Nhịp cầu bạn đọc
Về việc phát hành sách Quy định và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng khóa XI
11:36' 18/7/2011


Gần đây, Ban Tổ chức Trung ương nhận được ý kiến của một số ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, tổ chức đảng trong lực lượng vũ trang về việc xuất bản sách có nội dung Quy định thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn cụ thể thi hành Điều lệ Đảng khóa XI.
Về vấn đề này, Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương có ý kiến như sau: Hiện nay, Quy định thi hành Điều lệ Đảng và hướng dẫn cụ thể thi hành Điều lệ Đảng đang được soạn thảo, lấy ý kiến các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương để hoàn chỉnh trình Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị xem xét. Khi có văn bản chính thức Ban Tổ chức Trung ương sẽ giao Tạp chí Xây dựng Đảng xuất bản, kịp thời phát hành rộng rãi trong toàn Đảng để triển khai thực hiện.
Kính báo.
TẠP CHÍ XÂY DỰNG ĐẢNG

    

Danh sách bài bạn đọc phản hồi
Bạn : Mai Ngọc Lương ( luongmn@...).Gửi ngày: 22/10/2011
Cần xuất bản sớm để có cơ sở thực hiện

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS