Diễn đàn
Việc thực hiện các quy định về nêu gương của Đảng đã góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên trên mọi vị trí công tác cần nêu gương bằng hành động cụ thể. Đảng viên đi trước, làng nước theo sau
Phát huy truyền thống các thế hệ thanh niên, ngày nay trên nhiều lĩnh vực, thanh niên Việt Nam đã vươn tới đỉnh cao, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Tuổi trẻ hôm nay đang là lực lượng đi đầu, thổi bùng lên ngọn lửa tình nguyện vì cộng đồng và không cam chịu đói nghèo. Các mùa hè tình nguyện đã làm xanh nhiều góc phố bộn bề và bản làng xa xôi.
Tháng 3-1919, tại Mát-xcơ-va, V.I.Lê-nin và các tổ chức cách mạng của giai cấp công nhân các nước trên thế giới đã thành lập Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III). Với gần một phần tư thế kỷ hoạt động (1919-1943), tồn tại 24 năm, 2 tháng, 11 ngày, trải qua 7 lần đại hội, Quốc tế Cộng sản đã không ngừng đấu tranh vì quyền lợi của giai cấp vô sản và nhân dân lao động tất cả các nước, vì độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình và chủ nghĩa xã hội; thực sự là một Đảng Cộng sản thế giới, một tổ chức cách mạng rộng lớn nhất.
Mạng xã hội tuy là một phương thức kết nối mới trong vài năm gần đây giữa các thành viên tham gia nhưng thời gian qua đã nhận được sự quan tâm, chú ý và hưởng ứng tích cực của nhiều người. Bên cạnh những hiệu quả đem lại, các mạng xã hội cũng có một số tồn tại, hạn chế nhất định; đặc biệt đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, nhất là về tư tưởng, văn hóa. Để bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật An ninh mạng ngày 12-6-2018 gồm bảy chương, 43 điều và chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2019.
Việt Nam được đánh giá là quốc gia có nhiều tiến bộ đáng khâm phục về bình đẳng giới, về sự phát triển của phụ nữ ở mọi lĩnh vực…Tuy nhiên, bình đẳng giới vẫn còn là một hành trình phức tạp. Theo Luật Bình đẳng giới thì: “Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó”. Nhưng từ điều luật đến cuộc sống, còn có một rào cản lớn đó chính là định kiến về giới.
Năm Kỷ Hợi 2019 là năm đặc biệt - năm kỷ niệm 50 năm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thấm nhuần tư tưởng và mong ước của Người, chúng ta phải có tầm nhìn rộng mở, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, phát huy sức mạnh toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại. Mỗi cán bộ, đảng viên trên mọi cương vị công tác cần nêu cao tính tiền phong gương mẫu, năng động, sáng tạo để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Đất nước ta vừa đi qua năm 2018 với bao trăn trở, lo toan, bao khó khăn, thách thức. Khép lại một năm đầy vất vả nhưng cũng là một năm chúng ta gặt hái được nhiều thành quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.
Năm 2019 là năm rất đặc biệt - Năm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thấm nhuần tư tưởng và mong muốn của Người, chúng ta phải có tầm nhìn rộng mở, có khát vọng vươn lên mạnh mẽ, phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nỗ lực phấn đấu xây dựng đất nước "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" như mong ước của Người và cũng là ước mơ của triệu, triệu người dân Việt Nam. Nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân ta, trực tiếp là các bộ, ngành, địa phương cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phải nỗ lực cao hơn, mang trong mình nhiều hơn khát vọng, niềm tự hào dân tộc để cùng nhau đưa đất nước ta vươn lên mạnh mẽ hơn nữa.
Nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (1-1-1914-1-1-2019) chúng ta có dịp ôn lại những đóng góp to lớn của Đại tướng, nhà chính trị, quân sự xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam. Cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng đã để lại nhiều bài học sâu sắc, quý giá, trong đó có bài học về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội.
Xây dựng “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” là tình cảm và nguyện vọng của nhân dân Việt Nam, là yêu cầu tất yếu của sự nghiệp cách mạng. Thực hiện đạo đức cách mạng trong Đảng đang là một vấn đề mang tính thời sự, đòi hỏi toàn Đảng, đặc biệt là sự nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng, trước hết là các ủy viên Trung ương, ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa thời sự trong giai đoạn cách mạng hiện nay.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 4 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: