Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025 thành công tốt đẹp
0:2' 17/10/2020

Từ ngày 14 đến 16-10, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lâm Đồng qua các thời kỳ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, Quân khu 7, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và 320 đại biểu ở 18 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, đại diện hơn 46.000 đảng viên trong toàn tỉnh tham dự.


Phát biểu khai mạc tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khóa X khẳng định: Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp vững mạnh. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra trong nhiệm kỳ đều đạt và vượt. Kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung cả nước; đời sống của nhân dân đã có nhiều thay đổi vượt bậc...

Với trách nhiệm lớn lao trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Đại hội lần này biểu thị quyết tâm, thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu  nhiệm kỳ 2020-2025 đó là: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; giữ vững quốc phòng, an ninh; tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện, bền vững và trở thành tỉnh khá của cả nước”; đồng thời, đề ra định hướng chiến lược “đến năm 2030 là tỉnh khá toàn diện, tự cân đối ngân sách và có đóng góp cho Trung ương và đến năm 2045, Lâm Đồng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”. 

Báo cáo chính trị trình đại hội do đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng trình bày đã nêu bật những thành tựu của Lâm Đồng đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong đó, tất cả 17/17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2015-2020 đều đạt và vượt. Nền kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP bình quân 5 năm tăng 8,0%. Quy mô GRDP tăng 1,6 lần; GRDP bình quân đầu người từ 46 triệu đồng (năm 2015) nâng lên 71 triệu đồng, cao hơn mức bình quân chung cả nước. Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt nhiều thành tựu; toàn tỉnh có 104/111 xã đạt chuẩn NTM (đạt 94%); 4 huyện đạt chuẩn NTM và 1 huyện phấn đấu cuối năm 2020 đạt huyện NTM kiểu mẫu. Du lịch tiếp tục khẳng định là ngành kinh tế động lực của tỉnh, lượng khách du lịch tăng hàng năm 9%. Tiếp tục xây dựng, phát triển thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”. Tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu, toàn tỉnh hiện còn 1,75%; hộ nghèo trong vùng DTTS còn khoảng 4%.Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng (ảnh trên), Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã nhấn mạnh: Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá rất cao quá trình chuẩn bị đại hội của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, trong đó đã nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tổ chức thành công đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI bảo đảm kế hoạch đề ra. 

Nhiệm kỳ qua, tất cả các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa X đều triển khai đạt và vượt. Quy mô, chất lượng, nền kinh tế Lâm Đồng tăng trưởng khá; Lâm Đồng hiện dẫn đầu cả nước về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đã xây dựng được nhiều chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ với sự tham gia tích cực của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ nông dân, hình thành nên lớp “nông dân thế hệ mới” năng động, sáng tạo, làm giàu từ nông nghiệp. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm đúng mức, bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội…

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng đề nghị Lâm Đồng cần tiếp tục thực hiện quyết liệt việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh; sử dụng hiệu quả các nguồn lực, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào chuyển đổi một số lĩnh vực kinh tế chủ yếu, phát huy tiềm năng, lợi thế của Lâm Đồng. Nghiên cứu, định hướng phát triển Đà Lạt trở thành trung tâm thu hút, đào tạo và phát triển nhân lực chất lượng cao trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ thông tin và công nghệ sinh học; xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố khoa học công nghệ xanh, có tính lan tỏa, dẫn dắt đối với khu vực Tây Nguyên và sớm trở thành thành phố thông minh, xanh, đẹp, văn minh và hiện đại. Đổi mới, hoàn thiện thể chế quản lý vùng và tăng cường liên kết giữa các địa phương trong vùng. Đây là một chủ trương lớn của Trung ương và trên quan điểm này, cần phải xác định rõ vai trò, trách nhiệm của tỉnh trong việc thúc đẩy liên kết vùng, chủ động tổ chức liên kết với các tỉnh Tây Nguyên và vùng kinh tế trọng điểm phía nam và Nam Trung Bộ. Tập trung, quyết liệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…


                  Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã tiên hành bầu BCH Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 51 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, BCH Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng (khóa XI) đã bầu Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí, bầu Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ gồm 10 đồng chí. Đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa X, Chủ tịch HĐND tỉnh được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị đã bầu hai đồng chí: Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa X và đồng chí Trần Đình Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa X, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy làm Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đặng Đức Hiệp được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng khóa XI. Đại hội cũng đã bầu 17 đại biểu chính thực đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 1 đại biểu đương nhiên. 

Các đại biểu dự Đại hội cũng đã đóng góp ủng hộ đồng bào một số tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão lụt trong những ngày vừa qua.

Thanh Hồng

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS