Bảo hiểm xã hội
Thời gian gần đây, qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện có tình trạng lạm dụng sử dụng dịch vụ y tế, gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, ảnh hưởng đến việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, đến quyền lợi của người bệnh, uy tín của Ngành Y tế, ý nghĩa nhân văn của chính sách bảo hiểm y tế.
Hiện việc tổ chức thực hiện công tác khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế (BHYT) đang có nhiều tồn tại, hạn chế như quản lý và thanh toán đối với các bệnh mãn tính tại cơ sở khám chữa bệnh (KCB) không đúng quy định; thanh toán trùng giữa hai cơ sở KCB; cơ sở KCB lập hồ sơ khống để thanh toán chi phí KCB với cơ quan BHXH, lợi dụng chính sách thông tuyến KCB BHYT để thu gom người bệnh đến KCB dưới danh nghĩa KCB từ thiện, KCB nhân đạo... đã làm gia tăng chi phí KCB BHYT bất hợp lý. Cần có những giải pháp đồng bộ để khắc phục những tồn tại, hạn chế này.
Vừa qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã cung cấp một số thông tin về tình hình tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trong tháng 8-2019.
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý BHXH liên thông, hiện đại với công nghệ mới nhất. Điều này hứa hẹn mang lại diện mạo mới cho Ngành BHXH trong việc quản lý, cung cấp dịch vụ theo hướng tập trung, nhanh chóng, chính xác; hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội bền vững.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm trong hoạt động thanh tra, kiểm tra nhằm hiện đại hóa công tác quản lý, đồng thời nâng cao hiệu quả và quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra được toàn diện, bao quát và đồng bộ hơn từ BHXH huyện, thị đến BHXH tỉnh và BHXH Việt Nam.
Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15-8-2019 hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận BHXH, BHTN, Điều 215 về tội gian lận BHYT và Điều 216 về tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động của Bộ luật Hình sự. Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao thông qua ngày 25-6-2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-9-2019.
Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT) thuộc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có Công văn số 815/CNTT-PM thông báo về dừng tin nhắn tra cứu thông tin BHXH, BHYT tới đầu số 8179. Theo đó, từ ngày 1-8-2019 các cá nhân, đơn vị chỉ còn sử dụng đầu số 8079 trong nhắn tin tra cứu thông tin về BHXH, BHYT.
Tạp chí Xây dựng Đảng cung cấp một số thông tin định kỳ tháng 7-2019 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam.
Năm nay kỷ niệm 10 năm Ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam chọn chủ đề truyền thông “Chung tay xây dựng, phát triển BHYT vì sức khỏe toàn dân”. Phó Tổng Giám đốc (PTGĐ) BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh đã có cuộc trao đổi về nội dung, ý nghĩa của chủ đề này.
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 1929/KH-BHXH về việc tổ chức các hoạt động truyền thông nhân Ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam (1-7) với chủ đề "Chung tay xây dựng, phát triển BHYT vì sức khỏe toàn dân”.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: