Sinh hoạt đảng
Huyện ủy Hoài Ân (Bình Định) tổ chức chung khảo Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2018. Với tinh thần công tâm, khách quan và nghiêm túc, Ban Tổ chức Hội thi đã trao 20 Giải Khuyến khích, 6 Giải Ba, 4 Giải Nhì. 2 Giải Nhất thuộc về Đảng bộ Quân sự huyện và Đảng bộ xã Ân Đức.
Trên cơ sở kết quả đạt được từ Đề án Mô hình sinh hoạt chi bộ mẫu, huyện Hà Quảng tiếp tục xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nội dung đột phá; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Ban Chấp hành (BCH) dự sinh hoạt với chi bộ, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên, người dân thuộc chi bộ nơi dự sinh hoạt, những khó khăn, vướng mắc trong sinh hoạt để báo cáo, phản ánh, từ đó Huyện ủy có giải pháp chỉ đạo khắc phục kịp thời.
Đảng bộ xã Sơn Hải (Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) có 12 chi bộ, 140 đảng viên trong đó có 8 chi bộ thôn (101 đảng viên). Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết số 08 ngày 18-2-2016 về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” ở chi bộ thôn, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Bộ Chính trị về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và hướng dẫn quy trình sinh hoạt chi bộ, đồng thời đề ra giải pháp khắc phục. Sau 3 năm thực hiện, chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ xã sơn Hải đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Sen Thượng là xã biên giới, được thành lập tháng 4-2009 trên cơ sở điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Sín Thầu (Huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên). Đảng bộ xã có 7 chi bộ trực thuộc với trên 72 đảng viên. Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, nâng cao chất lượng đảng viên, Đảng ủy xã Sen Thượng đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thường xuyên sâu sát cơ sở, củng cố, kiện toàn tổ chức trong hệ thống chính trị; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong lãnh đạo thực hiện nghị quyết của Đảng và phát huy vai trò của đảng viên.
Ngày 24-8-2018, Quận ủy Bắc Từ Liêm đã tổ chức vòng chung khảo Hội thi “Bí thư chi bộ giỏi” năm 2018. Thí sinh dự chung khảo gồm 5 đồng chí bí thư chi bộ xuất sắc đã vượt qua hai vòng thi cấp đảng bộ và cấp cụm.
Thực hiện Nghị quyết TW4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, qua đó phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã ban hành Quy định số 1374-QÐ/TU ngày 01-12-2017 về "Quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Ðảng, pháp luật của Nhà nước" (sau đây gọi là QÐ 1374).
Ngày 3-8, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh về dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở. Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự sinh hoạt tại chi bộ thôn Ấp Đồn, xã Yên Trung (Yên Phong). Đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự sinh hoạt tại chi bộ thôn Thận Trai, xã Minh Tân, huyện Lương Tài. Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự sinh hoạt tại chi bộ Khu 6, phường Đáp Cầu. Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự sinh hoạt tại chi bộ thôn Tân Thịnh, xã Bồng Lai (Quế Võ).
Văn Hải là xã nằm trong Tiểu khu 4 của huyện Kim Sơn, người dân theo đạo Thiên chúa giáo chiếm 84%. Đảng bộ có 219 đảng viên, sinh hoạt ở 21 chi bộ. Xác định vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ, cấp ủy đảng ở Văn Hải đã tập chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, từ đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở.
Thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và các nghị quyết về xây dựng Đảng, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng căn cứ vào điều kiện cụ thể, xây dựng kế hoạch học tập, tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Việc nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị được đổi mới theo hướng nâng cao trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng; tập trung làm rõ những nội dung cơ bản, những điểm mới, khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, liên hệ với thực tiễn của địa phương, đơn vị để tìm ra cách làm thiết thực, hiệu quả.
Nhằm đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Huyện ủy Cô Tô (Quảng Ninh) đã triển khai xây dựng mô hình “Chi bộ điểm toàn diện” trên địa bàn huyện từ tháng 8-2017. “Chi bộ điểm toàn diện” phải gắn với nhiệm vụ triển khai Chỉ thị 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và bám sát hướng dẫn của Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ".
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: