Bảo hiểm xã hội
Tháng 10-2019, toàn Ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã tăng cường công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); giải quyết, chi trả chế độ BHXH, BHYT, BHTN; triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH và Nghị quyết số 125/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW.
Đảng ủy Cơ quan BHXH Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 11 (khóa XII) cùng một số văn bản mới, quan trọng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và triển khai các nội dung công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam.
Nhằm hướng tới mục tiêu Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân, BHXH Việt Nam đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển đối tượng tham gia. Trong đó có việc nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng hình ảnh đại lý thu BHXH, BHYT chuyên nghiệp, có hiệu quả.
Bà Hajah Chairani Binti Haji Sulaiman, Quyền Tổng Giám đốc điều hành Quỹ tín thác cho người lao động Bru-nây - ETF được bầu làm Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2019-2020. Ông Ouk Samvithyea, Giám đốc điều hành Quỹ ASXH quốc gia Căm-pu-chia – NSSF được bầu làm Phó Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2019-2020.
Hội nghị ASSA 36 được tổ chức tại Bru-nây trong hai ngày 17 và 18-9. Hội nghị sẽ bầu Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2019-2020, thảo luận định hướng, giải pháp hướng tới mục tiêu tiếp tục tăng cường liên kết và hợp tác chặt chẽ, nhằm xây dựng một cộng đồng ASXH ASEAN đồng thuận và phát triển vì lợi ích của người dân, ổn định và phát triển thịnh vượng của khu vực.
BHXH Việt Nam gia nhập Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN (ASSA) từ tháng 9-1998, hiện là thành viên chính thức và duy nhất của Việt Nam tại diễn đàn ASXH khu vực này. Trong quá trình tham gia ASSA từ khi thành lập đến nay, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam luôn đóng vai trò tích cực trong việc tham gia triển khai các hoạt động hợp tác giữa các tổ chức thành viên ASSA. BHXH Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ Chủ tịch ASSA 2018-2019.
Thời gian gần đây, qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện có tình trạng lạm dụng sử dụng dịch vụ y tế, gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, ảnh hưởng đến việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, đến quyền lợi của người bệnh, uy tín của Ngành Y tế, ý nghĩa nhân văn của chính sách bảo hiểm y tế.
Hiện việc tổ chức thực hiện công tác khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế (BHYT) đang có nhiều tồn tại, hạn chế như quản lý và thanh toán đối với các bệnh mãn tính tại cơ sở khám chữa bệnh (KCB) không đúng quy định; thanh toán trùng giữa hai cơ sở KCB; cơ sở KCB lập hồ sơ khống để thanh toán chi phí KCB với cơ quan BHXH, lợi dụng chính sách thông tuyến KCB BHYT để thu gom người bệnh đến KCB dưới danh nghĩa KCB từ thiện, KCB nhân đạo... đã làm gia tăng chi phí KCB BHYT bất hợp lý. Cần có những giải pháp đồng bộ để khắc phục những tồn tại, hạn chế này.
Vừa qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã cung cấp một số thông tin về tình hình tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trong tháng 8-2019.
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý BHXH liên thông, hiện đại với công nghệ mới nhất. Điều này hứa hẹn mang lại diện mạo mới cho Ngành BHXH trong việc quản lý, cung cấp dịch vụ theo hướng tập trung, nhanh chóng, chính xác; hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội bền vững.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 11 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: