Diễn đàn
Khát vọng đất nước hùng cường, thịnh vượng của Bác Hồ được các thế hệ người Việt Nam giữ gìn, nuôi dưỡng, trở thành động lực và hành động, thôi thúc chúng ta trăn trở suy nghĩ để hiện thực hóa ước mơ xây dựng đất nước cường thịnh.
Việc sửa đổi, bổ sung Luật, mà điểm nhấn là quy định “bỏ biên chế suốt đời” đối với viên chức là theo đúng tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW về công tác cán bộ. Bắt đầu từ viên chức và dần dần mở rộng việc thực hiện đối với công chức sẽ là bước phát triển mới tạo cơ hội để tinh giản biên chế, tăng hiệu quả hoạt động công. Đây cũng là khâu đột phá để khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức cứ vào được biên chế của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị là ung dung “yên vị”, không lo bị thải loại.
Ủy ban kiểm tra và cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp là những tổ chức của Đảng nên việc xây dựng cũng phải tuân thủ những nguyên tắc cơ bản về xây dựng tổ chức đảng. Đồng thời, phải căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng đảng bộ, trong từng thời kỳ để xây dựng cơ quan ủy ban kiểm tra cho phù hợp. Các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp phải thường xuyên quan tâm xây dựng, kiện toàn cơ quan ủy ban kiểm tra, thực hiện đúng các nguyên tắc, chế độ làm việc, tạo các yếu tố, điều kiện để phát huy đầy đủ năng lực của tổ chức, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.
Nhân dân ta biểu thị sự đoàn kết, kỷ luật và sẵn sàng đóng góp, hiến tặng của cải để chống đại dịch COVID-19, nhưng không sao nhãng theo dõi việc đấu tranh chống tham nhũng mà Đảng và Nhà nước ta đang tiến hành. Nhân dân mong muốn công cuộc chống tham nhũng của Đảng được đẩy mạnh hơn nữa để Đảng ta thật sự vững mạnh. Mọi chính sách vĩ mô, dù tốt đến đâu nhưng nếu không gây dựng được niềm tin của người dân thì chính sách cũng khó thực hiện. Đây vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội lớn cho Đảng, Nhà nước trong cuộc phục hưng đất nước sau cuộc khủng hoảng trầm trọng của thế giới.
Cần có nhiều giải pháp đồng bộ, một trong những giải pháp là phải cải cách khu vực sự nghiệp công lập trên nguyên tắc trả lương theo cơ chế thị trường, thực hiện cơ chế đặt hàng... Thực hiện nguyên tắc Nhà nước không nên làm những việc doanh nghiệp có thể làm. Cho phép doanh nghiệp làm những điều pháp luật không cấm. Một mặt phải tinh giản tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động. Mặt khác phải xã hội hoá, khoán tự chủ, giao quyền thực chất.
90 mùa xuân có Đảng, đất nước và Nhân dân Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Những thắng lợi dưới sự lãnh đạo của Đảng bắt nguồn từ truyền thống đoàn kết gắn bó keo sơn Nhân dân với Đảng, lòng yêu nước được phát huy cao độ, được dẫn dắt bởi những tấm gương hy sinh quên mình vì nước, vì dân của những người cộng sản chân chính, tiêu biểu là lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại.
Thế hệ chúng ta đươc tận hưởng thành quả 90 năm lãnh đạo cách mạng của Đảng, không thể bỏ lỡ thờ cơ và vân hội mới của dân tộc để đưa Việt Nam trở thành một quốc gia số thịnh vượng, hùng cường, nhân văn. Thế Việt Nam là thế đàn chim tung cánh đón gió thời đại, băng qua mọi thử thách giông bão vững vàng: Cất cánh
“Sôi nổi, đổi mới và trách nhiệm” đó là cảm nhận chung của nhiều đại biểu và cử tri về những hoạt động của Quốc hội trong năm 2019, cũng là năm đất nước tiếp tục có nhiều chuyển biến rất tích cực.
Có thể nhận thấy rằng việc sử dụng phương thức thanh toán không tiền mặt (TTKDTM) đem lại lợi ích rất lớn đối với nền kinh tế, các doanh nghiệp cũng như cá nhân người sử dụng. Đảng và Nhà nước ta cũng đã nhận thức rất rõ được vấn đề này từ rất lâu và chủ trương đẩy mạnh TTKDTM đã được chính phủ cụ thể hóa qua đề án giai đoạn 2011-2015; Đề án về TTKDTM tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 2545/QĐ-TTG ngày 30-12-2016 của thủ tướng chính phủ. Việt Nam đang ngày càng bắt nhịp tốt hơn theo xu hướng kinh tế số, không những cơ sở vật chất được hoàn thiện mà khả năng tiếp cận của người dân tới dịch vụ TTKDTM đang ngày càng được cải thiện. Khi đã có “bàn tay” của công nghệ thông tin kết hợp với cơ chế chính sách của Nhà nước trong quản lý thì những giao dịch của các chủ thể là cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, doanh nghiệp… sẽ được quản lý chặt chẽ hơn. Từ đó hạn chế được vấn nạn tham nhũng, hối lộ.
Tại Việt Nam, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, có các chính sách phát triển nhà ở nói chung, nhà ở xã hội nói riêng với hàng loạt các cơ chế, chính sách ưu đãi trong lĩnh vực nhà ở xã hội. Với các chính sách của Nhà nước, gần 10 năm qua, bằng nhiều nguồn lực lớn được huy động, chương trình phát triển nhà ở xã hội được triển khai đã mang lại những kết quả tích cực, những hiệu quả quan trọng không chỉ về ý nghĩa xã hội mà còn là lời khẳng định cho một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: