Nhịp cầu bạn đọc
KỶ LUẬT ĐẢNG VIÊN
10:12' 19/4/2007


Hỏi: Đại hội chi bộ thuộc đảng bộ xã, 3 đồng chí đảng viên trong ban kiểm phiếu đã cố tình làm sai lệch kết quả bầu cử. Đảng ủy xã giao cho chi bộ tiến hành kiểm điểm và xem xét kỷ luật. Xin hỏi thẩm quyền thi hành kỷ luật của chi bộ như thế nào?

NGUYỄN NGỌC DOÃN

Quỳnh Lưu, Nghệ An

Trả lòi: Điểm 1, Điều 36, Điều lệ Đảng quy định về thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng viên ghi rõ: “Chi bộ quyết định khiển trách, cảnh cáo đảng viên trong chi bộ... vi phạm phẩm chất chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống, sinh hoạt đảng, thực hiện nhiệm vụ đảng viên (trừ nhiệm vụ do cấp trên giao).

Điểm 43 (43.3), Quy định thi hành Điều lệ Đảng số 23-QĐ/TW ngày 31-10-2006 của Bộ Chính trị khóa X quy định: “Chi bộ (gồm chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở hoặc chi bộ trong đảng bộ bộ phận)... quyết định khiển trách, cảnh cáo đối với đảng viên sinh hoạt trong chi bộ...”.

Căn cứ các quy định trên, chi bộ có thẩm quyền quyết định hình thức kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo đối với ba đảng viên vi phạm Quy chế bầu cử trong Đảng nêu trên.

 

Hỏi: Một đảng viên diện ban thường vụ tỉnh uỷ quản lý, vi phạm bị kỷ luật. Quyết định kỷ luật đồng chí đó chỉ gửi cho bí thư huyện uỷ, uỷ ban kiểm tra huyện uỷ mà không gửi cho đảng uỷ cơ sở và đảng viên đó. Như vậy đúng hay sai? Nếu đồng chí bí thư huyện uỷ và uỷ ban kiểm tra huyện uỷ cố tình giấu quyết định kỷ luật đảng viên của ban thường vụ tỉnh uỷ thì giải quyết thế nào?

2. Cán bộ diện tỉnh uỷ quản lý có đơn tố cáo sai phạm, nhưng ban thường vụ tỉnh uỷ, uỷ ban kiểm tra tỉnh uỷ, ban tổ chức tỉnh uỷ cố tình bao che; các ngành chức năng khi giải quyết đơn tố cáo không thực hiện đúng quy định, lại trù dập người tố cáo thì giải quyết thế nào?

TRƯƠNG THỊ THANH

Diễn Châu, Nghệ An

Trả lòi: 1. Điểm 6, Điều 39 Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng, ban hành kèm theo Quyết định số 25-QĐ/TW ngày 24-11-2006 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, nêu rõ: “Tổ chức đảng có thẩm quyền sau khi ký quyết định kỷ luật hoặc quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật, phải kịp thời công bố, chậm nhất không quá 15 ngày kể từ ngày ký. Tổ chức đảng ký quyết định kỷ luật hoặc quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật có thể trực tiếp công bố hoặc uỷ quyền cho tổ chức đảng cấp dưới công bố. Tổ chức đảng cấp dưới được uỷ quyền chậm nhất không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, phải công bố quyết định cho tổ chức đảng hoặc đảng viên bị kỷ luật, hoặc khiếu nại kỷ luật. Nếu quá hạn trên, phải báo cáo ngay với cấp có thẩm quyền quyết định”. Theo Hướng dẫn trên, nếu quyết định kỷ luật đảng viên diện ban thường vụ tỉnh uỷ quản lý chỉ gửi cho bí thư huyện uỷ, uỷ ban kiểm tra huyện uỷ mà không gửi cho đảng uỷ cơ sở và đảng viên đó là không đúng. Nếu đồng chí bí thư huyện uỷ và uỷ ban kiểm tra huyện uỷ cố tình giấu quyết định kỷ luật đảng viên của ban thường vụ tỉnh uỷ thì phải kiểm điểm, xử lý theo quy định của Điều lệ Đảng.

2. Điểm 5.1, Điều 32 về giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên của Hướng dẫn trên đã quy định: “Tổ chức đảng và đảng viên nhận được thư tố cáo phải bảo đảm bí mật cho người tố cáo... Uỷ ban kiểm tra hoặc cấp giải quyết tố cáo phải xử lý hoặc đề nghị cấp ủy xử lý hay chỉ đạo xử lý nghiêm minh bằng kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính hoặc pháp luật những trường hợp trù dập, trả thù người tố cáo; cản trở, dìm bỏ, không xem xét, giải quyết tố cáo; bao che cho những việc làm sai trái của đối tượng bị tố cáo; để lộ nội dung tố cáo, tên người tố cáo cho đối tượng bị tố cáo, người không có trách nhiệm biết...”. Nếu đúng như thư đã nêu thì cấp ủy, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo đã không thực hiện đúng quy định trên của Trung ương thì tổ chức đảng cấp trên trực tiếp phải xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đảng và Luật khiếu nại, tố cáo.

 

Hỏi: Chi bộ tôi có đồng chí S, vào Đảng 2-1960, chính thức 6-1961, đã được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi đảng. Từ tháng 1-2006 đồng chí không dự sinh hoạt chi bộ, chi uỷ đã cử người đến gặp, thông báo nhưng đồng chí vẫn không dự sinh hoạt chi bộ. Tháng 4-2006 chi bộ họp và ra nghị quyết đề nghị xoá tên đồng chí S. Xin hỏi thủ tục xoá tên đảng viên như thế nào?

Một đảng viên

Chi bộ 9A, phường Ngọc Khánh

Trả lòi: Theo quy định của Điều 8 Điều lệ Đảng: “Đảng viên bỏ sinh hoạt chi bộ hoặc không đóng đảng phí 3 tháng trong năm mà không có lý do chính đáng… thì chi bộ xem xét đề nghị lên cấp có thẩm quyền xoá tên trong danh sách đảng viên”.

Về thủ tục xoá tên đảng viên, thực hiện theo điểm 10(10.1.b), Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW ngày 29-12-2006 của Ban Tổ  chức Trung ương: “Đảng viên làm bản tự kiểm điểm và kiểm điểm trước chi bộ. Trường hợp chi uỷ đã yêu cầu đến lần thứ 3 nhưng đảng viên đó không làm bản kiểm điểm hoặc không đến dự họp để kiểm điểm thì chi bộ vẫn xem xét, xử lý đối với đảng viên đó. Chi bộ, đảng uỷ bộ phận (nếu có), đảng uỷ cơ sở, cấp có thẩm quyền xem xét xoá tên đảng viên, thực hiện thủ tục xem xét như hướng dẫn tại điểm 4(4.6) của Hướng dẫn này”. Cụ thể như sau: Chi bộ xem xét, nếu có hai phần ba đảng viên chính thức trở lên biểu quyết đồng ý xoá tên đảng viên thì ra nghị quyết, báo cáo cấp uỷ cấp trên; đảng uỷ cơ sở xem xét, nếu có hai phần ba đảng uỷ viên trở lên biểu quyết đồng ý xoá tên đảng viên thì ra nghị quyết, báo cáo cấp uỷ có thẩm quyền; ban thường vụ cấp uỷ có thẩm quyền xem xét, nếu có trên một nửa số thành viên biểu quyết đồng ý xoá tên thì ra quyết định xoá tên.

 

Hỏi: Đảng bộ tôi có đảng viên diện ban thường vụ tỉnh uỷ quản lý, vi phạm kỷ luật và bị khai trừ khỏi Đảng. Khi công bố quyết định kỷ luật khai trừ, uỷ ban kiểm tra tỉnh uỷ yêu cầu cấp uỷ cơ sở bàn giao toàn bộ hồ sơ của đảng viên đó để uỷ ban kiểm tra tỉnh uỷ quản lý. Về vấn đề này, có 2 loại ý kiến:

Ý kiến thứ nhất: Khi đảng viên bị khai trừ khỏi Đảng thì cấp uỷ cấp trên của tổ chức cơ sở đảng phải quản lý hồ sơ đảng viên, dù đồng chí đó là cán bộ thuộc diện cấp uỷ cấp trên quản lý.

Ý kiến thứ hai cho rằng, vì đồng chí đó là cán bộ thuộc diện cấp uỷ cấp trên quản lý, khi vi phạm kỷ luật bị cấp uỷ cấp trên quyết định khai trừ thì hồ sơ đảng viên đó do uỷ ban kiểm tra tỉnh uỷ quản lý. Vậy ý kiến nào đúng?

CHU VĂN TRIỆU

Đảng uỷ khối cơ quan DCĐ tỉnh Hà Nam

Trả lòi: Tại Điểm 8(8.3d), Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW ngày 29-12-2006 của Ban Tổ chức Trung ương đã ghi: “Hồ sơ của đảng viên từ trần hoặc bị đưa ra khỏi Đảng thì cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng quản lý”. Vì vậy, ý kiến thứ nhất là đúng.

Bài cùng chuyên mục
Thu đảng phí    (7/5/2007)
Về đại hội đảng    (31/5/2007)
CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG    (31/5/2007)
TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG    (19/4/2007)
Thẩm tra lý lịch    (15/2/2007)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2014
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD:
VIDEO CLIPS