Nhân quyền và cuộc sống
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh vừa ký Quyết định số 612/QĐ-UBDT phê duyệt danh sách 13.222 thôn đặc biệt khó khăn.
Ngày 20-9, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành Nghị quyết số 109/NQ-CP về mua vắc-xin phòng COVID-19 Abdala do Trung tâm Kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cu-ba sản xuất.
Quy định mới cho phép nam sinh trung học đến trường, nhưng không hề đề cập đến đối tượng là nữ sinh.
Với tư tưởng cách mạng không ngừng và nghệ thuật biết thắng từng bước, chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt Nam là sự kiến tạo thích ứng. Thích ứng là sáng tạo, thích ứng là chủ động và thích ứng là tự lực, tự cường. Chủ nghĩa xã hội - xã hội XHCN Việt Nam là của nhân dân Việt Nam trên nền tảng Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Do vậy, những thành quả hiện thực hóa xã hội XHCN ở Việt Nam phải được tiếp cận từ hai khía cạnh là lý luận về CNXH và những thành tựu của nó.
Chiều 18-9-2021, Chi đoàn 2 Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Chi đoàn Ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn và Quận đoàn Tây Hồ tổ chức chương trình thăm hỏi, tặng quà các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Tây Hồ.
Chủ nghĩa xã hội (CNXH) và xã hội xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam là một hệ thống giá trị thống nhất của cái chung, cái riêng và cái đặc thù. Cái chung đó là quy luật phát triển của lịch sử loài người mà Chủ nghĩa Mác - Lênin đã vạch ra. Cái riêng, cái đặc thù là điều kiện lịch sử cụ thể của đất nước ta. Tính đặc thù không chỉ phản ánh sự phong phú của con đường đi lên CNXH mà còn thể hiện bản lĩnh, năng lực và sự sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân ta trong quá trình kiến tạo xã hội XHCN.
Ngay sau khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Công ước chống tra tấn, ngày 17-3-2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 364/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Công ước trên toàn quốc và chỉ định Bộ Công an làm cơ quan đầu mối triển khai. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp, đồng thời ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện trong toàn lực lượng Công an nhân dân để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Công ước chống tra tấn, góp phần thúc đẩy và bảo đảm tốt hơn quyền con người ở Việt Nam.
Định hình và nâng cao ý thức công dân xã hội chủ nghĩa là một trong những nhân tố tạo sức mạnh bên trong của quá trình kiến tạo. Đó chính là nội lực của: “Sức mạnh nhân dân là cội nguồn sâu xa của thắng lợi, của phát triển”.
Ngày 13-9, tại trụ sở Liên hiệp quốc (LHQ) ở Giơ-ne-vơ (Thụy Sỹ), đã diễn ra Khóa họp lần thứ 48 của Hội đồng Nhân quyền (HĐNQ) LHQ chủ yếu qua hình thức trực tuyến nhằm bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch COVID-19.
Nhiều ngày qua, công suất tiêm vắc-xin phòng COVID-19 của Việt Nam đều rơi vào khoảng 1 triệu mũi tiêm/ngày. Theo dữ liệu của Cổng thông tin tiêm chủng quốc gia, đến trưa 15-9, Việt Nam đã tiêm được 31.348.153 triệu mũi vắc-xin phòng COVID-19 cho người dân.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: