Bảo hiểm xã hội
Chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 4 và 5-2020 vào cùng một kỳ
11:19' 2/4/2020
Nhân viên bưu điện tỉnh Tiền Giang chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại điểm chi trả
Ngày 30-3-2020 Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Công văn số 1020/BHXH-TCKT về việc bổ sung nội dung thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp tháng 4 và 5-2020 qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19.


Công văn số 1020/BHXH-TCKT nêu rõ, thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, tiếp theo Công văn số 972/BHXH-TCKT ngày 25-3-2020 của BHXH Việt Nam về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19, BHXH Việt Nam hướng dẫn bổ sung việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp tháng 4 và 5-2020 sẽ tổ chức vào cùng một kỳ. Cơ quan bưu điện xây dựng phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cho người hưởng nhận bằng tiền mặt phải bảo đảm an toàn, không được tập trung đông người theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
P.V

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS