Diễn đàn
Đánh giá cán bộ là khâu đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định những khâu tiếp theo. Đánh giá cán bộ đúng đắn, thực chất động viên, khích lệ, ghi nhận, từ đó phát huy được nguồn lực cán bộ và đoàn kết nội bộ.
Chiều 26-3-2021, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Câu lạc bộ Khoa học của Ban đã tổ chức sinh hoạt khoa học chuyên đề “Xây dựng Chính phủ điện tử trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0”.
Để hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra, tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển nhanh, bền vững, thời gian tới chúng ta phải tiếp tục đổi mới tư duy, hành động quyết liệt nhằm khai thông, giải phóng tối đa, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là phát huy và lan tỏa dân khí, sức mạnh tinh thần của toàn dân, từ đó chuyển hóa thành sức mạnh vật chất tổng hợp để đạt được thành tựu trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hiện nay, ở cấp Trung ương còn 16 đảng đoàn, 24 ban cán sự đảng ở Trung ương; 510 đảng đoàn và 189 ban cán sự đảng trong một số cơ quan lãnh đạo của Nhà nước, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội ở cấp tỉnh. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác đảng đoàn, ban cán sự đảng thực hiện theo Điều lệ Đảng (Điều 42, 43), quy định của BCH Trung ương, Bộ Chính trị và quy chế làm việc của từng tổ chức.
Qua thực tiễn thi hành Điều lệ Đảng và điều kiện đặc thù của công tác đảng ngoài nước thời gian qua đặt ra một số vấn đề cần được tập trung nghiên cứu kỹ để có cơ sở khi đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng cho phù hợp, cụ thể.
Ngày 30-9-2020, trong mục Diễn đàn, Tạp chí Xây dựng Đảng đã đăng bài Bàn về nội dung, phương thức cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam của PGS, TS. Ngô Huy Tiếp; TS. Lê Quang Hoan và một số tác giả thuộc Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Sau khi đăng bài, Tạp chí Xây dựng Đảng đã nhận một số bài viết và ý kiến trao đổi chung quanh vấn đề này. Sau đây, xin giới thiệu cùng bạn đọc một bài trong số những bài viết trên.
Chân, thiện và mỹ là ba trong nhiều giá trị, nhưng được tôn trọng vào hàng bậc nhất và có tính phổ quát của loài người. Trong đó, CHÂN có sức mạnh chi phối suy nghĩ, hành động đối với mọi người. Bài học kinh nghiệm và cũng là tư duy chỉ đạo xuyên suốt của Đảng đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội là nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật. Hy vọng, tư duy này được định hình trong mọi tổ chức và mỗi người để xã hội ta lành mạnh, văn minh và hạnh phúc.
Làm sao để tự thân cán bộ, đảng viên trân trọng lời hứa, lời thề, nêu gương hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đó là điều căn cốt để phòng, tránh được những sai phạm trong công việc, để lòng dân yên, tin và theo Đảng.
Sai phạm cố ý trong công tác tuyển dụng cán bộ có thể coi là một hình thức biến tướng của “tham nhũng quyền lực”, một hình thức “chạy” trong công tác cán bộ. Những sai phạm rõ ràng, hiển hiện, nếu không được người dân, báo chí phản ánh thì liệu các cơ quan chức năng có nắm được và giải quyết như vậy không? Sự vào cuộc quyết liệt, nhanh chóng của các cơ quan chức năng đã cho thấy “đầu xuôi, đuôi lọt” không phải lúc nào cũng đúng. Nhưng, cấp ủy, người đứng đầu những đơn vị, địa phương xảy ra tình trạng này ở đâu, đã làm tròn vai chưa là vấn đề người dân đang đợi câu trả lời.
Để có được nhân sự BCH Trung ương xứng với sự mong đợi của Nhân dân, để có sự chuyển giao vững chắc giữa các thế hệ phải là sự chuẩn bị của cả một quá trình. Muốn vậy khâu tuyển dụng cán bộ phải làm tốt, tránh tình trạng bị quyền lực chi phối, bởi đầu vào sản phẩm không tốt không thể có sản phẩm đầu ra tốt được. Tạp chí Xây dựng Đảng xin gửi tới bạn đọc loạt bài viết dài 3 kỳ bàn về vấn đề quan trọng này.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 3 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: