Nghị quyết và cuộc sống
Trong những năm qua, xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng), đã trở thành điểm sáng xã nông thôn mới tiêu biểu của tỉnh Lâm Đồng. Ở đây, ý Đảng hợp với lòng dân, trong đó cấp ủy và chính quyền xã dựa vào dân, huy động sức dân cho sự phát triển nông nghiệp, nông thôn, chăm lo tốt đời sống nhân dân.
Ngọc Phụng (huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) là xã thuộc diện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, nằm ở phía Tây Bắc của huyện Thường Xuân (Thanh Hóa). Những năm qua, tuy còn nhiều khó khăn nhưng cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Ngọc Phụng đã thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với quyết tâm cao, đạt nhiều kết quả quan trọng.
Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 12-NQ/ĐU về công tác quản lý đất đai của Đảng uỷ xã Phúc Sơn (Tân Yên, Lạng Giang) được cả hệ thống chính trị của xã vào cuộc, đây là một trong những nhiệm vụ củng cố, khắc phục những hạn chế, tồn tại của đảng bộ năm 2015, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh năm 2016.
Qua 16 năm triển khai, mục tiêu giảm 15% biên chế không những không đạt được mà bộ máy các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngày càng có xu hướng “phình to”. Chỉ tính riêng khối cơ quan hành chính nhà nước, số công chức mới bổ sung vào biên chế trong 7 năm tăng 15,48%. Điều quan ngại là ngân sách đang phải chi trả lương cho một bộ phận cán bộ, công chức hạn chế về năng lực, thiếu đạo đức công vụ, thiếu tinh thần phục vụ nhân dân, thiếu ý thức rèn luyện.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI, ngày 1-3-2016, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 140-QĐ/TU và Quy định số 141-QĐ/TU về việc phân công 55 cơ quan, đơn vị phụ trách và 55 doanh nghiệp kết nghĩa với 55 xã, phường, thị trấn có tính chất đặc thù.
Một trong những thành công lớn của VietinBank là duy trì mức lãi suất cạnh tranh, nhiều khi thấp nhất thị trường dành cho doanh nghiệp. Với chủ trương đồng hành, hỗ trợ khách hàng tiếp cận dòng vốn nhanh chóng với lãi suất thấp, VietinBank đã trở thành người bạn tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp và người dân.
Ka Đủ thuộc xã Phước Lộc nằm về phía Tây Bắc của huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Làng có 31 hộ với hơn 132 nhân khẩu, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc Bhnoong sinh sống. Đa số bà con ở đây vẫn quen với tập quán canh tác nương rẫy, chăn nuôi gia súc, gia cầm thả rông nên hiệu quả kinh tế thấp, đời sống nhiều khó khăn. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền huyện Phước Sơn, xã Phước Lộc đã thực hiện nhiều giải để phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống cho bà con Làng Ka Đủ.
Chính phủ vừa ra Nghị quyết 25/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Bước vào năm 2017, Thành ủy Hà Nội xác định sẽ hoàn thành việc phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án vị trí, việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp. Hà Nội phấn đấu đến năm 2020 giảm tối thiểu 10% số biên chế được giao, đặc biệt tại những đơn vị giải quyết công việc liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp nhằm tăng tính trách nhiệm, rõ việc để phục vụ tốt hơn.
Thủ tướng Chính phủ vừa ra Chỉ thị 02/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế. Chỉ thị nêu rõ, từ nay đến năm 2021, mỗi năm bộ, ngành, địa phương thực hiện giảm 1,5 đến 2% biên chế công chức, biên chế sự nghiệp được giao năm 2015.
Trang123
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 4 - 2017
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: