Tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025
22:12' 6/8/2020

Trong 2 ngày (5 và 6-8-2020), Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Đại biểu tham dự Đại hội.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Duy Chinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn. Tham dự Đại hội còn có đại diện Vụ Địa phương I, Tạp chí Xây dựng Đảng (Ban Tổ chức Trung ương); lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong tỉnh; Bí thư Thành ủy qua các thời kỳ; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và 236 đại biểu đại diện cho hơn 4.280 đảng viên của chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy Bắc Kạn.
  

Đồng chí Cù Ngọc Cường, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn khóa VI phát biểu khai mạc Đại hội.

Nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Kạn đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận như thực hiện tốt 6 chương trình công tác trọng tâm của BCH Đảng bộ thành phố giai đoạn 2015-2020. Các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội kế hoạch hằng năm cơ bản đạt và vượt mục tiêu đề ra (có 54/58 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đạt và vượt). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu ngân sách vượt chỉ tiêu Nghị quyết; thu nhập bình quân tăng qua các năm và đến nay đạt 50 triệu đồng/người/năm. Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại 2 xã Nông Thượng và Dương Quang; trong đó, xã Dương Quang hoàn thành trước 1 năm so với Nghị quyết. Thành phố chủ động đề xuất với tỉnh về một số cơ chế, chính sách và bước đầu thu hút được một số nhà đầu tư thực hiện các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ. Phát triển nông - lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với phát triển kinh tế tập thể có nhiều nổi bật. Những vướng mắc kéo dài liên quan đến lĩnh vực giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, đất đai, giải quyết đơn thư được cấp ủy, chính quyền các cấp thành phố quan tâm chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến tích cực. Nhiệm vụ cải cách hành chính gắn với kỷ cương, kỷ luật công vụ có sự chuyển biến; trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, mặt trận Tổ quốc (MTTQ), đoàn thể từ thành phố đến phường, xã từng bước được nâng cao. Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế - dân số, văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển; công tác an sinh xã hội cơ bản được bảo đảm; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân tiếp tục được nâng cao. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố, tăng cường. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể được chú trọng và có nhiều đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tổ chức thực hiện nghiêm từ thành phố đến cơ sở. Việc khắc phục những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã có sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên; góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương và xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; quyết tâm xây dựng TP. Bắc Kạn cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại II”, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ TP. Bắc Kạn đã đề ra 5 nhóm mục tiêu, 4 chương trình trọng tâm về các mặt như công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, hội quần chúng; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; công tác an ninh - quốc phòng và nội chính…

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Duy Chinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh biểu dương, ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ và Nhân dân TP. Bắc Kạn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của địa phương, Đảng bộ và Nhân dân thành phố cần phát huy tốt những lợi thế vốn có, thúc đẩy phát triển toàn diện các mặt công tác để sớm đưa TP. Bắc Kạn cơ bản đạt chuẩn đô thị loại II.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh nhấn mạnh thêm một số vấn đề để Đại hội thảo luận, góp phần làm rõ hơn nhiệm vụ giải pháp, từ đó quyết nghị phương hướng, mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới như: Thành phố có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phát triển dịch vụ, thương mại, tiểu thủ công nghiệp. Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo, khai thác tốt các tiềm năng sẵn có, thu hút các nguồn lực, xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế; phát huy hiệu quả các dự án đầu tư, phát triển các ngành, nghề, cơ sở sản xuất - kinh doanh, dịch vụ để giải quyết việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trên địa bàn; phát triển các loại hình chợ đầu mối, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại; khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế như kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại… Tiếp tục thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị bằng nhiều nguồn vốn và các hình thức đầu tư phù hợp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên nguyên tắc đầu tư xây dựng tập trung, có chọn lọc, bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội trước mắt cũng như lâu dài. Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đô thị và hoàn thiện các tiêu chí thành phố còn thiếu để phát triển đô thị; làm tốt công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, xây dựng, đất đai, tài nguyên, môi trường; quan tâm lãnh đạo phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội gắn với đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Quan tâm chăm sóc sức khoẻ, nâng cao thể chất cho Nhân dân; đặc biệt chú ý đến đối tượng chính sách xã hội, người nghèo, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Tại Đại hội, các đại biểu được chia thành 4 tổ để thảo luận về nhân sự cũng như đóng góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Dự thảo Văn kiện Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII và Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP. Bắc Kạn lần thứ VII.

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ thành phố khóa mới.

Với tinh thần đoàn kết thống nhất, khách quan, dân chủ, Đại hội đã bầu 35 đồng chí vào BCH Đảng bộ thành phố khóa VII (để khuyết 2 đồng chí bầu bổ sung trong nhiệm kỳ). 

BCH Đảng bộ TP. Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Theo đó, Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ thành phố khóa VII đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí. Đồng chí Cù Ngọc Cường tái cử giữ chức Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025; các đồng chí Dương Hữu Bường và Triệu Thị Thu Hoài giữ chức Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị cũng đã bầu UBKT Thành ủy gồm 7 đồng chí; đồng chí Lèng Hoàng Diệu được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2020-2025.

Danh sách Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Kạn khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025

1. Cù Ngọc Cường, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn

2. Dương Hữu Bường, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Bắc Kạn

3. Triệu Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thành ủy Bắc Kạn

4. Phạm Quyết Chiến, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Kạn

5. Nguyễn Duy Diệp, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND TP. Bắc Kạn

6.  Phạm Văn Bảy, UVBTV, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP. Bắc Kạn

7. Lèng Hoàng Diệu, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Bắc Kạn

8. Bùi Tuấn Hùng, UVBTV, Trưởng Công an TP. Bắc Kạn

9. Vũ Quang Huy, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Bắc Kạn

10. Đặng Văn Lê, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ TP. Bắc Kạn

11. Lê Đăng Trưởng, UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND TP. Bắc Kạn

Ngọc Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS