Tin xây dựng đảng
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát hành cuốn sách “Truyền thống 80 năm Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Quảng Ngãi”
9:34' 11/11/2010
Cuốn sách ôn lại truyền thống vẻ vang, đúc kết những kinh nghiệm quý báu của Ngành, nhằm bồi đắp lòng tin và niềm tự hào cho mỗi cán bộ, công chức của Ngành. Để mỗi cán bộ, công chức của Ngành ra sức rèn luyện, phấn đấu, giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ, khả năng nghiên cứu, tham mưu về công tác tổ chức xây dựng đảng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay và thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.


Tháng 10 vừa qua, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng của cả nước đã long trọng Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành (14-10-1930 - 14-10-2010). Hưởng ứng các hoạt động tiến tới kỷ niệm Ngành, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định chỉ đạo biên soạn cuốn sách “Truyền thống 80 năm Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Quảng Ngãi (1930-2010)”.

 

Để cuốn sách ra mắt bạn đọc đúng vào dịp tháng 10-2010, hơn một năm qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo biên soạn, Ban Biên soạn, Tiểu ban kinh phí, vật chất. Ban Biên soạn đã xây dựng đề cương, sưu tầm tư liệu để tiến hành biên tập. Bản thảo cuốn sách đã được các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi qua các thời kỳ tham gia, góp ý. Ban Biên soạn đã tiếp thu, sửa chữa nhiều lần, sau đó đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp để hoàn thiện bản thảo cuốn sách.

 

Cuốn sách gồm 3 phần:

Phần mở đầu: Giới thiệu sơ lược về công tác tổ chức xây dựng đảng tỉnh Quảng Ngãi qua các thời kỳ.

 

Phần nội dung: Gồm 5 chương, mỗi chương lần lượt trình bày về công tác tổ chức xây dựng đảng tỉnh Quảng Ngãi qua các giai đoạn như kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954), giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975), giai đoạn trước khi có đường lối đổi mới của Đảng (1975-1986) và giai đoạn từ khi có đường lối đổi mới của Đảng đến nay (1986-2010).

Cuốn cách còn có những trang ảnh, tư liệu quý thể hiện sinh động hoạt động của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi 80 năm qua.

 

Phần kết luận: Đề cập những danh hiệu thi đua mà Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi được trao tặng. Danh sách các trưởng ban, phó trưởng ban và danh sách cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi qua các thời kỳ.

 

Cuốn sách dày hơn 200 trang, được chuẩn bị công phu, trình bày đẹp. Người đọc có thể tìm thấy ở đây những thông tin cần thiết về Ngành Tổ chức xây dựng Đảng nói chung, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Quảng Ngãi nói riêng cũng như về lịch sử nước ta hay lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi cùng nhiều thông tin hữu ích khác. Việc xuất bản cuốn sách thể hiện sinh động tình cảm, tấm lòng của cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi với Ngành, với công việc đầy trách nhiệm và vinh dự mà mình đang đảm nhiệm.

 

Lan Phương

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS