Tin xây dựng đảng
Về kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cuối năm 2009
21:4' 11/12/2009


Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương vừa có Công văn số 6946-CV/BTCTW ngày 7-12-2009 hướng dẫn một số điểm về kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cuối năm 2009. Theo đó, việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của tập thể cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương và cá nhân cán bộ, đảng viên cuối năm 2009 phải gắn với kiểm điểm công tác và đánh giá cán bộ cuối nhiệm kỳ Đại hội Đảng. Yêu cầu, đối tương và phương pháp tiến hành kiểm điểm thực hiện theo Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 10-10-2008 của Ban Tổ chức Trung ương; riêng nội dung kiểm điểm cần gắn với kiểm điểm công tác và đánh giá cán bộ cuối nhiệm kỳ đại hội đảng; những chỉ tiêu công tác của cả nhiệm kỳ hoặc những vấn đề mới phát sinh từ đầu năm 2010 đến đại hội đảng bộ các cấp sẽ được kiểm điểm bổ sung trước khi bước vào đại hội nhiệm kỳ tới.

Năm nay, Ban Bí thư không gợi ý kiểm điểm đối với một số tập thể ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Trung ương và cá nhân cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý như một số năm trước đây.

Kết quả đánh giá cán bộ cuối năm 2009 được sử dụng cho công tác chuẩn bị nhân sự cấp uỷ tại đại hội đảng bộ các cấp. Hồ sơ kiểm điểm, đánh giá đối với cán bộ gồm: Bản tự kiểm điểm cá nhân, có xác nhận (chữ kỹ, đóng dấu) của đại diện cấp uỷ, tổ chức đảng hoặc lãnh đạo cơ quan, đơn vị; bổ sung lý lịch, kê khai tài sản; bản nhận xét của cấp uỷ nơi công tác và cấp uỷ nơi cư trú; bản nhận xét, đánh giá, phân loại của tập thể đối với cá nhân cán bộ.

Theo lịch, việc kiểm điểm đối với cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương cần thực hiện xong trước 28-2-2010. Hồ sơ kiểm điểm, đánh giá đối với cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý gửi về Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 30-3-2010.

BTV
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 4 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS