Tin xây dựng đảng
Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân - Một di huấn có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc
14:54' 23/2/2009


 

Hội thảo khoa học Giá trị lý luận thực tiễn tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" của Chủ tịch Hồ Chí Minh (ảnh) đã được Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp với Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức vào thời điểm Đảng ta vừa tiến hành sơ kết hai năm Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Hội thảo đã nhận được trên 60 báo cáo khoa học của nhiều nhà khoa học, nghiên cứu, hoạt động thực tiễn thuộc nhiều cơ quan trong cả nước; đã nghe Báo cáo đề dẫn của đồng chí Bùi Kim Hồng, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và nghe một số báo cáo trình bày tại Hội thảo.

Bằng nhiều cách tiếp cận khoa học, các tham luận đã làm rõ hơn lịch sử ra đời, vai trò, ý nghĩa của tác phẩm và khẳng định: Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân là một di huấn tư tưởng có giá trị lý luận và thực tiễn hết sức sâu sắc, quý giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Đảng ta, nhất là đối với công tác xây dựng Đảng trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay. Với các luận cứ khoa học - thực tiễn, các ý kiến tham gia Hội thảo nhấn mạnh, trong tình hình hiện nay, Đảng ta và mỗi đảng viên cần thấm nhuần sâu sắc hơn nữa các quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm, kiên quyết thực hiện hai nhóm giải pháp toàn diện có tính nguyên tắc đối với toàn Đảng và với mỗi đảng viên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra trong tác phẩm, nhằm nâng cao đạo đức cách mạng, tăng cường sức chiến đấu của Đảng; nói đi đôi với làm, gắn xây và chống; thực hiện liên tục, mạnh mẽ cuộc chiến đấu nhằm đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân với các biểu hiện tham nhũng, lãng phí đang là nguy cơ lớn đe dọa sự sống còn của Đảng, của chế độ.

Tin: Ngọc Trâm
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2014
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD:
VIDEO CLIPS