Nghị quyết và cuộc sống
Đưa chủ trương, nghị quyết của Huyện ủy về xây dựng làng, tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu vào cuộc sống ở huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội đã góp phần thay đổi diện mạo làng quê, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là sự kiện vĩ đại nhất trong lịch sử cận hiện đại của dân tộc ta. Đó là niềm kiêu hãnh và tự hào của tất cả người dân Việt Nam yêu nước. Mốc son chói lọi cách đây 74 năm đã, đang và luôn tỏa sáng, thôi thúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn thách thức, tạo ra thế và lực mới, thực hiện thắng lợi mọi nghị quyết của Đảng để xây dựng nước nhà phồn thịnh.
Từ triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội, xã Bảo Ninh đang từng ngày có bước chuyên mình mạnh mẽ, trở thành một trong những địa phương dẫn đầu trong các phong trào thi đua yêu nước của TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, Đảng ủy Công an tỉnh Ninh Bình đã chủ động, sáng tạo xây dựng mô hình, phần việc cụ thể, thiết thực trong triển khai thực hiện.
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội đã ban hành nghị quyết chuyên đề; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, thành lập Ban Chỉ đạo và chọn 3 đơn vị làm điểm, đồng thời phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phối hợp, giúp đỡ lực lượng Công an Thủ đô thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người chiến sỹ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.
Tổng công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần vừa tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 tại tầng 16 tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội với 313 cổ đông tham dự chính thức và uỷ quyền, đại diện cho quyền sở hữu 211.865.184 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 96,30% tổng số cổ phần.
Trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tổ chức quán triệt, chỉ đạo các đơn vị phát động phong trào thi đua “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”... và hỗ trợ 568 xã biên giới từng bước đạt chuẩn nông thôn mới.
Tròn hai nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW (khoá X) ngày 2-2-2008 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” (gọi tắt là Nghị quyết số 22), với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt từ Trung ương đến địa phương, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ đã có chuyển biến tích cực, nhất là ở xã, phường, thị trấn, lực lượng vũ trang… Hiệu quả cho thấy Nghị quyết số 22 đã và đang đi vào cuộc sống, tạo chuyển động, sức bật mới ở cơ sở.
Thực hiện mục tiêu Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhiều địa phương, đơn vị đã kiên trì thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, có những cách làm linh hoạt, hiệu quả về cơ chế, chính sách, nguồn kinh phí trong thực hiện tinh giản biên chế.
Thực hiện tinh giản biên chế và sắp xếp bộ máy, Tỉnh ủy Yên Bái đã thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19, do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cũng thành lập ban chỉ đạo để chỉ đạo triển khai thực hiện ở địa phương, đơn vị mình.
Trang12345678
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: