mục đích ngoại giao và công vụ.
Trong quý I-2020, công tác thực hiện và bảo đảm quyền con người đã được các địa phương triển khai dưới nhiều hình thức, đặc biệt là công tác bảo vệ sức khỏe nhân dân; phòng, chống dịch bệnh COVID-19, không để lây lan trong cộng đồng; thực hiện số hóa hồ sơ người có công; bảo vệ quyền của nhóm yếu thế.
Trang1234
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 3 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: