Diễn đàn
Cơ hội luôn có trong mọi tình huống dù là thanh bình hay nguy nan, nhưng để nắm bắt “cơ hội” trong “nguy cơ” mới là điều khó, mới cần lãnh đạo tài năng, mạnh khoẻ, nhiệt huyết, vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia là tối thượng.
Lúc này hơn lúc nào hết Việt Nam phải thay đổi, thay đổi triệt để về phương pháp giáo dục và cách chọn nhân tài phụng sự cho Tổ quốc.
Việc đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và lãnh đạo các bộ, ban, ngành tham gia các đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội và của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là chưa có tiền lệ. Nhưng công tác giám sát có sự tham gia của một số chuyên gia, đại diện các tổ chức, bộ, ban, ngành... không trái với pháp luật hiện hành và phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tế cuộc sống.
Chúng ta phải nghiêm túc nhìn nhận rằng tin giả nhưng tác hại thật đã và đang lấn sân các thông tin chính thống, muốn hạn chế tác hại này chúng ta cần phải xử lý nghiêm các đối tượng sai phạm. Đồng thời, chúng ta cũng cần phải minh bạch thông tin, không thể cơ quan báo, đài chính thống lại đưa tin nửa vời, úp úp, mở mở làm dư luận hoài nghi.
Tôi tin rằng với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Chính phủ, các cấp chính quyền và đặc biệt là sự ủng hộ của nhân dân, chúng ta sẽ vượt qua khó khăn này, xác định phương châm sống chung với COVID-19 mà không có người tử vong, vẫn lao động, sản xuất bình thường bởi chúng ta đã tiêm vắc-xin đầy đủ và đạt miễn dịch cộng đồng.
Quy tắc, quy chế ứng xử, tác phong, lối sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần theo phong cách Hồ Chí Minh không chỉ ở trong cơ quan, công sở mà phải ở mọi lúc, mọi nơi, nhất là ngoài giờ làm việc hành chính, ở khu dân, trong quan hệ với quần chúng, nhân dân. Do vậy, cốt “sao cho được lòng dân” chắc chắn phải là tiêu chí, động cơ phấn đấu, học tập, rèn luyện, phương châm hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị nước ta hiện nay và trong mọi lúc, mọi nơi.
Các tổ chức đảng, cơ quan chính quyền cần có những biện pháp “mạnh tay” hơn để loại bỏ bộ phận cán bộ, đảng viên thoái hoá, biến chất khỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên, không cho họ có điều kiện, môi trường để tham nhũng.
Trong tình hình mới hiện nay, nguyên tắc tập trung dân chủ cần được thực hiện một cách nghiêm túc, thực chất và hiệu quả. Thể chế hóa nguyên tắc này ở tất cả các khâu trong công tác cán bộ càng trở nên cần thiết, quan trọng.
Tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, được nêu trong Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực hành mở rộng dân chủ trong xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược phải luôn đi đôi với tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Tập trung dân chủ trong xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược càng được phát huy thì sức mạnh của Đảng càng được tăng cường.
Một đảng, nếu như làm tốt, lắng nghe ý kiến phản biện tích cực của người dân, của doanh nhân, của các nhà khoa học, chuyên gia để lấy quyền lợi, lợi ích của quốc gia, dân tộc, của nhân dân là tối thượng thì tại sao không?
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: