Tổ chức
Nghệ An hoàn thành sắp xếp 39 đơn vị hành chính cấp xã
13:46' 4/5/2020

Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24-12-2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã sớm triển khai tổ chức hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết đến cán bộ chủ chốt toàn tỉnh và 21 huyện, thành phố, thị xã.
Phiên họp của Ban Chỉ đạo triển khai, thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An, tháng 8-2019.


Bên cạnh đó, Nghị quyết được phổ biến tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác qua các phương tiện thông tin đại chúng. Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An mở chuyên mục “Cùng chúng tôi đối thoại” phát sóng trực tiếp vào lúc 20h ngày chủ nhật cuối cùng của tháng; Báo Nghệ An, Bản tin nội bộ của Tỉnh ủy mở chuyên trang tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết.

Toàn tỉnh Nghệ An có 21 đơn vị huyện, thành phố, thị xã gồm 17 huyện, 1 thành phố thuộc tỉnh và 3 thị xã. Tỉnh Nghệ An không có đơn vị hành chính cấp huyện nào dưới 50% cả 2 tiêu chí, vì vậy chưa phải thực hiện phương án sắp xếp, sáp nhập trong giai đoạn 1 (2019-2021). Đến ngày 17-12-2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 831/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Nghệ An. Theo đó, trên cơ sở sáp nhập 39 đơn vị hành chính cấp xã thành 19 đơn vị hành chính cấp xã mới, giảm 20 đơn vị hành chính cấp xã.

Cụ thể, huyện Quế Phong sáp nhập xã Quế Sơn và xã Mường Nọc thành xã Mường Nọc, qua đó giảm 1 đơn vị hành chính cấp xã, đồng thời điều chỉnh một số đơn vị hành chính khác. Huyện Tương Dương sáp nhập xã Thạch Giám và thị trấn Hòa Bình thành thị trấn Thạch Giám, giảm 1 đơn vị hành chính cấp xã; điều chỉnh một số đơn vị hành chính khác. Huyện Thanh Chương sáp nhập 3 xã Thanh Tường, Thanh Văn, Thanh Hưng thành xã Đại Đồng, giảm 2 đơn vị hành chính cấp xã. Huyện Diễn Châu sáp nhập 3 xã Diễn Minh, Diễn Bình, Diễn Thắng thành xã Minh Châu, giảm 2 đơn vị hành chính cấp xã. Huyện Nghi Lộc sáp nhập 2 xã Nghi Hợp, Nghi Khánh thành xã Khánh Hợp, giảm 1 đơn vị hành chính cấp xã.

Huyện Nam Đàn sáp nhập 3 xã Nam Phúc, Nam Cường, Nam Trung thành xã Trung Phúc Cường; sáp nhập xóm Đại Đồng, xã Nam Thượng, Nam Tân, xã Nam Lộc thành xã Thượng Tân Lộc; sáp nhập xóm Hùng Sơn phần còn lại của xã Nam Thượng với xã Vân Diên, thị trấn Nam Đàn để mở rộng thị trấn Nam Đàn, giảm được 5 đơn vị hành chính cấp xã. Thị xã Thái Hòa sáp nhập xã Nghĩa Hòa với phường Long Sơn thành phường mới Long Sơn, giảm 1 đơn vị hành chính cấp xã.

Huyện Nghĩa Đàn sáp nhập xã Nghĩa Tân, Nghĩa Thắng, Nghĩa Liên thành xã Nghĩa Thành, giảm 2 đơn vị hành chính cấp xã. Huyện Hưng Nguyên sáp nhập xã Hưng Xá, Hưng Long thành xã Long Xá; sáp nhập xã Hưng Lam, Hưng Xuân thành xã Xuân Lam; sáp nhập xã Hưng Phú, Hưng Khánh thành xã Hưng Thành; sáp nhập xã Hưng Nhân, Hưng Châu thành xã Châu Nhân; sáp nhập xã Hưng Tiến, Hưng Thắng thành xã Hưng Nghĩa, qua đó giảm được 5 đơn vị hành chính cấp xã.

Như vậy sau sáp nhập, các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An còn 460 xã, giảm 20 xã. Đến nay, số lượng cán bộ cấp xã giảm 64 người, số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã giảm 867 người.
Nguyễn Bá TàiBan Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS