Tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương thành công tốt đẹp
21:50' 21/7/2020

Từ ngày 20 đến 21-7, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương; các đồng chí trong Tổ công tác của Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương cùng 119 đại biểu chính thức đại diện cho 291 đảng viên trong Đảng bộ.
Trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan (ảnh trên) khẳng định, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã tích cực tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo. Chủ động, sáng tạo giúp Ban Bí thư đổi mới phương thức, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện; kiểm tra, giám sát việc học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương; tham mưu hướng dẫn tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tích cực tham mưu sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Trong 5 năm qua, Ban đã và đang chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương thực hiện 49 đề án, trong đó có nhiều đề án có nội dung mới và khó. Trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 25 nghị quyết, chỉ thị, kết luận quan trọng liên quan tới các lĩnh vực của công tác tuyên giáo.

Công tác lý luận chính trị, giáo dục truyền thống yêu nước và lý tưởng cách mạng có nhiều đổi mới; tập trung chỉ đạo, phối hợp xây dựng, biên soạn Chương trình giảng dạy lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân và Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, đáp ứng yêu cầu nhận thức về lý luận và thực tiễn của cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao trách nhiệm, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong hệ thống chính trị. Công tác định hướng, chỉ đạo đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị được tăng cường và đạt nhiều kết quả tích cực.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới đồng bộ công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại có chiều sâu trên cả 4 lĩnh vực: chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại và các hoạt động kỷ niệm các sự kiện, ngày lễ lớn của dân tộc với nhiều hình thức phong phú, sinh động, đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân; định hướng kịp thời tư tưởng, dư luận, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Quan tâm công tác nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, kịp thời phát hiện những vấn đề phức tạp, nhạy cảm để báo cáo, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư những giải pháp xử lý. Chủ động định hướng hoạt động văn hóa, văn nghệ bám sát nhiệm vụ chính trị; góp phần ngăn chặn sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, cổ vũ việc sáng tác các tác phẩm, công trình có giá trị nghệ thuật cao để định hướng, xây dựng giá trị thẩm mỹ, nhân văn, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân và quảng bá văn hóa dân tộc Việt Nam ra thế giới.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương (ảnh trên) chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Sơn Minh Thắng đề nghị Đảng ủy cần lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tiếp tục chủ động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng và phát huy tinh thần tập thể của cấp ủy, của từng cấp ủy viên và cán bộ, đảng viên về nêu gương một cách thiết thực, hiệu quả nhất. Đồng thời, tích cực phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay từ chi bộ, cơ quan, đơn vị và trong mỗi cán bộ, đảng viên.

Thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, để Đảng bộ thực sự trở thành hạt nhân chính trị, giữ vững và phát huy có hiệu quả vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng chi bộ, thực hiện nghiêm quy định của Đảng và của Đảng ủy Khối về sinh hoạt chi bộ; phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, tăng cường sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tăng cường công tác quản lý đảng viên cả về tư tưởng chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; thường xuyên nắm bắt và kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh về tư tưởng của cán bộ, đảng viên ngay từ chi bộ.


                                    Các đại biểu biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào BCH khóa mới; bầu 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương. BCH Đảng bộ đã họp phiên thứ Nhất bầu Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí. Đồng chí Bùi Trường Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan khóa IV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan. BCH Đảng bộ cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 5 đồng chí.

Đồng chí Võ Văn Thưởng tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên  giáo Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thảo Nguyên

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS