Đảng ủy Công an Trung ương biểu dương bí thư chi bộ giỏi năm 2014
15:35' 25/11/2014
Đồng chí Đặng Văn Hiếu tặng Bằng khen của Đảng ủy Công an Trung ương cho các thí sinh đạt giải nhất Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.
Sáng ngày 25-11-2014, tại Hội trường Bộ Công an, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị biểu dương khen thưởng các bí thư chi bộ đoạt giải cao trong Hội thi Bí thư chi bộ giỏi Đảng bộ Công an Trung ương năm 2014. Đồng chí Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an tới dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo các vụ của Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, tổng cục và các đơn vị tham gia hội thi.


Căn cứ Hướng dẫn số 19-HD/TCTW ngày 2-9-2003 của Ban Tổ chức Trung ương, ngày 6-11-2013, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 35-HD/ĐUCA về tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi Đảng bộ Công an Trung ương năm 2014. Việc quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện tại các đảng bộ cơ sở được tiến hành nghiêm túc và chất lượng. Đã có 158 hội thi cấp cơ sở được tổ chức với 2.137 thí sinh tham gia (trong đó 85,7% thí sinh là bí thư chi bộ, 14,3% phó bí thư) và lựa chọn được 188 thí sinh tham dự Hội thi chung kết cấp trên cơ sở (166 thí sinh trong số này đạt giải Nhất hội thi cấp cơ sở). Nội dung và thể lệ Hội thi được Ban Tổ chức chuẩn bị công phu với bộ câu hỏi (30 câu lý thuyết, 30 câu hỏi tình huống và 57 câu hỏi trắc nghiệm) tập trung vào những kiến thức cơ bản của nghiệp vụ công tác đảng mà bí thư chi bộ và cấp ủy viên cần nắm vững như: các quy định của Điều lệ Đảng; các hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương về công tác xây dựng đảng, công tác đảng viên, khen thưởng và kỷ luật của Đảng; xử lý các tình huống nảy sinh trong sinh hoạt đảng, trong công tác của cấp ủy viên, bí thư chi bộ.

Hội thi Bí thư chi bộ giởi năm 2014 được đánh giá như một đợt sinh hoạt chính trị, đợt tập huấn sâu rộng về nghiệp vụ công tác đảng đối với đội ngũ bí thư, phó bí thư trong toàn Đảng bộ Công an Trung ương. Qua hội thi phản ánh được nội dung của công tác tổ chức xây dựng đảng, góp phần nâng cao nhận thức, hiệu quả hoạt động và chất lượng công tác của đội ngũ bí thư, phó bí thư, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong hoạt động thực tiễn.

Tại Hội nghị, đồng chí Thượng tướng Đặng Văn Hiếu đã trao tặng Bằng khen của Đảng ủy Công an Trung ương cho 13 đảng bộ đã tổ chức tốt hội thi bí thư chi bộ giỏi và 22 thí sinh đạt giải Nhất. Tổng cục Xây dựng lực lượng tặng Giấy khen 39 thí sinh đạt giải Nhì và 51 thí sinh giải Ba.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh về ý nghĩa của Hội thi Bí thư chi bộ giỏi đối với công tác xây dựng đảng trong lực lượng Công an nhân dân và vai trò của bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên các cấp trong thực tiễn công tác đảng cũng như nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thông qua hội thi bí thư chi bộ giỏi để củng cố nhận thức chính trị, kiến thức và năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác đảng, góp phần đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và mỗi bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên phải là hạt nhân nòng cốt trong đấu tranh trên mặt trận chính trị - tư tưởng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân.     

Trần Thiết