Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025
23:58' 15/10/2020

Sáng 15-10-2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đăk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị của tỉnh với sự tham dự của 349 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 26.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương dự và chỉ đạo tại Đại hội.
Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Cùng tham dự có các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Binh đoàn 16; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lao động, các lão thành cách mạng; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp của tỉnh…  


Bí thư Tỉnh ủy Lê Diễn phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là Đại hội “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - hành động - phát triển”; đồng thời, thể hiện ý chí, quyết tâm của toàn Đảng bộ, khát vọng vươn lên của nhân dân các dân tộc trong tỉnh với định hướng, mục tiêu là “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng vươn lên của các dân tộc; khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, đưa Đắk Nông phát triển nhanh, bền vững; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và tỉnh phát triển khá vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên”. 


Đại biểu dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, với quyết tâm chính trị, khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiên trì bám sát thực hiện bằng được mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra là “đến năm 2020, đưa Đắk Nông thoát khỏi tình trạng của một tỉnh nghèo, chưa phát triển”; nhân dân các dân tộc và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã đoàn kết một lòng, từng bước khắc phục khó khăn, phấn đấu đạt được nhiều thành tích.

Những kết quả quan trọng đó tạo tiền đề cho sự định hướng, phát triển của tỉnh Đắk Nông trong 5 năm tới và những năm tiếp theo. Đại hội lần này cũng sẽ xác định những định hướng lớn, giải pháp quan trọng, những khâu đột phá vừa mang tính trung hạn và dài hạn để tạo động lực cho sự phát triển bền vững trong nhiệm kỳ 2020-2025 và tầm nhìn xa hơn. Đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; sáng suốt lựa chọn những đồng chí có tài, có đức bầu vào BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ngô Thanh Danh trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội.

Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội do đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trình bày nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, với nhiều cách làm sáng tạo và quyết liệt, nỗ lực, quyết tâm thực hiện đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đi vào cuộc sống và đạt được những kết quả quan trọng, thực hiện được mục tiêu thoát ra khỏi tình trạng của một tỉnh nghèo, chưa phát triển.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế nội tỉnh (GRDP) duy trì ổn định, bền vững; quy mô nền kinh tế ngày càng mở rộng và huy động được tiềm năng vào tăng trưởng, đưa Đắk Nông thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo, chưa phát triển. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 8,02%, quy mô nền kinh tế tăng 1,34 lần; GRDP bình quân đầu người tăng từ 38,65 triệu đồng lên 52 triệu đồng vào năm 2020, thoát khỏi nhóm tỉnh có thu nhập bình quân đầu người thấp.

Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, xã hội, y tế có bước phát triển. An sinh xã hội được quan tâm nhiều hơn và cơ bản được bảo đảm, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Báo cáo cũng đánh giá rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp cơ bản trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh kết quả đạt được, tỉnh cần nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế, yếu kém, nhất là tăng trưởng kinh tế chưa đạt mục tiêu kế hoạch; chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh nhiều năm ở vị trí còn thấp; chưa phát huy tối đa lợi thế kết nối Tây Nguyên với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam…

Đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh thêm một số vấn đề để Đại hội nghiên cứu, thảo luận, nhất là việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ then chốt của Đảng bộ. Tỉnh cần chú trọng hơn nữa xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức thông qua việc nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, tính chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu có đủ bản lĩnh chính trị, trí tuệ, kinh nghiệm, mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, có uy tín cao, luôn tiền phong, gương mẫu và là hạt nhân đoàn kết trong Đảng và Nhân dân.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung tham luận nhiều vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ 2020-2025 và đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Với tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 48 đồng chí.

Tối cùng ngày, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất. Hội nghị đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí. Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đăk Nông nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tuyệt đối. Các đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Lưu Văn Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 -2025.

Ngày mai, 16-10-2020, Đại hội sẽ tiếp tục chương trình làm việc, thảo luận, đóng góp ý kiến vào các Văn kiện trình Đại hội, bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội XIII của Đảng, thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội.

PV

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS