Tin xây dựng đảng
Kết quả đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên năm 2008 ở Phú Tân
13:39' 20/7/2009


Đảng bộ huyện Phú Tân (Cà Mau) có 49 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) với 1.738 đảng viên; có 157 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở. Năm 2008, Huyện uỷ Phú Tân đã chỉ đạo các TCCSĐ trực thuộc thực hiện nghiêm túc việc đánh giá TCCSĐ và đảng viên theo Hướng dẫn số 20-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 08 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Cà Mau, bảo đảm chất lượng, sát thực chất.

Kết quả, có 25 TCCSĐ trong sạch, vững mạnh (TSVM), chiếm 51,02% (TCCSĐ TSVM tiêu biểu chiếm 20%); 16 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 32,65%; 7 TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 14,29%; 1 TCCSĐ yếu kém, chiếm 2,04%. Chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở đạt TSVM chiếm 81,52%, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ 7%, chi bộ hoàn thành nhiệm vụ 11,46%, không có chi bộ yếu kém. Tổng số đảng viên tham gia đánh giá là 1.584 đồng chí, chiếm 91,13%. Trong đó, 1.093 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ (171 đảng viên xuất sắc), chiếm 69%; 278 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 17,55%; 42 đảng viên yếu kém, chiếm 2,65%.

Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân tặng giấy khen cho 5 TCCSĐ đạt TSVM tiêu biểu 3 năm liền, 3 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt TSVM tiêu biểu 3 năm liền và 13 đảng viên xuất sắc. Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 1 TCCSĐ đạt TSVM tiêu biểu 3 năm liền, 4 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt TSVM tiêu biểu 5 năm liền và 8 đảng viên xuất sắc 5 năm liền.

Qua thực hiện đánh giá TCCSĐ, đảng viên năm 2008, có mấy vấn đề cần rút kinh nghiệm:

Cần ban hành sớm các hướng dẫn, nhất là những điểm sửa đổi, bổ sung để TCCSĐ chủ động phấn đấu thực hiện.

Tiếp tục phát huy tác dụng của việc thẩm định quy trình, nội dung, phương pháp và kết quả đánh giá TCCSĐ, đảng viên của các tổ kiểm tra do Ban Thường vụ Huyện uỷ thành lập.

Cần tiếp tục nghiên cứu và có hướng dẫn cụ thể việc đánh giá chất lượng đảng viên cao tuổi, được miễn công tác nhưng còn sinh hoạt đảng và đảng viên bị xử lý kỷ luật nhưng ở nơi khác chuyển đến để phản ánh sát hơn chất lượng tổ chức đảng.  

Võ Thanh Nhủ
Văn phòng Huyện ủy
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2014
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD:
VIDEO CLIPS