Bảo hiểm xã hội
Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian thực hiện cách ly xã hội
11:11' 3/4/2020

Trong thời gian thực hiện việc cách ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, nhằm triển khai hiệu quả Chỉ thị này, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam chỉ đạo cơ quan BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các biện pháp về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ, nhằm bảo đảm tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT).


Toàn Ngành BHXH nỗ lực cải cách TTHC, ứng dụng CNTT bảo đảm tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT


Ngày 31-3 và 1-4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành Công văn số 1061/BHXH-PC và 1068/BHXH-PC về việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố:

Thứ nhất, đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua giao dịch điện tử, bảo đảm tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của pháp luật. 


Thứ hai,
đối với việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC trực tiếp tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH kể từ ngày 1-4-2020 đến hết ngày 15-4-2020: bố trí công chức, viên chức trực giải quyết công việc với tinh thần phục vụ tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp nhưng phải bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 


Thứ ba,
đối với việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích từ ngày 1-4-2020 đến hết ngày 15-4-2020, thống nhất với tổ chức bưu điện về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả phù hợp với nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Thứ tư, đối với các TTHC của ngành BHXH thực hiện tại trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng HĐND và UBND cấp huyện thì sẽ thực hiện theo chỉ đạo của UBND địa phương. 

Sau ngày 15-4-2020, việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của ngành BHXH, bảo đảm phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về áp dụng các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19.

T.H

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS