Diễn đàn
Về thí điểm bổ nhiệm, đề bạt sau khi cán bộ trình đề án
15:55' 10/7/2006


Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ luôn được coi là khâu then chốt. Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2006 đã đề ra “thực hiện thí điểm việc bổ nhiệm, đề bạt cán bộ với yêu cầu cán bộ xây dựng và trình bày đề án trước cơ quan quản lý và theo dõi cán bộ”. Đây có thể coi là nét mới có tính đột phá trong công tác cán bộ của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh.

… Việc thực hiện “yêu cầu cán bộ xây dựng và trình bày đề án trước cơ quan quản lý và theo dõi cán bộ” để tuyển chọn, đề bạt cán bộ sẽ góp phần khắc phục tình trạng đánh giá cán bộ nặng về lý lịch, thành phần xuất thân, bằng cấp, học vị, quá trình cống hiến, giới tính, chưa coi trọng đúng mức hiệu quả công tác - vốn là thước đo chủ yếu trong đánh giá cán bộ. Đồng thời, sẽ tránh được tiêu cực trong đánh giá, bố trí cán bộ - vốn là vấn đề hết sức nhạy cảm. Đây sẽ là cơ hội “cạnh tranh lành mạnh” để nhiều cán bộ có chí hướng vươn lên, có điều kiện để thể hiện tài năng, phẩm chất đạo đức của mình. Đó còn là động lực thúc đẩy ý thức tự học tập, tự hoàn thiện nhân cách, rất phù hợp với yêu cầu xã hội hóa công tác giáo dục, đào tạo hiện nay, là bước tiến dân chủ hóa trong công tác cán bộ.

Tổ chức thí điểm cách làm này vừa phải quán triệt quan điểm của Đảng, sự hướng dẫn của cấp trên đồng thời phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của chính các cơ quan quản lý cán bộ.

Để làm tốt việc thí điểm lựa chọn, bố trí cán bộ sau khi cán bộ xây dựng, trình bày đề án trước cơ quan quản lý cán bộ cần thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, làm tốt công tác tư tưởng, quán triệt quan điểm, chủ trương về bổ nhiệm, đề bạt cán bộ qua trình bày đề án. Tổ chức cho cơ quan dự định thực hiện nghiên cứu, thảo luận, phân tích ưu nhược điểm của phương pháp này. Tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở trong cơ quan và tinh thần sẵn sàng tham gia của cán bộ.

Hai là, thành lập hội đồng tuyển chọn, quy chế hoá các nguyên tắc tuyển chọn. Xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, nguyên tắc, xây dựng quy trình thực hiện.

Thành phần hội đồng tuyển chọn cần là những người lãnh đạo, quản lý cấp trên, cơ quan tham mưu về tổ chức, cán bộ, chuyên gia đầu ngành, người có kinh nghiệm, nghiệp vụ, có  uy tín, công tâm.

Ba là, lựa chọn ngành làm điểm, chức danh làm điểm. Chú trọng những ngành đang trong quá trình thực hiện xã hội hoá, nơi xuất hiện “tình huống chính trị, quản lý phức tạp” mà ở đó cần sự thông minh, quyết đoán của người đứng đầu nhằm xoay chuyển tình hình.

Bốn là, tạo điều kiện thuận lợi để người tham gia đạt hiệu quả cao nhất. Công bố thời điểm tuyển chọn trước một thời gian nhất định để cán bộ có kế hoạch học tập, nâng cao trình độ lý luận, kỹ năng nghề nghiệp.
Vì là vấn đề mới, phức tạp, dễ va chạm nên phải thận trọng, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Cần mạnh dạn làm với quyết tâm cao, với động cơ trong sáng thì sẽ có những bài học trong cuộc tìm kiếm cái mới, cái tiến bộ, có lợi cho dân cho nước, sẽ được cán bộ và nhân dân ủng hộ.
TS. NGUYỄN MINH TUẤN
Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Quảng Ninh
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2014
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD:
VIDEO CLIPS