Nhịp cầu bạn đọc
Về công tác đảng viên
14:50' 9/8/2007


Hỏi: 1. Quần chúng A trước đây là công an cơ động của tỉnh bị kỷ luật trả về địa phương. Thời gian ở địa phương, thỉnh thoảng có hành động không đúng (chửi bới, đập phá nhà cửa…), gia đình đã gửi đi trại giáo dưỡng để cải tạo. Khi ở trại trở về, quần chúng A tham gia công tác đoàn thể ở thôn. Do hoạt động tốt, được nhân dân ủng hộ, được lãnh đạo và cấp trên phân công làm công an viên của thôn. Qua quá trình công tác thấy quần chúng A tiến bộ rõ rệt chi bộ đã giới thiệu đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Vậy chi bộ cho làm hồ sơ lý lịch kết nạp Đảng được không?

2. Một quần chúng ưu tú năm 1998, chi bộ đề nghị cho đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và tiến hành làm lý lịch kết nạp đảng viên. Qua xác minh lý lịch, phía bên nội của quần chúng này là tốt. Phía bên ngoại trong chế độ cũ bị địch bắt đi phục vụ cho chúng nhưng không có nợ máu với cách mạng. Hiện nay quần chúng đó là cán bộ xã, vẫn chưa được kết nạp vào Đảng song luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chi bộ giúp đỡ đưa đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và cho thẩm tra lý lịch lại để kết nạp quần chúng đó vào Đảng có được không?

3. Một cảm tình đảng đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng ở cơ quan cũ, nay chuyển công tác sang cơ quan mới, thì giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đó có còn hiệu lực không?

TRẦN VĂN PHƯƠNG

Cam Lộ, Quảng Trị

Trả lời: 1. Nếu việc phấn đấu vào Đảng của quần chúng A đúng như nội dung nêu trên và việc bị kỷ luật trả về địa phương của công an tỉnh trước đây không do vi phạm lịch sử chính trị và chính trị hiện nay theo Quy định số 57-QĐ/TW ngày 3-5-2007 của Bộ Chính trị thì có thể được xem xét, kết nạp vào Đảng.

2. Điểm 4 (4.2), Hướng dẫn số 02-HD/BVTW ngày 08-3-2002 của Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương: “người xin vào Đảng nếu:

Có cha, mẹ đẻ, người nuôi dưỡng, vợ, chồng:

a) Đã hoạt động trong tổ chức tình báo, gián điệp của địch;

b) Là phần tử ác ôn hoặc đã tham gia đảng phái, tổ chức chính trị phản động, có tội ác với cách mạng, với nhân dân”, thì không được kết nạp vào Đảng.

Như vậy người xin vào Đảng nêu ở điểm 2 không vi phạm quy định trên, nếu phấn đấu tốt, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 1, Điều lệ Đảng thì được xem xét kết nạp vào Đảng.

3. Người xin vào Đảng đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng ở đơn vị cũ và được cấp giấy chứng nhận theo quy định tại điểm 3 (3.1), Hướng dẫn số 03-HD/TCTW ngày 29-12-2006 của Ban Tổ chức Trung ương nếu chưa quá 60 tháng kể từ ngày được cấp thì giấy chứng nhận đó vẫn còn giá trị để chi bộ cơ quan mới xem xét, đề nghị kết nạp vào Đảng và nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 1, Điều lệ Đảng.

 

Hỏi: Chi bộ tôi có đảng viên Nguyễn Văn A, lý lịch ghi trước khi vào Đảng là tín đồ Phật giáo Việt Nam. Vài năm sau, đồng chí đó gia nhập Phật giáo Hoà Hảo và tỏ ra ngoan đạo. Trong chi bộ có 2 loại ý kiến:

- ý kiến thứ nhất: Đồng chí Nguyễn Văn A được tham gia Phật giáo Hoà Hảo vì Đảng không cấm đảng viên tham gia đạo này.

- ý kiến thứ hai: Việc đảng viên Nguyễn Văn A là phật tử Phật giáo Việt Nam, nay lại tham gia thêm Phật giáo Hoà Hảo là không được.

Vậy đảng viên A có vi phạm tiêu chuẩn đảng viên hay không, có đủ tư cách đảng viên không và cần xử lý như thế nào?

HÙNG QUỐC BỬU

Tân Châu, An Giang

Trả lời: Điểm 1a, Mục II, Hướng dẫn số 40-HD/BTCTW ngày 08-4-2005 của Ban Tổ chức Trung ương đã ghi rõ quyền và nghĩa vụ của đảng viên khi tham gia sinh hoạt tôn giáo như sau:

“Đảng viên có đạo được tham gia các hình thức sinh hoạt tôn giáo mà pháp luật của Nhà nước cho phép… để tăng cường mối liên hệ gắn bó của Đảng viên và tổ chức đảng với quần chúng, hiểu biết tâm tư, nguyện vọng của quần chúng; tuyên truyền vận động tín đồ tôn giáo (kể cả chức sắc) thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời góp phần giác ngộ tín đồ cảnh giác với những âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo”.

Căn cứ nội dung hướng dẫn trên, thì ý kiến thứ nhất là đúng, vì đảng viên Nguyễn Văn A tham gia Phật giáo Hòa Hảo (được Nhà nước công nhận) là không vi phạm quy định của Đảng. Nhưng trước khi gia nhập Phật giáo Hoà Hảo đảng viên phải báo cáo với chi bộ; chi bộ yêu cầu đảng viên đó phải báo cáo rõ mục đích, động cơ trở thành tín đồ đạo trên và kết quả thực hiện nghĩa vụ của mình theo các nội dung hướng dẫn tại điểm 1a, Mục II, Hướng dẫn số 40-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Đồng thời chi bộ cần thường xuyên theo dõi, kiểm tra đảng viên thực hiện nội dung trên, nếu vi phạm thì xử lý theo quy định của Điều lệ Đảng.

 

Hỏi: Chi bộ tôi có một đảng viên kết nạp năm 1975, chính thức năm 1976, bị khai trừ khỏi Đảng năm 1981 vì: “Đã vi phạm lợi dụng trách nhiệm được giao, nhận hối lộ của bị can, bị phát hiện quả tang…”, được kết nạp lại vào Đảng tháng 9-2004.

1. Trường hợp này có đủ điều kiện kết nạp lại không? Nếu được kết nạp lại thì tuổi đảng tính thế nào? Cũng trường hợp trên do có đơn tố cáo khai man hồ sơ lý lịch, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Nam Định kết luận: “Kê khai hồ sơ vào Đảng thiếu trung thực, chưa đầy đủ, không đúng với sơ yếu lý lịch đảng viên khai năm 1976 và hồ sơ tài liệu tổ chức đảng đang quản lý. Đã làm lại giấy khai sinh và thay đổi ngày tháng năm sinh cho con là vi phạm pháp luật…”.

Ban Thường vụ Thành uỷ Nam Định ra quyết định huỷ quyết định kết nạp lại đối với đảng viên trên, như vậy có đúng không? 

2. Cũng ở chi bộ tôi có đảng viên bị đi tù từ tháng 5-1998 đến tháng 5-2000, do oan sai, được Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao minh oan tháng 2-2005, được phục hồi mọi quyền lợi hợp pháp theo Nghị quyết 388 của UBTVQH. Nay đã được phục hồi đảng tịch. Vậy tính tuổi đảng của đảng viên này như thế nào?                                               

ĐINH VĂN HÙNG

TP. Nam Định, Nam Định

Trả lời: 1. Trong các hành vi được quy định là tham nhũng ghi ở điểm 2, Điều 3, Luật phòng, chống tham nhũng thì “nhận hối lộ” là hành vi tham nhũng.

Việc đảng viên bị khai trừ khỏi Đảng năm 1981 vì tội “nhận hối lộ”, tức là tham nhũng, nếu tổ chức đảng xét kết nạp lại tháng 9-2004 là không đúng quy định tại điểm 4(4.2), Quy định “Cụ thể thi hành Điều lệ Đảng” số 14-QĐ/TW ngày 16-11-2001 của Bộ Chính trị khoá IX: “Không xem xét kết nạp lại những người trước đây ra khỏi Đảng vì lý do: Vi phạm lịch sử chính trị theo Quy định số 75-QĐ/TW ngày 25-4-2000 của Bộ Chính trị khoá VIII; tự bỏ sinh hoạt đảng, làm đơn xin ra Đảng (trừ trường hợp vì lý do gia đình đặc biệt khó khăn); tham nhũng”. (Nay quy định tại Điểm 5 (5.2), Quy định số 23-QĐ/TW ngày 31-10-2006 của Bộ Chính trị khóa X).

Vì vậy Ban Thường vụ Thành uỷ Nam Định ra quyết định huỷ quyết định kết nạp lại đối với đảng viên trên là đúng quy định của Trung ương.

2. Trường hợp đảng viên bị khai trừ khỏi Đảng do oan sai, nay được minh oan, được khôi phục đảng tịch, thì tuổi đảng của đảng viên đó được tính theo quy định tại điểm 8 (8.2)b, Quy định số 23-QĐ/TW ngày 31-10-2006 của Bộ Chính trị: “Chỉ xem xét, khôi phục quyền đảng viên và tính tuổi đảng liên tục đối với những người bị đưa ra khỏi Đảng đã được cấp có thẩm quyền thẩm tra, xác minh, kết luận là bị oan và từ khi bị đưa ra khỏi Đảng đến nay không làm điều gì vi phạm”.

 

Hỏi: Cô X  khi xây dựng gia đình, chồng cô đã có một đời vợ và có một con (vợ mất, con ở với ông bà ngoại từ 6 tháng tuổi, đến nay học lớp 12). Hiện nay, cô X sinh được 2 người con. Quá trình công tác, phấn đấu rất tốt, chi bộ nơi cô X công tác đã làm thủ tục xét, có nghị quyết đề nghị kết nạp cô X vào Đảng gửi đảng uỷ khối cơ quan dân chính đảng tỉnh chuẩn y.

Tuy nhiên, đảng uỷ khối có hai loại ý kiến trái ngược nhau:

- Loại ý kiến thứ nhất cho rằng cô X không đủ tiêu chuẩn để kết nạp vào Đảng vì sinh con thứ 3.

- Loại ý kiến thứ 2 cho rằng cô X có 3 con, chứ không phải sinh con thứ 3. Do đó, cô X vẫn đủ điều kiện để kết nạp vào Đảng.

Vậy ý kiến nào đúng?                                                     

NGUYỄN HỒNG NGỌC

Tỉnh Gia Lai

Trả lời: Loại ý kiến thứ 2 đối với việc xét kết nạp quần chúng X vào Đảng có tình, có lý hơn loại ý kiến thứ nhất. Nếu quần chúng X đã đủ điều kiện và tiêu chuẩn quy định tại Điều 1, Điều lệ Đảng thì được xem xét, kết nạp vào Đảng.

 

Hỏi: Theo Hướng dẫn số 05-HD/TCTW ngày 26-2-2002 (nay là Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW ngày 21-6-2007) của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề cụ thể về nghiệp vụ công tác đảng viên”, tại mẫu số 9-KNĐ “Quyết định kết nạp đảng viên” ở dòng thứ hai có ghi:

“Xét đơn xin vào Đảng của quần chúng…”, nhưng có cấp uỷ đảng có thẩm quyền khi ra quyết định kết nạp đảng viên lại ghi: “Xét đơn xin vào Đảng của đồng chí…”.

Vậy việc ghi thêm chữ đồng chí vào dòng thứ hai mẫu số 9-KNĐ như trên có đúng không? Mỗi cấp uỷ có thẩm quyền kết nạp đảng viên có được linh hoạt ghi thêm không? Nếu được ghi thêm thì dùng cụm từ nào cho phù hợp (ví dụ: quần chúng hoặc quần chúng ưu tú)?

NGUYỄN TRỌNG HÙNG

Sơn Trà, Đà Nẵng

Trả lời: Quyết định kết nạp người vào Đảng, trong đó có nội dung “xét đơn xin vào Đảng…”, tức là xét đơn của quần chúng phấn đấu vào Đảng. Do đó, trong quyết định kết nạp đảng viên theo mẫu số 9-KNĐ ở dòng thứ hai viết: “Xét đơn xin vào Đảng của quần chúng…” là phù hợp.

Bài cùng chuyên mục
Về công tác đảng viên    (18/10/2007)
Số 10-2007    (19/10/2007)
Về đại hội    (9/8/2007)
Về thu đảng phí    (16/7/2007)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2014
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD:
VIDEO CLIPS