Diễn đàn
Hiện nay, việc xây dựng con người Việt Nam theo quan điểm của Đảng, là sự chuẩn bị tích cực, chủ động nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, cho tương lai và triển vọng của đất nước trên con đường phát triển theo mục tiêu của chủ nghĩa xã hội.
Đất đai - sở hữu toàn dân, vấn đề này đang được báo động đỏ. Tham nhũng đất công vẫn được hợp pháp hóa nhờ những kẻ biến chất có quyền lực, các nhóm lợi ích thao túng. Với quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, trước hết là từ Trung ương và hành động mạnh mẽ, có hiệu quả cao của cả hệ thống chính trị và toàn dân, chúng ta có cơ sở để tin tưởng rằng, tình trạng tham nhũng đất đai gây bức xúc xã hội hiện nay nhất định sẽ được ngăn chặn và đẩy lùi.
Chất lượng giáo dục - đào tạo nói chung, bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN) nói riêng là kết quả tổng hợp của nhiều nhân tố, trong đó, đội ngũ giảng viên, báo cáo viên có một vị trí đặc biệt quan trọng, là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục và đào tạo...
Từ hoạt động chất vấn trong Đảng thời gian qua cho thấy, một trong những phương thức hiệu quả nhất để tháo gỡ rào cản về sự nể nang, e ngại trong hoạt động chất vấn chính là sự nêu gương, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy. Nếu người đứng đầu chủ động, tự giác, cởi mở, tạo dựng môi trường dân chủ, có thái độ thẳng thắn, khách quan, trách nhiệm thì hoạt động chất vấn trong Đảng có hiệu lực, hiệu quả.
Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn luôn là một giải pháp quan trọng trong tổng thể các biện pháp phòng, chống tham nhũng.Giải pháp này, dù đã được thực hiện nhiều năm nay nhưng được đánh giá là “mang nặng tính hình thức”. Nghĩa là, hiệu quả của nó trong việc góp phần vào ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng còn khá thấp.
Thời gian qua, các nghị quyết và đề án về đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị đã được các tỉnh, thành ủy triển khai quyết liệt, tạo được bước đột phá lớn trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị; góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng và an ninh trật tự ở địa phương, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ. Qua theo dõi, nghiên cứu, phối hợp thực hiện ở các tỉnh trong khu vực phía Bắc, nhất là tỉnh Quảng Ninh, đã rút ra một số bài học kinh nghiệm từ thực hiện đổi mới, sắp xếp, cơ cấu và thí điểm một số mô hình về tổ chức bộ máy, biên chế để nghiên cứu, tham khảo.
Cuối tháng 8 vừa qua, với sự khởi xướng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hơn 100 nhà khoa học Việt Nam từ nước ngoài đã được mời về nước tham dự một chuỗi chương trình kéo dài một tuần nhằm “hiến kế” thúc đẩy phát triển nền khoa học công nghệ 4.0 của đất nước. Chương trình diễn ra rất sôi nổi với nhiều hoạt động. Tuy nhiên, sau khi chương trình này kết thúc, một câu hỏi lại được đặt ra là làm thế nào để thực sự thu hút những nhân tài của Việt Nam về đóng góp cho sự phát triển của đất nước?
Xây dựng Đảng vững mạnh phải bắt đầu từ mỗi đảng viên và mỗi tổ chức cơ sở đảng. Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X khẳng định: “Với vị trí là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, vai trò của tổ chức cơ sở đảng rất quan trọng. Phải dồn sức xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, làm cho tổ chức này thực sự trong sạch, vững mạnh”.
Có thể khẳng định rằng, tất cả những hoạt động của cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc đều có vai trò hạt nhân, lãnh đạo của hệ thống tổ chức đảng mà đứng đầu là Đảng ủy tại Hàn Quốc. Phong trào hướng về biển đảo Việt Nam với sự lan tỏa sâu rộng là một điển hình về vai trò của hệ thống tổ chức đảng tại Hàn Quốc.
Chúng ta đang sống trong thời đại của công nghệ, thời đại mà báo giấy đang ít dần quan tâm của độc giả, thay vào đó là sự bùng nổ thông tin từ những trang báo mạng, blog hay thậm chí là những dòng “status” trên các mạng xã hội lớn như Facebook, Instagram, Zalo... Đứng trước thực tế như vậy, một câu hỏi chẳng phải của riêng ai được đưa ra là: Người đảng viên nên làm gì để có thể ngăn chặn được thực trạng này?
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: