Tin xây dựng đảng
Ban chỉ đạo Đề án 165 triển khai nhiệm vụ năm 2010
18:24' 10/2/2010


Ngày 10-2-2010, Ban chỉ đạo Đề án 165 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2009, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2010 với sự tham gia của các đồng chí ủy viên Ban chỉ đạo là lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. Đồng chí Hồ Đức Việt (ảnh), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án 165 chủ trì, đồng chí Nguyễn Văn Quynh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng Ban chỉ đạo Đề án 165 điều hành Hội nghị.

Là năm đầu tiên triển khai Đề án, trong năm 2009, Ban chỉ đạo đã tâp trung xây dựng các văn bản mang tính pháp quy giúp lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý hoạt động của Đề án 165: Quyết định phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo; quy chế làm việc của Ban chỉ đạo, Quy chế tuyển chọn cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài; Quy chế quản lý cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài; Thông tư quy định về chế độ tài chính; Quy chế làm việc của Văn phòng 165…

Trong năm, Ban chỉ đạo đã chọn cử được 308 cán bộ đi học cao học, nghiên cứu sinh, trong đó có 31 cán bộ đạt tiêu chuẩn về ngoại ngữ, đang chuẩn bị cử đi học tại các cơ sở đào tạo ở nước ngoài, những cán bộ còn lại tiếp tục được bổ túc thêm về ngoại ngữ để đáp ứng tiêu chuẩn. Tổ chức các lớp, các đoàn đi bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ ở nước ngoài cho 303 cán bộ. Tổ chức 26 đoàn đi bồi dưỡng ngắn hạn (2 tuần, 2 tháng) với 14 chủ đề nghiên cứu: quy hoạch và quản lý nguồn tài nguyên đất, quy hoạch đô thị, quản lý môi trường đô thị, quản lý nguồn nhân lực, quản lý kinh tế, công tác quản lý của chính quyền địa phương, quản lý du lịch, hành chính công, công tác tổ chức xây dựng đảng… Tổ chức 1 đoàn cán bộ trẻ đào tạo chuyên đề về hành chính công trong 6 tháng tại Hung-ga-ry. Văn phòng Đề án đã làm việc với 5 trường đại học và các học viện để triển khai các lớp cao học theo hình thức liên kết, đã ký kết hợp tác đào tạo 2 chuyên ngành là Hành chính công và Chính sách công cho 80 học viên, cơ sở đào tạo ở nước ngoài sau khi học xong trong nước là Thụy Điển và Ca-na-đa.

Ban chỉ đạo đã triển khai giúp Thành ủy Hà Nội, Tỉnh ủy Lạng Sơn, Tổng cục Hải quan tổ chức các đoàn đi học tập, bồi dưỡng ở nước ngoài bằng kinh phí của địa phương, đơn vị theo nguyên tắc Văn phòng 165 giúp liên hệ với đối tác nước ngoài, lựa chọn nội dung; các địa phương, đơn vị tuyển chọn cán bộ, thành lập đoàn và trực tiếp thanh toán với nước ngoài.

Với sự hỗ trợ về kinh phí của tổ chức Jica, trong năm, Ban đã mời giáo sư No-na-ka (chuyên gia Nhật Bản) sang Việt Nam giảng về tổ chức kinh doanh cho 200 cán bộ, được các địa phương, đơn vị đánh giá cao…

Chương trình, nội dung các lớp bồi dưỡng cán bộ được chuẩn bị, xây dựng công phu, tham khảo nhiều ý kiến tư vấn của các chuyên gia có uy tín trong nước, phối hợp chặt chẽ với các cơ sở đào tạo nước ngoài nên đảm bảo yêu cầu về chất lượng, nội dung nghiên cứu. Văn phòng 165 phối hợp chặt chẽ với các địa phương và cơ quan ở Trung ương chọn cử cán bộ cơ bản đúng đối tượng, phù hợp với chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng; phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác thẩm định hồ sơ, tập huấn một số chuyên đề cần thiết cho các đoàn đi nước ngoài; xây dựng trang web giới thiệu chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo Đề án 165 tại địa chỉ http://vp165.vn

Tuy nhiên, vẫn còn có những nhận thức chưa đầy đủ về Đề án 165 trong đội ngũ cán bộ phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các địa phương, đơn vị dẫn đến quá chặt chẽ hoặc thiếu chuẩn xác trong việc chọn, cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài; các địa phương, đơn vị chưa chủ động chuẩn bị nguồn cán bộ; quy định về chế độ tài chính cần tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện; việc kiện toàn tổ chức, bộ máy, mua sắm trang thiết bị chậm triển khai, quản lý tài chính còn sai sót, thanh toán hợp đồng, chi trả sinh hoạt phí chưa kịp thời…

Năm 2010, Ban chỉ đạo Đề án 165 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị để đảm bảo chất lượng tuyển sinh, quan tâm chọn, cử cán bộ trẻ đi học cao học, nghiên cứu sinh, ngoại ngữ; tổ chức các khóa cao học liên kết trong nước; có các hình thức bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ trước khi dự tuyển cao học, nghiên cứu sinh; tăng số lượng các đoàn bồi dưỡng ngắn hạn, mở rộng các chuyên đề nghiên cứu (từ 14 lên 32); đẩy mạnh phân cấp tổ chức, quản lý các đoàn ngắn hạn cho các bộ, ngành; kiện toàn tổ chức Văn phòng 165.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Đức Việt đánh giá trong năm 2009, Ban chỉ đạo 165 đã có nhiều cố gắng và đạt được nhiều kết quả tốt. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo cần có định hướng dài hơi trong xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, phải coi trọng chất lượng và hiệu quả đào tạo, không chạy theo số lượng; chú trọng khâu lựa chọn cán bộ đi đào tạo, không nới tiêu chuẩn chiêu sinh. Tránh việc trùng lặp về nội dung đào tạo với các Đề án đã có, tăng cường nội dung đào tạo về ngoại ngữ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; lựa chọn cơ sở đào tạo có chất lượng; hoàn thiện quy chế, chính sách, đảm bảo chi tiêu đúng quy định.

 

Xuân Sơn
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 4 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS